Vadyba

Diversifikavimas

terminas buvo labai madingas korporacinės plėtros sferoje praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigoje ir septintojo dešimtmečio pradžioje, tačiau jis tapo mažiau vartojamas, kai koncentruotis į pagrindines veiklos rūšis tapo svarbiau nei veiklą skaidyti padaliniams.

Diversifikavimo (angl. “diversification“) arba skaidymo idėjos istorija yra įvairi. Šis terminas buvo labai madingas korporacinės plėtros sferoje praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigoje ir septintojo dešimtmečio pradžioje, tačiau jis tapo mažiau vartojamas, kai koncentruotis į pagrindines veiklos rūšis tapo svarbiau nei veiklą skaidyti padaliniams.

Skaidymo strategijos išlieka populiarios, kai rinkos perspektyvos yra geros ir kompanijos generuoja kapitalą, nelabai tikėdamos galima jų pagrindinės veiklos rūšies plėtra. Globalizavimas tam tikru laipsniu apribojo tendenciją skaidyti veiklą, pasiūlydamas galimybę plėstis per naujas rinkas.

[term_blocks]

Siekdamos priimti veiklos skaidymo strategiją, kai kurios kompanijos naudoja stiprų prekių ženklą. Galbūt, geriausias to pavyzdys yra “Virgin“ kompanija. Turėdama “mažą biudžetą“ ji pradėjo kurti įmones įvairiuose veiklos sektoriuose. Tokie pavyzdžiai gali būti “Virgin Flying Club“, “Virgin Cars“, “Virgin Travelstore“, “Virgin Trains“, “Virgin Mobile“ ir “Virgin Drinks“.

Su veiklos skaidymo strategija paprastai yra susiję vienas ar daugiau čia išvardytų veiksnių:

  • Platinimo pavojai, t.y. finansinės pozicijos išlyginimas per laikotarpį.
  • Finansinės priežastys, t.y. siekti didesnių pelno maržų ir didesnio pelningumo.
  • Sinerginės priežastys, t.y. verslo portfelio, kurį generuoja veiklos skaidymas, vertė yra didesnė už jo dalių verčių sumą.
  • Verslumo priežastys, t.y. rizikos ir galimybės, kurias siūlo veiklos skaidymas, yra jaudinantis iššūkis.

Paminėsime keletą potencialių pavojų, kurie yra glaudžiai susiję su skaidymu:

  • Aklas tikėjimas sinergijomis.
  • Prekių ženklo jėga sumažėja ir klientams jis praranda savo prasmę (žr. skyrelį “Prekės ženklas“).
  • Naujos sritys nėra visiškai suprastos, todėl investicijos nebuvo sėkmingos.
  • Dėl globalios konkurencijos vis svarbesniu veiksniu tampa buvimas geriausiu savo veiklos sektoriuje, tačiau tai darosi sunkiau, kai tokių sričių vis daugiau.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in