Žinių bagažas

Poreikiai

1 sausio, 2011 by

jie išreiškia bazinius motyvus, kurie valdo paklausą. Taigi, poreikiai ir paklausa nėra tas pats. Tačiau diskusijos apie poreikį ir paklausą yra sudėtingos, nes daugelis verslininkų nesuvokia aiškaus skirtumo tarp poreikio ir paklausos.

Pokyčių valdymas

1 sausio, 2011 by

visoms organizacijoms būtini efektyviai organizuojami pokyčiai. Ši sritis, dažnai vadinama pokyčių valdymu, nagrinėja veiksmų, kurių tikslas yra įdiegti organizacijoje pokyčius, iniciatyvą, priežiūrą ir tolesnę stebėseną. Pokyčiai gali būti revoliucinio pobūdžio arba vykdomi laipsniškai, siekiant ilgalaikių tikslų.

Plėtra

1 sausio, 2011 by

bendrąja prasme, tai – keitimasis iš paprastesnės būsenos į sudėtingesnę. Tarp verslo terminų plėtra užima svarią vietą. Pastaraisiais metais buvo pradėti naudoti it kiti terminai, kurie varžosi su tradiciniu žodžio “plėtra“. Vienas jų yra “rinkos plėtra“, kuris reiškia klientūros (aptarnaujamos rinkos) didėjimą.

Platinimas

1 sausio, 2011 by

terminas buvo plačiai vartojamas praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pabaigoje ir septintajame dešimtmetyje, kai anksčiau buvusį prekių trūkumą daugelyje Vakarų šalių pakeitė prekių perteklius. Gamybos kompononentas prekių kainoje išnyko, o vietoje jo iškilo rinkodaros koncepcija.

Pelningumo vadyba

1 sausio, 2011 by

koncepcija iš esmės susiformavo paslaugų teikimo kompanijose (viešbučių, oro linijų, geležinkelio ir kt.), kurioms būdingas didelis kapitalo imlumas, svyruojantis klientų pasirengimas mokėti, nuolatinis pajėgumas, žemos kintamosios sąnaudos ir paklausa realiame laike.

Pelningumas

1 sausio, 2011 by

per praėjusio amžiaus dešimtąjį dešimtmetį ir šio šimtmečio pirmuosius metus pelningumas šiek tiek atsitraukė į antrą planą, kadangi verslo lyderiai manė, jog nors pelningumas atlieka esminį vaidmenį kompanijos gyvenime ilgą laiką, jis neturėtų būti pagrindinė kapitalo injekcijų priežastis.

Patirties kreivė

1 sausio, 2011 by

terminas, vartojamas išreikšti didelio masto gamybos įtaką mokymosi procesui, buvo įvestas į vadybos mokslą praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Jis atliko labai svarbų vaidmenį. Patirties kreivės terminas paprastai vartojamas gamyboje, bet yra naudingas ir daugelyje kitų sričių.

Paslaugų ir žinių kompanijos

1 sausio, 2011 by

terminas reiškia dėmesio sutelkimą į to, kas yra teikiama, vertę. Paslaugos gali būti nekvalifikuotos ir teikiamos pramoniniu būdu arba aukštai kvalifikuotos ir individualizuotos. Pats terminas savaime nieko nepasako apie tai, kiek ir žinių ir patirties yra įdėta į teikiamas paslaugas.

Pardavimų personalas

1 sausio, 2011 by

šiais laikais kompanijos sėkmė vis labiau priklauso nuo pardavimų personalo darbo kokybės ir efektyvumo. Vieno tyrimo rezultatai parodė, kad 40-50 procentų kompanijos augimo priklauso nuo jos pardavimų personalo kompetencijos, veiklos organizavimo ir kokybės.

Pagrindinės verslo funkcijos

1 sausio, 2011 by

yra keturios pagrindinės verslo vadybos funkcijos (angl. Basic Business Functions), kurios gali padėti suvokti bet kokį verslą. Tai: plėtra; rinkodara ir pardavimai; gamyba; administravimas.