Žinių bagažas

Vizija

1 sausio, 2011 by

sporto psichologas Vilis Railas (Willy Railo) apibrėžia viziją kaip “barjerus laužantį norimos padėties protinį paveikslą“. Žodžiai “barjerus laužantis“ yra svarbūs Railo aprašyme. Svarbiausias vizijos aspektas yra tai, kad meta iššūkį patogiai dabarčiai, kviesdama veikti ir keistis.

Vidinė paklausa

1 sausio, 2011 by

šiuo terminu paprastai išreiškiame paklausą, kurią verslo įmonė turi kompanijoje dirbančių darbuotojų ir aptarnavimo funkcijų atžvilgiu.

Vertybės

1 sausio, 2011 by

pagrindiniai principai ir elgsena, kurie suteikia organizacijai formą ir charakterį bei pripildo turiniu jos veiklą. Vertybės išreiškia organizacijos turinį. Jos pergyvena vadovybes, naujas strategijas ir technologinius proveržius.

Vertikali integracija

1 sausio, 2011 by

tai yra išraiška pridėtinės vertės daliai, kuri yra pagaminama bendros nuosavybės struktūroje. Kai produktas parduodamas, į jo kainą akivaizdžiai įeina sąnaudos gamybai panaudotoms medžiagoms, komponentams ir sistemoms.

Vertės grandinė

1 sausio, 2011 by

Maiklo Porterio išplėtota vertės grandinė yra vienas iš pirmųjų rimtų bandymų strategijos srityje analizuoti klientų poreikių struktūras. Porteris pristatė vertės grandinę savo knygoje “Konkurencinis pranašumas“ (angl. “Competitive Advantage“), kuri buvo išleista 1985 metais.

Verte grįsta vadyba

1 sausio, 2011 by

koncepcija buvo plėtojama pastaruosius 20 metų. Procesas prasidėjo nuo veiklos efektyvumo metrikos ir laipsniškai išaugo į išbaigtą vadybos sistemą, pagrįstą vertės kūrimu. Tokios gerai žinomos kompanijos kaip “Coca Cola“, “Cadbury“ ir “Du Pont“ akivaizdžiai pasiekė gerų rezultatų, savo organizacijose įdiegdamos VGV sistemą.

Verslumas

1 sausio, 2011 by

angliškas žodis “entrepreneur“ (“entrepreneris“) yra kilęs iš prancūziško žodžio “entreprendre“, kuris galėtų būti verčiamas kaip “ko nors imtis“, “ryžtis“, “kurti“. Aiškinamuosiuose žodynuose nurodoma, jog ši sąvoka reiškia gebėjimą imtis veiklos, dažniausiai rizikuojant savo finansiniais ištekliais.

Verslo vienetas

1 sausio, 2011 by

tai yra organizacins padalinys, kuris visais esminiais aspektais veikia kaip nepriklausoma įmonė, siekdama verslo tikslų. Verslo vienetams, kuriems reikia konkuruoti ir siekti sėkmės rinkoje, turi būti suformuota verslo strategija.

Verslo procesų pertvarkymas

1 sausio, 2011 by

praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje tai buvo viena iš labiausiai reklamuojamų vadybos koncepcijų. Pagrindinė idėja buvo pertvarkyti ir pagyvinti pasenusius procesus, kurie kėlė galvos skausmą stambioms organizacijoms ir neleido didinti efektyvumo.

Verslo plėtra

1 sausio, 2011 by

bet kokiame strateginiame procese galima pasirinkti vieną iš dviejų pagrindinių metodų. Arba verslo strategija yra vykdoma apytikriai jos dabartinėje formoje, t.y. be įspūdingų plėtros planų, arba verslo plėtros procesas yra vykdomas turint tikslą pasiekti žymiai aukštesnį ambicijų lygį.

Verslo planas

1 sausio, 2011 by

terminas yra vartojamas apibrėžti viską, pradedant nuo biudžetinio tipo dokumentų, skirtų padėti atlikti finansinius vertinimus, iki strateginių planų, skirtų užtikrinti ilgalaikę sėkmę.

Verslo modelis

1 sausio, 2011 by

terminas dažnai naudojamas, kai verslą reikia suskirstyti į skirtingas grupes su bendromis charakteristikomis. Dažniausiai skirstoma į šešias grupes: gavyba ir žemdirbystė; prekių ir paslaugų gamyba; platinimas; spekuliacija (prekyba); paslaugų teikimas; žinios.

Verslo koncepcija

1 sausio, 2011 by

pagrindinį įmonės tikslą apibūdina jos verslo koncepcija. Nekomercinės veiklos srityse verslo koncepcija yra dažnai vadinama veiklos koncepcija arba paprastai veiklos tikslu. Komercinės ir nekomercinės organizacijos dažnai vartoja korporacinės arba verslo misijų terminus.

Verslo gyvavimo ciklas

1 sausio, 2011 by

verslo augimas ir kapitalo poreikiai gali būti atspindėti gyvavimo ciklo kreivėje. Laiko ašies gradavimas priklauso nuo verslo rūšies; čia gali būti begalė variacijų. Versle viena iš pagrindinių vadovybės funkcijų yra prailginti verslo gyvavimo ciklą, keičiant siūlomas prekes ar paslaugas arba įžengiant į naujas rinkas.

Verslo etika

1 sausio, 2011 by

etiką galima įvardyti kaip moralės principų visumą, valdančią asmens ar grupės veiksmus. Verslo etika susijusi su tiesa ir teisingumu, ją sudaro įvairūs visuomenės lūkesčiai, pvz., garbinga konkurencija, socialinė atsakomybė ir kolektyvo elgesys.