Žinių bagažas

Šešios sigma

1 sausio, 2011 by

termino sukūrimo garbė priskirtina “Motorola“ kompanijos inžinieriui Bilui Smitui (Bill Smith), kai šešių sigma sąvoka tapo kokybės kontrolės ir sąnaudų mažinimo metodologijos pagrindu. Metodas yra statistinės metodologijos pritaikymas verslo procesams, siekiant pagerinti efektyvumą (t.y. vertę ir produktyvumą), tokiu būdu padidinant pelningumą.

Sukeitimo teorija

1 sausio, 2011 by

plačiai žinoma motyvacijos teorija, sulaukianti vis didesnio populiarumo tarp įmonių ir kitų organizacijų. Ši teorija yra darbų, kuriuos aštuntojo dešimtmečio viduryje pradėjo psichologijos profesorius Kenas Smitas.

Subalansuoti veiklos rodikliai

1 sausio, 2011 by

ilgą laiką prieš suformuojant subalansuotų veiklos rodiklių koncepciją buvo nagrinėjami tokie parametrai kaip klientų, bendradarbių pasitenkinimas, procesų įdiegimo laikai ir kiti nefinansiniai rodikliai.

Subalansuota plėtra

1 sausio, 2011 by

remiant Jungtinėms Tautoms, buvo surengta keletas suvažiavimų subalansuotos plėtros klausimais, o daugelis stambių kompanijų turi specialius padalinius šiems klausimams spręsti. Daugelis organizacijų netgi pradėjo leisti subalansuotos plėtros ataskaitas, nušviečiančias jų atliktą darbą šioje srityje.

Strateginis procesas

1 sausio, 2011 by

strateginiame lygyje žinoti yra maža. Iš tikrųjų per geras turinio žinojimas gali tapti kliūtimi strateginiam mąstymui, kuris yra pagrįstas veikiau procesu nei turiniu. Vadovaujant veiklai reikia analizuoti, o strateginis vadovavimas dargi reikalauja sugebėjimo pasiekti sintezę.

Strategijos tipai

1 sausio, 2011 by

egzistuoja trys strategijos archetipai: portfelio strategija; verslo vieneto strategija (konkurencinė strategija); funkcinė strategija.

Strategija

1 sausio, 2011 by

ilgalaikis verslo įmonės išgyvenimas ir sėkmė yra glaudžiai susiję su jos strategija. Dėl daugelio veiksnių, kurie gali daryti įtaką verslui, tai yra sudėtingas klausimas. Tokie veiksniai gali būti labai skirtingi ir daryti įtaką verslo plėtrai beveik nesuskaičiuojamais būdais.

Sprendimų metodologija

1 sausio, 2011 by

mums dažnai reikia priimti sprendimus, kurių pasekmės gali būti rimtos atliekant tai netikrumo atmosferoje, kai gali prireikti didelių pinigų sumų. Tai ypač teisinga dėl mums svarbių sprendimų, priimamų verslo, politinėmis aplinkybėmis, karo arba taikos metu, arba žmonių santykių sferoje.

Segmentavimas ir diferencijavimas

1 sausio, 2011 by

segmentavimas ir diferencijavimas yra tarpusavyje susiję terminai, kurių vienas yra susijęs su paklausa, o kitas – su tiekimu. Tačiau yra dar keletas svarbių skirtumų, kuriuos žinoti būtina.

Scenarijus

1 sausio, 2011 by

apibrėžiamas kaip priimta arba galima įvykių eiga konkrečioje srityje. Scenarijus forma yra naudojama kaip alternatyva ekstrapoliacinės prigimties prognozėms. Prognozės yra ateities numatymas remiantis žinomomis tendencijomis ir faktais. Tačiau naudojantis prognozių metodu neįmanoma numatyti nuoseklumo pertrūkių.

Santykinė sąnaudų pozicija

1 sausio, 2011 by

terminas anglų kalba dažnai vartojamas trumpiniu “RCP“ (“Relative Cost Position“). Jis apibrėžia verslo vieneto ar funkcijos sąnaudas, palyginti su konkurentais ar kitais palyginimo šaltiniais. Santykinė sąnaudų pozicija paprastai yra išreiškiama kaip indeksas, gautas padalijus duoto verslo vieneto sąnaudas iš vidutinių kiekvieno iš jo konkurentų sąnaudų.

Santykiai su klientais

1 sausio, 2011 by

tyrimai parodė, kad prarasto kliento pakeitimo sąnaudos yra penkis-septynis kartus didesnės už turimam klientui teikiamos vertės padidinimo sąnaudas. Rūpintis santykiais su klientais yra gyvybiškai svarbu daugumai kompanijų, ir yra požymių, kad ateityje tai taps dar svarbesniu veiksniu.

Sąnaudų apskaita, pagrįsta sava veikla

1 sausio, 2011 by

vienu iš svarbių šio metodo sampratos aspektų yra tai, kad dėl didėjančio pramoninių sistemų sudėtingumo palaipsniui susiformavo tokia padėtis, kai bendrosios sąnaudos sudaro vis didesnę visų išlaidų dalį.

S kreivė

1 sausio, 2011 by

ji vaizduoja priklausomybę tarp išteklių, turimų gamybai tobulinti, ir į tą tikslą nukreiptų veiksmų. Ši kreivė tapo itin populiari iš esmės nuo technologijos priklausomos verslo plėtros srityje.