Žinių bagažas

Ryšių su klientais valdymas

1 sausio, 2011 by

tai metodika, skirta sukurti, plėtoti ir išlaikyti gerus santykius su klientais, stengiantis kuo daugiau sužinoti apie klientų poreikius ir pageidavimus. CRM metodika yra didžia dalimi pagrįsta visų organizacijos sistemų, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo, pardavimų paramos, kainodaros ir kitų, integravimu.

Rizika

1 sausio, 2011 by

bet koks sprendimas yra susijęs su rizika, ar tai būtų žalos aplinkai rizika, finansiškai nepalankių investicijų rizika, rizika, kad konkurentas priims geresnį sprendimą, ir t.t. Imantis rizikos, verslas gali patirti finansinių nuostolių ar kitų nepatogumų.

Rinkos strategijos poveikis pelnui

1 sausio, 2011 by

metodas buvo išplėtotas per praėjusio amžiaus septintąjį ir aštuntąjį dešimtmečius kompanijos “General Electric“ pastangomis. Iš pradžių PIMS metodas buvo taikomas vertinant ir plečiant įvairias verslo rūšis diversifikuotame portfelyje, kurį “General Electric“ tuo metu jau buvo suformavusi.

Rinkos dalis

1 sausio, 2011 by

jos svarba buvo pripažinta seniai, ypač tradicinio strateginio mąstymo. Dėmesys buvo sutelktas pirmiausia į santykinę rinkos dalį. Taip yra dėl to, kad buvo tikima, jog didelė santykinė rinkos dalis suteikia masinės gamybos galimybes su iš to kylančia masto ekonomija.

Rinkos analizė

1 sausio, 2011 by

visa organizuota verslo veikla yra skirta klientų poreikiams patenkinti. Pagrindinis rinkos analizės tikslas yra nagrinėti šių poreikių ir jais išreiškiamos paklausos prigimtį, ir nustatyti, kas yra klientai. Rinkos analizė yra kolektyvus terminas, apibrėžiantis metodus ir priemones, naudojamas šiam tikslui siekti.

Rinkodara

1 sausio, 2011 by

sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje, rinkodara (marketingas) turi didžiulę įtaką bendrovės sėkmei. Finansai, gamyba, operacijų valdymas bei kitos verslo funkcijos nėra svarbios, jei produktai bei paslaugos neturi pakankamos paklausos.

Rinka

1 sausio, 2011 by

galima apibrėžti kaip organizuotą prekybos vietą. Senovėje tai buvo miesto aikštė, kur pardavėjai galėdavo surasti pirkėjus ir atvirkščiai. Šiuo metu rinkos terminas yra vartojamas abstrakčiai. Tai yra kolektyvus terminas grupei klientų, kuriuos gali jungti geografinė zona ar bendri paklausą generuojantys poreikiai.

Reklama

1 sausio, 2011 by

jos tikslas nėra konstatuoti faktus apie produktą, bet veikiau parduoti sprendimą ar netgi svajonę. Reklama turi būti nukreipta į vartotojų troškimus. Reklamomis dažniausiai siekiama vartotojus supažinti patį produktą, kartais informuoti. Dar rečiau – pateikti produkto ar paslaugos specifines savybes.

Racionalizavimas

1 sausio, 2011 by

šią sąvoką suprantame kaip priemones, padedančias pasiekti tas pačias gamybos apimtis, mažiau sunaudojant išteklių, arba padidintas gamybos apimtis, sunaudojant tiek pat išteklių. Į išteklius šiame kontekste įeina kapitalas, pridėtinės išlaidos, medžiagos ir personalas.