Žinių bagažas

Kūrybiškumas

1 sausio, 2011 by

senais laikais bendrovės rinkoje laimėdavos būdamos efektyvesnės ar gamindamos geriausią kainos ir kokybės santykį. Šiandien rinkodaros karai laimimi rodant didžiulį kūrybiškumą, ypač pačioje verslo pradžioje.

Kontrolės sistemos

1 sausio, 2011 by

terminas yra susijęs su organizuotos informacijos apie tai, kokiu laipsniu vykdoma veikla pasiekia nustatytus tikslus, gavimo procesu. Viena iš dažniausių klaidų kuriant kontrolės sistemas yra pernelyg didelės ambicijos.

Konsultantas

1 sausio, 2011 by

individas, kuris turi išskirtines žinias arba įgūdžius bei teikia savo patarimus klientams už tam tikrą mokestį. Konsultantai padeda surasti ir įgyvendinti sprendimus daugeliui verslo problemų, įskaitant iš rinkodaros, gamybos, strategijos, organizacinės struktūros, technologijų ir kitų sričių.

Konkurencinis pranašumas

1 sausio, 2011 by

pagrindinis verslo strategijos tikslas yra įgyti strateginį pranašumą, arba konkurencinį pranašumą. Šis strateginis pranašumas turi būti toks, kad jį būtų galima panaudoti kuo greičiau ir kad jis truktų kuo ilgiau.

Konkurencija

1 sausio, 2011 by

yra apibrėžiama kaip “varžybos arba rungtynės, dažnai vykstančios tarp daugiau ar mažiau lygiaverčių varžovų“. Iš “konkurencijos“ termino galime išvesti daugelį įvairių koncepcijų ir modelių, kurie visi yra pagrįsti gebėjimu konkuruoti, tai yra gebėjimu suvokti produktą kaip geresnę alternatyvą, negu ta, kurią siūlo konkuruojančios kompanijos.

Komunikavimas

1 sausio, 2011 by

tai yra keitimasis informacija tarp siuntėjo ir gavėjo. Kartais komunikavimo srautas yra vienpusis, kaip dažnai būna, kai per žiniasklaidą yra platinama reklama. Tačiau prasidėjus interneto erai, komunikavimas abiem kryptimis su masinio komunikavimo priemonių pagalba tampa vis labiau įprastas reiškinys.

Kompetencija

1 sausio, 2011 by

susijusi su organizacijos tikslų struktūra ir individualia vieta šioje struktūroje. Astrofizikos profesorius savaime netaps kompetentingu mašinistu ar administracijos direktoriumi. Pardavimų departamento vadovas nebūtinai yra ganėtinai kompetentingas atlikti savo darbą, nors daugelį metų sėkmingai dirbo kaip pardavėjas.

Kompanijų susijungimai ir įsigijimai

1 sausio, 2011 by

šie veiksmai dažnai vyksta pridengti bendruoju struktūrinio verslo terminu. Susijungimai žymiai dažnesni buvo paskutiniame dvidešimtojo amžiaus dešimtmetyje. kartais jie buvo monumentalūs, o kartais pražūtingi.

Kompanijų kūrimasis

1 sausio, 2011 by

šio reiškini banga persirito per Vakarų Europą iš esmės per porą pastarųjų dešimtmečių. Dažniausiai tai vyko dėl privatizavimo bei galimybės būti savarankišku, sukurti lanksčią atlygių ir premijų sistemą, tapti absoliučiu valdovu kokioje nors srityje.

Kompanijos kultūra

1 sausio, 2011 by

terminas įsitvirtino vadybos moksle nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio vidurio. Organizacijos kultūrą sudaro vertybės ir standartai, išreikšti aiškia forma ar kaip nors kitaip. Jie susiformavo praeityje nutikusių įvykių ar stiprių asmenybių dėka, arba dėl organizacijos veiklos plėtros.

Komandos formavimas

1 sausio, 2011 by

terminas išpopuliarėjo organizacinės plėtros srityje. Jis reiškia gerai funkcionuojančių komandų kūrimą ir tobulėjimą organizacijoje. Komanda šiuo atveju yra vadinama darbo grupė, susidedanti iš dviejų ar daugiau darbuotojų, kurie dirba grupėje, siekdami bendro tikslo.

Kokybė

1 sausio, 2011 by

iš pradžių ji buvo vertinama defektų skaičiumi, t.y. gedimų skaičiumi vienam pagamintam produkcijos vienetui. Vėliau produktai buvo vertinami pagal savo galimybę atlikti funkcijas, kurioms klientas juos norėjo naudoti. Šiandieninė kokybė apima gerokai daugiau veiksnių.

Klientai

1 sausio, 2011 by

tai nuolatiniai prekių ar paslaugų pirkėjai. Potencialūs klientai yra paprastai įtraukiami į abstrakčią rinkos koncepciją. Kliento koncepcija vis dažniau naudojama nekomercinėje veikloje, kurioje vartojamas terminas turėtų būti “vartotojas“ arba “pirkėjas“. Šiuo aspektu klientas yra asmuo, kuris gauna ir įvertina gamybos padalinio prekes arba paslaugas.

Kaizen – nuolatinis tobulėjimas

1 sausio, 2011 by

tai ne tik filosofija, bet ir nuolatinio organizacijų tobulinimo metodas. Ši koncepcija gali būti taikoma darbo aplinkoje, be to, kaip sako jos kūrėjas, turėtų būti taikoma ir privačiame gyvenime, šeimos ir draugų.

Kaina

1 sausio, 2011 by

gali būti apibrėžiama kaip “nustatytas apmokėjimas už tam tikrą atliktą darbą“ arba “išlaidos, kurios turi būti apmokėtos perkant“. Kaina yra vienas iš fundamentaliausių verslininkystės kintamųjų ta prasme, jog tai yra išraiška aukos, kurią turi padaryti klientas, kad gautų produkto teikiamą naudą.