Įmonės valdymas

Verslas kaip karas

Šešių strateginių karo principų taikymas verslo arenoje

Valdyk savo priešininką

„Tie, kurie puikiai kaunasi, valdo priešą ir nesileidžia jo valdomi“

Norėdami nugalėti savo konkurentus, pirmiausia turite priešininkus priversti paklusti savo strategijai, taisyklėms bei valiai. Turite pasinaudoti pranašumu ir priversti konkurentus susitikti su jumis jūsų siūlomu laiku bei jūsų pasirinktoje vietoje. Būtent toks ir yra konkurento „valdymas“.

Kai puolate konkurentą vien tik tiesiogiai, tik sustiprinate jo tiek fizinį, tiek dvasinį pasipriešinimą. Todėl, siekdami nugalėti konkurentą, turite pulti tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai.

Tiesioginė ataka yra ta, kurios konkurento įmonė tikisi. Ji padeda sutelkti tos įmonės vadovų dėmesį klaidingoje vietoje. Tuomet pradedama netiesioginė ataka, kuri nustebina bei išbalansuoja konkurentus. Būdami išbalansuoti, jie negali efektyviai atsakyti į jūsų puolimą, todėl leidžia jums pasinaudoti situacija bei pasiekti visišką pergalę.

Pernelyg dažnai vakarietiškas požiūris bei logika remiasi idėja, kad trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų yra tiesi linija. Tačiau strategijoje trumpiausias maršrutas jūsų verslo tikslui pasiekti gali pasirodyti besąs kur kas labiau aplinkinis.

Siekiant valdyti konkurentą bei priversti paklusti jūsų norams, galima pabandyti dar vieną metodą – užmesti jauką tos įmonės vadovams. Norėdami nuvilioti savo konkurentą nuo jus dominančios rinkos, galite viešai pareikšti, kad jus vilioja kita rinka, nors iš tiesų visai neketinate ten įžengti.

Kita taktika būtų pasitraukti iš kokios nors rinkos ir leisti konkurentui ten susižerti trumpalaikio pelno, siekiant, kad jis nepastebėtų didesnės bei kur kas labiau ilgalaikį pelną žadančios rinkos. Arba netgi galite sudaryti nedidelę sąjunga su konkurentu bei įžengti į menkesnę rinką, taip atitrukdami jo dėmesį nuo rinkų, kurias pasirinkote.

[quote]Kai puolate konkurentą vien tik tiesiogiai, tik sustiprinate jo tiek fizinį, tiek dvasinį pasipriešinimą. Todėl, siekdami nugalėti konkurentą, turite pulti tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai.[/quote]

Asmenybe paremta lyderystė

„Karvedys, kuris puldamas neieško šlovės, o traukdamasis neišsisukinėja nuo bausmės, yra tikras valstybės turtas“

Iš tiesų, surasti gerą unikalų vadovą yra labai sunku. Tokių vadovų trokštama dėl jų pasiryžimo paaukoti savo poreikius kitų labui; tokie vadovai turi stiprų, gerai užgrūdintą charakterį. Norint tapti tokiu lyderiu reikia pasiaukojimo.

Jei vadovas išmintingas, jis sugebės pastebėti besikeičiančias aplinkybes ir tinkamai veikti. Jeigu jis patikimas, jo vyrai neturės abejonių dėl užtarnautų apdovanojimų ar bausmių tikrumo. Jeigu drąsus, jis neabejodamas pasinaudos proga pasiekti pergalę.

Versle yra daug nežinomųjų. Todėl čia labai svarbi išmintis, nes tik būdamas išmintingas vadovas galės tiksliai atspėti kompanijos stipriąsias bei silpnąsias vietas bei pastebės galimybes, kuriomis pasinaudodamas galės sukurti strategiją. Drausmė reikalinga, nes ji užtikrina, kad strategija bus sėkmingai vykdoma.

Geriausias kelias įrodyti savo gebėjimą vadovauti bei charakterio tinkamumą, yra ne kalbėti apie tai, o parodyti pavyzdį. Vadovauti pavyzdžiu reiškia, kad pirmiausia įrodote ne žodžiais, o veiksmais. Vizijos, misijos bei kasdienės komunikacijos yra svarbu, tačiau norint, kad visa tai būtų prasminga, reikia kad juos lydėtų veiksmai.

Niekas kitaip taip neatskleidžia vadovo darbuotojams, kaip jo elgesys. Norėdami užkariauti darbuotojų pasitikėjimą, turite stengtis, kad jūsų žodžiai ir veiksmai derėtų tarpusavyje. Kitu atveju, jūsų pranešimai taps priešiški ir ciniški.

Nepamirškite, kad vadovas atsako už viską, kas vyksta organizacijoje. Jeigu kyla kokių nors problemų, visų pirma, turite pagalvoti, ar viską padarėte teisingai, tuomet pažiūrėti į jums pavaldžius asmenis, o toliau – žvelgti žemyn vadovavimo grandine. Organizacijos stipriosios bei silpnosios pusės gimsta viršuje, valdyboje.

Apie autorių

Paulius Vitkus

Verslo edukacijos portalo "Verslas.in" įkūrėjas.