Vadyba

Verslo koncepcija

pagrindinį įmonės tikslą apibūdina jos verslo koncepcija. Nekomercinės veiklos srityse verslo koncepcija yra dažnai vadinama veiklos koncepcija arba paprastai veiklos tikslu. Komercinės ir nekomercinės organizacijos dažnai vartoja korporacinės arba verslo misijų terminus.

Pagrindinį įmonės tikslą apibūdina jos verslo koncepcija. Nekomercinės veiklos srityse verslo koncepcija yra dažnai vadinama veiklos koncepcija arba paprastai veiklos tikslu. Komercinės ir nekomercinės organizacijos dažnai vartoja korporacinės arba verslo misijų terminus.

Reikia apibrėžti svarbų skirtumą tarp termino “verslo koncepcija“, kai jis yra taikomas grupei ir jos verslo vienetams, nors nėra būtina įsivelti į beprasmes diskusijas apie verslo koncepciją grupėms, jei tokios grupės iš tikrųjų nėra.

[term_blocks]

Tačiau gali būti prasminga kalbėti apie portfelio koncepciją, kuri aprašo, kokiu būdu koncernas gali geriausiai koordinuoti savo verslo vienetų veiklą ir tarp jų sukurti sinerginius ryšius.

Verslo koncepcija turi visada prasidėti nuo klientų arba pirkėjų poreikių. Svarbu nubrėžti skirtumą tarp poreikių ir paklausos. Poreikis patenkinti alkį gali padidinti košės, kepsnio ar žuvies paklausą. Šalčio poreikis gali padidinti ledų, šaldytuvų paklausą arba sukelti norą išvažiuoti į šiaurės kraštus.

Pastarąjį atvejį akivaizdžiai pademonstravo dvi kompanijos, kurios dvidešimtojo šimtmečio pradžioje ėmė verstis ledo pjaustymu ir pristatymu. Vienas iš jų verslo koncepcija buvo parduoti ledą, o kitos – parduoti šaltį. Po to, kai buvo sukurtas šaldytuvas, viena iš šių kompanijų išliko. Nereikia būti dideliam gudručiui atspėti, kuri tai buvo kompanija.

Šis pavydys rodo ir tai, kaip yra apibrėžiama esminė kompetencija. Ledo pristatymas buvo laikomas tokia veikla, kuri tuo metu buvo priskiriama išplėtotos logistikos sričiai. Tačiau išradus šaldytuvą, logistikos patirtį iš tikrųjų buvo galima panaudoti ir kur nors kitur.

[quote align=“right“]Verslo koncepcija turi visada prasidėti nuo klientų arba pirkėjų poreikių. Svarbu nubrėžti skirtumą tarp poreikių ir paklausos. Poreikis patenkinti alkį gali padidinti košės, kepsnio ar žuvies paklausą. Šalčio poreikis gali padidinti ledų, šaldytuvų paklausą arba sukelti norą išvažiuoti į šiaurės kraštus.[/quote]

Daugiau apie skirtumą tarp poreikių ir paklausos siūlytume paskaityti skyrelyje “Poreikiai“.

Filipas Kotleris (Philip Kotler) lygina verslo koncepciją su “nematoma ranka“, kuri veda teisingu keliu. Kotlero mano, kad gera verslo koncepcija yra:

  • Orientuota į rinką. Verslo koncepcija turi būti pagrįsta kliento vartojimu ir poreikiais, kuriuos verslas tenkina rinkoje.
  • Galima. Ji turi būti pasiekiama, bet vis dėlto kelianti iššūkius; ji turi būti visa apimanti, tačiau apibrėžta.
  • Motyvuota. Bendradarbiai turi žinoti, kokia yra verslo koncepcija, ir ja tikėti.
  • Konkreti. Verslo koncepcija turi būti tokia, kad ją būtų galima sąlygiškai lengvai apibrėžti ir paprastai pristatyti (venkite stabo įvaizdžio).

Be to, verslo koncepcija turi padėti atsakyti į klausimą: “Kodėl mes turime būti tie, iš kurių klientai perka paslaugas ar prekes?“

Iki šiol nagrinėjome kai kuriuos svarbius aspektus, kuriais grindžiama verslo koncepcija. Juos galima apibendrinti šiais penkiais apibrėžimais:

  • Poreikiai ir paklausa.
  • Pirkėjai ir platintojai.
  • Prekių ir paslaugų siūlymas.
  • Pagrindinė kompetencija.
  • Konkurencinis pranašumas.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in