Vadyba

Verslo gyvavimo ciklas

verslo augimas ir kapitalo poreikiai gali būti atspindėti gyvavimo ciklo kreivėje. Laiko ašies gradavimas priklauso nuo verslo rūšies; čia gali būti begalė variacijų. Versle viena iš pagrindinių vadovybės funkcijų yra prailginti verslo gyvavimo ciklą, keičiant siūlomas prekes ar paslaugas arba įžengiant į naujas rinkas.

Verslo augimas ir kapitalo poreikiai gali būti atspindėti gyvavimo ciklo kreivėje. Laiko ašies gradavimas priklauso nuo verslo rūšies; čia gali būti begalė variacijų.

Versle viena iš pagrindinių vadovybės funkcijų yra prailginti verslo gyvavimo ciklą, keičiant siūlomas prekes ar paslaugas arba įžengiant į naujas rinkas.

Šios diagramos laiko ašyje galime atidėti visų kompanijų konkrečioje pramonės šakoje pelnus. Tada pamatysime, kad bendrasis pelnas pasiekia aukščiausią tašką anksčiau nei jį pasiekia rinka.

[term_blocks]

Jeigu tokios gyvavimo ciklo kreivės būtų tikslios, geriausias mūsų sprendimas būtų įeiti į šį verslą 1-ajame taške ir išeiti 2-ajame (žr. 2 diagramą). Šiuo laikotarpiu sparčiai auga ir pelnas, ir pardavimų apimtys. Mes galime tobulinti verslo gyvavimo ciklo koncepciją, skirstydami į fazes, kaip tai parodyta trečiojoje diagramoje.

Tikėtina, jog išskaidytas portfelis užtikrins verslą kiekvienoje iš šių keturių fazių: įkūrimo, augimo, brandumo ir smukimo. Taigi konkrečiu laiku kai kurie verslo vienetai bus tik ką pradėję savo veiklą, kiti bus perėję į greito augimo fazę, kai kurie bus pasiekę savo piką, o dar kiti išgyvens smukimą.

Žinodami verslo vieneto poziciją gyvavimo ciklo kreivėje ir turėdami investuoti kapitalą, teoriškai turėtumėme galėti surasti rekomendacijų. Svarbu pažymėti, kad gausėjant konkurentų, struktūrizuoti tampa sukiau prieš rinkos brandumo ir galbūt smukimo fazę.

Tradicinė portfelio analizė prasideda nuo verslo gyvavimo ciklo ir rinkos aprašo kiekvienoje iš keturių fazių. Tuo remiantis, galima daryti išvadas apie konkurentus, produktyvumo lygius ir strategiją. Pasirodė rekomendacijų, pagrįstų verslo pozicija gyvavimo ciklo kreivėje. Pakito terminai, todėl dabar keturios fazės paprastai yra vadinamos taip:

[quote align=“right“]Versle viena iš pagrindinių vadovybės funkcijų yra prailginti verslo gyvavimo ciklą, keičiant siūlomas prekes ar paslaugas arba įžengiant į naujas rinkas.[/quote]
  • Įėjimas į rinką.
  • Rinkos skvarba.
  • Padėties rinkos gynimas.
  • Išėjimas iš rinkos, t.y. verslo vieneto likvidavimas.

Kad šias teorines idėjas būtų galima įvilkti į konkrečią formą ir padaryti jas naudingas padalinių vadovams, kiekvienai fazei buvo sukurta po kelias rekomendacijas.

Įėjimo į rinką fazėje ankstesnius vartotojus reikia įtikinti, kad pirktų produktą arba paslaugą. Dabar didelė vadovybės gebėjimų dalis yra skiriama finansiniams klausimams spręsti ir gamybos kontrolei.

Augant rinkai, svarbu į ją įsiskverbti ir įtikinti klientus pirkti būtent mūsų prekes, o ne kieno nors kito. Kartu reikia stengtis, kad mūsų siūlomi produktai būtų plečiami, tokiu būdu maksimizuojant pardavimų apimtis ir užimamą rinkos dalį. Gamyba turi būti suderinta taip, kad būtų galima pasiekti masto ekonomiją ir patirties kreivėje nusileisti žemyn (žr. skyrelį “Patirties kreivė“).

Brandumo fazėje yra svarbu apginti prekių ženklą ir galbūt orientuoti kompanijos strategiją į konkurentų nupirkimą. Ši fazė nėra tinkamas laikas įvesti į rinką naujus produktus. Verčiau reikėtų pamažinti jau siūlomų produktų. Šioje fazėje turėtume racionaliau naudotis kapitalu ir gamyba, kuri tenkintų užsakymus, ir prireikus didinti gamybos apimtis.

Smukimo fazėje reikia stengtis mažinti gamybos sąnaudas. Reikia rengtis išeiti iš rinkos, maksimaliai išnaudojant galimybes parduoti produktus su prekių ženklu.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in