Vadyba

Teisingas procesas

jo idėja yra žymiai svarbesnė šiais laikais, kai verslo ir komercijos sėkmė yra susiejama su žiniomis grindžiama ekonomika. Čia vertės kūrimas vis labiau priklauso nuo idėjų, kūrybingumo ir inovacijų. Teisingas procesas iš esmės daro įtaką žmonių veiklos ir elgesio būdui ir yra fundamentalus išlaikant aukštą standartą.

Ekonomikos teorijoje dažnai yra laikoma norma, kad žmonės stengiasi maksimizuoti savo naudingumą, tariamai su sąlyga, kurią visų pirma sustiprina šaltai apskaičiuotas savanaudiškas interesas.

Natūralu, jog žmonės rūpinasi, kad rezultatai būtų pasiekti, tačiau jie domisi ir tuo metu vykstančiu procesu. Rezultatai atlieka svarbų vaidmenį, tačiau nemažiau svarbus yra prie jų vedančio proceso vientisumas.

Teisingo proceso idėja yra netgi žymiai svarbesnė šiais laikais, kai verslo ir komercijos sėkmė yra susiejama su žiniomis grindžiama ekonomika. Čia vertės kūrimas vis labiau priklauso nuo idėjų, kūrybingumo ir inovacijų. Teisingas procesas iš esmės daro įtaką žmonių veiklos ir elgesio būdui ir yra fundamentalus išlaikant aukštą standartą.

[term_blocks]

Amžių bėgyje rašytojus, filosofus ir tyrėjus nuolat intrigavo visiškai vientiso asmens idėja. Tačiau pirmoji sisteminė teisingo proceso studija pasirodė praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio viduryje, kai socialiniai psichologai Džonas V. Tibotas (Jogn W. Thibaut) ir Lorensas Volkeris (Lawrence Walker) tirdami procesus nutarė kartu išnagrinėti vientisumo psichologiją.

Jie bandė suprasti mechanizmus, kurie mus skatina pasitikėti teisinėmis sistemomis, ir kreiptis į įstatymus, kai mūsų to daryti niekas neverčia. Jų tyrimas atskleidė, kad žmonėms vienodai rūpi ir proceso, kuris baigiasi rezultatu arba sprendimu, vientisumas, ir pats sprendimas.

Kiti tyrimai parodė, kokią įtaką teisingo proceso galia darė įvairiomis kultūrinėmis ir socialinėmis sąlygomis. Savo tyrime apie strateginių sprendimų priėmimą multinacionalinėse kompanijose, kuris buvo atspausdintas praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, tyrėjai Kimas (Kim) ir Mobornas (Mauborgne) atskleidė teisingo proceso svarbą kuriant pažangą.

Daugelis šių kompanijų aukščiausio lygio vadovų buvo sugluminti ir nusivylę veiksmais, kuriuos vykdė kai kurie jų dukterinių kompanijų vadovai. Kodėl tie žmonės taip dažnai neinformuodavo aukščiausio lygio vadovų apie iškeliamas idėjas? Kodėl jie nuspręsdavo sabotuoti planus, kuriuos patys patvirtindavo vykdyti?

[quote align=“right“]Natūralu, jog žmonės rūpinasi, kad rezultatai būtų pasiekti, tačiau jie domisi ir tuo metu vykstančiu procesu. Rezultatai atlieka svarbų vaidmenį, tačiau nemažiau svarbus yra prie jų vedančio proceso vientisumas.[/quote]

Tyrimas, kurios tikslas buvo ištirti 19 kompanijų veiklą, atskleidė bendrą bruožą, būdingą procesams, požiūriams ir elgesiui. Vadovai, įgiję asmeninės patirties apie kompanijos procesus, parodė aukštą pasitikėjimo ir įsipareigojimo lygį, kuris savo ruožtu paskatino aktyvų bendradarbiavimą. Kita vertus, planai buvo sabotuojami ir lyderiai buvo priversti pasilaikyti idėjas sau, jeigu jie jausdavo, jog kompanijos mąstymas buvo neteisingas arba sunkiai suprantamas.

Teisingo proceso idėja visiškai atitinka kiekvieno iš mūsų žmogiškąjį poreikį, nepriklausomai nuo mūsų einamų pareigų kompanijoje. Visi norime, kad mus vertintų kaip žmones, o ne tik kaip darbuotojus, turtą ar išteklius. Mes norime, kad būtume traktuojami kaip intelektualios asmenybės tokiu būdu, kuris parodytų, jog mūsų idėjos yra priimamos rimtai.

Be to, mums reikia suprasti priežastinį ryšį, dėl kurio konkretus sprendimas yra traktuojamas kaip perspektyva. Žmonės yra jautrūs signalams, kuriuos jie gauna priimdami sprendimus; sprendimus, atskleidžiančius tą laipsnį, kuriuo organizacija yra pasirengusi pasitikėti jais, ieškoti jų kūrybinio poveikio ir geriausiu būdu išnaudoti jų idėjas.

Kimas ir Mobornas išskiria tris veiksmingo proceso prielaidas, prie kurių pridėjome dar tris. Čia mes pateikiame šešis tarpusavyje naudingus principus:

  • Dalyvavimas.
  • Paaiškinimas.
  • Aiškūs lūkesčiai.
  • Kolektyvus mokymasis.
  • Padidintos ambicijos.
  • Lojalumas.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in