Vadyba

Taupi gamyba

praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje buvo aktyviai domimasi Japonijos gamybos filosofija. Laipsniškai ėmė aiškėti, kad viena iš Japonijos sėkmės priežasčių buvo vadinamoji taupi gamyba.

Praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžioje buvo aktyviai domimasi Japonijos gamybos filosofija. Iš pradžių dėmesys buvo telkiamas į jų darbuotojų užimtumo sąlygas. Sklido kalbos, kad Japonijoje nėra nedarbo, ir Vakarų lyderiai norėjo sužinoti tokias jų įspūdingų gamybos laimėjimų priežastis.

Laipsniškai ėmė aiškėti, kad viena iš Japonijos sėkmės priežasčių buvo vadinamoji taupi gamyba. Ją sudaro du elementai.

Pirmasis yra susijęs su produktyvumu ir tokiu darbo organizavimu, kuris užtikrintų mažesnes vieno produkcijos vieneto gamybos sąnaudas.

[term_blocks]

Antrasis esminis taupios gamybos koncepcijos elementas yra švelnesnis: tai nuolatinio tobulinimo siekis, arba Kaizen (žr. skyrelį “Kaizen – nuolatinis tobulėjimas“), reiškiantis tai, jog darbuotojai yra skatinami naujai pažvelgti į savo darbą ir jo teikiamas galimybes.

Susidomėjimas šia filosofija labai padidėjo antroje praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pusėje, kai Japonijos kompanijos pradėjo dirbti Vakarų šalyse. 1987 metais Masačusetso technologijų institutas (MIT) paskelbė tyrimą apie Japonijos gamyklų, kurios veikė Vakarų šalyse ir kuriose dirbo Vakarų šalių darbininkai, gamybos našumą.

Tyrimas atskleidė, kad gamybos našumas buvo beveik toks pat aukštas, kaip ir pamatinėse Japonijos gamyklose, arba 40 procentų aukštesnis už analogiškų gamyklų, kurias valdė Vakarų kompanijos, našumą. Žinoma, šios Japonijos gamyklos veikė palankiomis sąlygomis. Jos dažnai buvo statomos regionuose su aukštu nedarbo lygiu, jų vadovybė stebėtinai lengvai susitardavo su profesinėmis sąjungomis dėl siūlomo darbo rėžimo. Be kita ko, tokias pat galimybes turėjo ir Vakarų šalių kompanijų valdomos gamyklos.

[quote align=“right“]Susidomėjimas šia filosofija labai padidėjo antroje praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pusėje, kai Japonijos kompanijos pradėjo dirbti Vakarų šalyse.[/quote]

Masačusetso technologijų instituto penkerių metų trukmės tyrimų projekto tikslas buvo išnagrinėti skirtingus sprendimų metodus, taikomus šiose srityse:

 • Darbuotojų atsakomybė.
 • Gamybos lankstumas.
 • Santykiai su subrangovais.
 • Darbo kokybė.
 • Minimizuotos atsargos.
 • Taupumas visuose lygmenyse.

Pažymėsime šiuos išskirtinius taupios gamybos elementus:

 • Trumpas įrangos perderinimo naujam darbui laikas.
 • Minimalios atsargos ir gamybos buferių mažinimo dėl reikalo atsargos.
 • Mažos gaminių siuntos.
 • Minimalus darbuotojų skaičius.
 • Lanksčiai dirbantis personalas.
 • Aukštas mechanizmų techninio aptarnavimo lygis.
 • Nulinis gedimų lygis.
 • Aktyvios kokybės užtikrinimo priemonės.
 • Nuolatinis tobulinimas – Kaizen.
 • Gamybos nuostolių pašalinimas.
 • Nereikalingo susieto kapitalo pašalinimas.

Pagal šią gamybos filosofiją visi proceso dalyviai atlieka nuolatinio tobulinimo funkcijas.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in