Vadyba

Rinka

galima apibrėžti kaip organizuotą prekybos vietą. Senovėje tai buvo miesto aikštė, kur pardavėjai galėdavo surasti pirkėjus ir atvirkščiai. Šiuo metu rinkos terminas yra vartojamas abstrakčiai. Tai yra kolektyvus terminas grupei klientų, kuriuos gali jungti geografinė zona ar bendri paklausą generuojantys poreikiai.

Rinką galima apibrėžti kaip organizuotą prekybos vietą. Senovėje tai buvo miesto aikštė, kur pardavėjai galėdavo surasti pirkėjus ir atvirkščiai. Šiuo metu rinkos terminas yra vartojamas abstrakčiai. Tai yra kolektyvus terminas grupei klientų, kuriuos gali jungti geografinė zona ar bendri paklausą generuojantys poreikiai. Rinkos termino vartojimas šiomis abiem prasmėmis dažnai kelia painiavą, todėl jį reikėtų paaiškinti išsamiau.

Geografine prasme rinkos terminas gali būti taikomas, pavyzdžiui, šaliai ar regionui: Norvegijos rinka arba Europos rinka. Šiuo atveju terminas yra taikomas visiems klientams nurodytoje geografinėje zonoje, nepriklausomai nuo to, kokius produktus jie perka ar kaip jie juos naudoja.

[term_blocks]

Bankininkams rinka gali būti suskirstyta į privačią rinką ir kompanijų rinką, o rankinių buitinių įrankių gamintojai gali kalbėti apie DIY rinką (t.y. elektrinių įrankių rinką mėgėjams ir rinką profesionalams). Žinoma, šiuo atveju bankai savo klientus skirsto atitinkamai į fizinius ir juridinius asmenis, o instrumentų gamintojai kalba apie geografinėje zonoje gyvenančius žmones, kurie perka instrumentus savo asmeniniam naudojimui namuose, ir profesionalus, kurie juos naudoja darbe.

Šiuos dviejuose pavyzdžiuose rinkos terminas faktiškai reiškia rinkos segmento trumpinimą. Rinkos segmentas yra apibrėžiamas kaip visos rinkos dalis, kai skirtumai šios dalies viduje yra mažesni už skirtumus tarp šios dalies ir kitų rinkos dalių.

Dėl rinkos termino vartojimo kaip abstrakcijos kartais stambios kompanijos klysdavo, identifikuodamos individualius klientus ir nustatydamos savo klientų poreikių struktūras. Jeigu vartojame rinkos terminą apibrėždami plačias kategorijas, kyla pavojus, kad nesugebėsime atpažinti skirtumų tarp mūsų klientų poreikių struktūrų.

Orientavimasis į rinką reiškia, kad vadovybės pozicija remiasi rinka ir jos poreikiais. Nustatydama rinkos poreikius, pagrindinius paklausą kuriančius veiksnius, kompanija gali atitinkamai pakoreguoti savo išteklius (sąnaudas ir kapitalą) ir tokiu būdu tapti labiau konkurencinga.

[quote align=“right“]Orientavimosi į rinką terminas buvo pradėtas vartoti kaip priešpastatymas senajam technokratiškam požiūriui, kuris buvo pagrįstas kompanijos ištekliais ir stipriosiomis savybėmis ir kurio tikslas buvo įtikinti rinką norėti to, ką kompanija galėjo pasiūlyti. Orientavimasis į rinką reiškia labiau entreprenerišką požiūrį; ji kviečia išgirsti klientus, kuriuos norime aptarnauti, ir įsijausti, sugebėte save įsivaizduoti kito asmens vietoje.[/quote]

Orientavimosi į rinką terminas buvo pradėtas vartoti kaip priešpastatymas senajam technokratiškam požiūriui, kuris buvo pagrįstas kompanijos ištekliais ir stipriosiomis savybėmis ir kurio tikslas buvo įtikinti rinką norėti to, ką kompanija galėjo pasiūlyti. Orientavimasis į rinką reiškia labiau entreprenerišką požiūrį; ji kviečia išgirsti klientus, kuriuos norime aptarnauti, ir įsijausti, sugebėte save įsivaizduoti kito asmens vietoje.

Rinkos analizė yra rinkimas, apdorojimas ir apibendrinimas tokių duomenų, kurie suteikia informaciją apie rinką kompanijos, produkto ar paslaugos atžvilgiu. Yra skiriama kiekybinė rinkos analizė, kuri numato duomenų rinkimą apie pirkėjų skaičių, pirkimų dažnį, sezoninius svyravimus ir t.t., ir kokybinė rinkos analizė, kuri apima tokius dalykus kaip klientų apklausos, klientų suvokiamos kokybės tyrimai ir įvaizdžio studijos. Šiame kontekste įvaizdis reiškia realybę, kaip ją suvokia aplinkiniai asmenys.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in