Vadyba

Efektyvumas

sąvoka apima nustatyto tikslo pasiekimą. Pavyzdžiui, smūgis kūju į sieną būtų efektyvus būdas užmušti įkyrią musę. Tačiau atsižvelgiant į ribotų išteklių realybę, vien efektyvumo nepakanka. O veiksmingumas prisimenamas tada, kai ištekliai, reikalingi tikslui pasiekti, yra palyginami su tuo, kas iš tikrųjų buvo įvykdyta.

Šių dienų kompanijų veiklos efektyvumas turi būti toks, kad vos prieš dešimtmetį vargu ar tai buvo galima įsivaizduoti. Labiau suvaržyti biudžetai ir įvairių ryšių apribojimai paveikė netgi nesiekiančias pelno organizacijas ir profesines sąjungas, ir vis daugiau tenka pasitikėti pelno (nuostolio) ataskaita, kad būtų galima atspindėti naudojimąsi ištekliais. Organizacijų akcininkai nori žinoti, ką jie gauna už pasirašytas akcijas, mokesčių mokėtojas svarsto, kaip yra panaudojami iš jo surinkti mokesčiai, ir t.t.

Ar tai būtų fiziniai asmenys, ar organizacijos, stengiamės visus darbus atlikti kuo efektyviau. Taigi naudingumas kam nors yra sukuriamas atsižvelgiant į darbą ir išteklius, reikalingus sukurti tokią naudą. Mažų mažiausiai kuriame naudingumą sau, bet per organizacijas apskritai siekiame kurti naudingumą kam nors kitam: klientams, akcininkams, darbuotojams, nariams arba piliečiams.

[term_blocks]

Terminas “efektyvumas“ dažnai, bet neteisingai yra vartojamas kaip produktyvumo, t.y. sugebėjimo pagaminti kokį nors produktą nepriklausomai nuo jo rinkos vertės, sinonimas. Produktyvumas paprasčiausiai reikalauja, jog tai, kas yra pagaminama, turėtų ir savo vertę rinkoje.

Svarbu, kad semantika būtų vartojamai teisingai. Du anglų kalbos žodžiai – “effectiveness“ (veiksmingumas, efektyvumas) ir “efficiency“ (veiksmingumas, efektyvumas) – yra panašios reikšmės. “Efficiency“ (čia šis terminas verčiamas žodžiu veiksmingumas) yra savybė būti veiksmingam, ir tai niekaip nesusiję su santykiu tarp kokybės ir sąnaudų arba tarp vertės ir produktyvumo.

Cituojame knygą “Vadybos iššūkis“ (angl. “Management Challenge“):

[quote align=“right“]Smūgis kūju į sieną būtų efektyvus būdas užmušti įkyrią musę. Kita vertus, tai labai neveiksminga priemonė, jei atsižvelgsime į pastangas ir sudaužytą sieną. Jei reikia užmušti vieną į namus užklupusią musę, guminė pliaukštė yra ir veiksmingesnis, ir efektyvesnis instrumentas.[/quote]

Efektyvumo ir veiksmingumo pusiausvyra

Nustatyti skirtumą tarp efektyvumo ir veiksmingumo yra gerokai sunkiau, negu pasipraktikuoti semantikoje. Santykis tarp šių dviejų terminų yra svarbus, ir jis pateikia vadovams niekada nesibaigiančią dilemą.

Efektyvumo sąvoka apima nustatyto tikslo pasiekimą. Pavyzdžiui, smūgis kūju į sieną būtų efektyvus būdas užmušti įkyrią musę. Tačiau atsižvelgiant į ribotų išteklių realybę, vien efektyvumo nepakanka. O veiksmingumas prisimenamas tada, kai ištekliai, reikalingi tikslui pasiekti, yra palyginami su tuo, kas iš tikrųjų buvo įvykdyta.

Kuo geresnis naudingumo ir sąnaudų santykis, tuo didesnis yra veiksmingumas. Nors kūjis ir yra efektyvus instrumentas užmušti musę, jis yra labai neveiksminga priemonė, jei atsižvelgsime į pastangas ir sudaužytą sieną. Jei reikia užmušti vieną į namus užklupusią musę, guminė pliaukštė yra ir veiksmingesnis, ir efektyvesnis instrumentas

Šioje citatoje efektyvumas yra apibrėžiamas kaip nustatyto organizacinio, kokybinio tikslo siekis. Kita vertus, veiksmingumas susieja išteklių naudojimą su tuo, kas iš tikrųjų buvo pasiekta, ir tai atitinka produktyvumo apibrėžimą, kuris yra naudojamas šiuo metu. Klausimas dėl vertės to, kas buvo pasiekta, yra kita sąsaja šios minties grandinėje, t.y. ar ši vertė yra prasminga.

Efektyvumo apibrėžimas

Norėtume apibrėžti efektyvumo terminą, ir tai darydami aiškumo vardan atskirti jį nuo kitų glaudžiai susijusių terminų. Galime pradėti tokiu būdu:

Visa organizuota veikla yra pagrįsta kūrimu vertės, kuri yra didesnė už gamybos ir pristatymo išlaidas – tai mūsų efektyvumo idėjos pagrindinė tezė.

Pelningumas yra efektyvumo išraiška, kai kalbame apie organizaciją apskritai. Tačiau didžioji valdymo atsakomybės dalis nėra susijusi su organizacijų visuma, kaip įrodymą pateikiant pelno (nuostolio) ataskaitą, bet, pavyzdžiui, ji yra susijusi su:

  • Kompanijos procesais ir funkcijomis.
  • Viešuoju sektoriumi.
  • Įvairiais organizacijos tipais.

Nereikalaudami mokslinio tikslumo, galėtume pasakyti, kad mažiausiai 90 procentų visos valdymo atsakomybės gali tekti padaliniams, kuriems trūksta priemonių įvertinti savo pelningumą ir kurie dėl to tam tikru laipsniu gyvuoja planinės ekonomikos sąlygomis. Tai galioja visiems kompanijos padaliniams, kurie teikia savo veiklos rezultatus kompanijos viduje.

Tai yra iš esmės santykis tarp vertės ir produktyvumo – ne vienas ar kitas, o būtent balansas tarp jų, kuris atlieka pagrindinį vaidmenį kompanijos veikloje. Efektyvumas yra savitas veiksnys visose organizacijose. Jis atlieka pagrindinį jų sėkmės ir pačios egzistencijos vaidmenį.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in