Personalo valdymas

Prisitaikymo žaidimas

Devyni patarimai žaidžiant prisitaikymo žaidimą

Mokėkite prisitaikyti prie skirtingų žmonių

Buvimas chameleonu yra geras pasirinkimas, kol sugebate balansuoti. Žmonės yra skirtingi ir jei bandysite su visais elgtis vienodai, rizikuosite juos įžeisti, nepatenkinti jų lūkesčių.

Daug lengviau suprasti šią taisyklę, jei esate tėvas/mama. Jei turite daugiau nei vieną vaiką, žinote, kaip svarbu nesielgti su jais visais vienodai. Su kiekvienu vaiku reikia elgtis skirtingai.

Mano draugas turi penkis sūnus ir dukterį ir su kiekvienu iš jų turi elgtis skirtingai. Kartais tai pamirštama ir su visais elgiamasi vienodai – vaikai lieka nustebę ir įsižeidę.

Kiekvienam jų reikia, kad draugas kuom nors išsiskirtų, būtų unikalus ir jiems ypatingas. Būdamas vadovas, jūs tam tikra prasme esate tėvas/mama savo darbuotojams ir turite su jais elgtis kaip su individais.

Turite būti prisitaikantis, pasirengęs greitai keisti kryptį, priklausomai nuo to, ko iš jūsų reikalaujama. Tobulas vadovas turi sugebėti greitai reaguoti. Paanalizuokite, koks esate su žmonėmis. Stebėkite, kas jūsų aplinkoje veikia sėkmingai, ir fiksuokite, kaip jie elgiasi su žmonėmis.

Nuspręskite kokiuose susibūrimuose dalyvausite

Visada yra tam tikros vietos, kur formaliomis ar neformaliomis progomis renkasi viršūnėlės ir galingieji. Turite apie šias vietas sužinoti ir jomis pasinaudoti kaip svarbiomis informacijos kaupimo, ryšių užmezgimo ir įspūdžio sudarymo priemonėmis.

Už darbo ribų visada bus kokia nors aukščiausiųjų vadovų susirinkimų vietelė. Tai gali būti golfo klubas, vietos baras, tam tikras restoranas, klubas. Bet kas, bet kur. Jūsų pareiga yra sužinoti, kur tai yra. Tik nesugalvokite iš karto ten lėkti ir apsikvailinti. Turite apsidairyti toje teritorijoje, ją išžvalgyti, kad žinotumėte viską, ko reikia prieš ten atsiduriant.

[quote align=“right“]Turite būti prisitaikantis, pasirengęs greitai keisti kryptį, priklausomai nuo to, ko iš jūsų reikalaujama. Tobulas vadovas turi sugebėti greitai reaguoti. Paanalizuokite, koks esate su žmonėmis. Stebėkite, kas jūsų aplinkoje veikia sėkmingai, ir fiksuokite, kaip jie elgiasi su žmonėmis.[/quote]

Galbūt jūs nuspręsite niekada ten nenueiti. Nieko blogo tame nėra. Tačiau jei netikėtai apie tai pakryps kalba, turėsite pranašumą jau vien dėl to, kad žinote, kur jie eina. Žinios yra jėga.

Darbe gali būti tam tikra vieta, kad ir koridorius, kur jie šnekučiuojasi šalia kavos ar kopijavimo aparato. Jūs visada galite pasirūpinti, kad lyg netyčia pro tą vietą praeitumėte. Pasirūpinkite, kad jūsų veidas ir vardas būtų pažįstami.

Perpraskite elgesio protokolą

Kiekvienoje bendrovėje ir darbovietėje visada egzistuoja tam tikras elgesio protokolas. Susipažinkite su juo ir juo vadovaukitės. Jis gali būti visai paprastas. Išvardijame keletą pavyzdžių:

  • Savo vyrų/žmonų nesivedate į darbo pobūvius.
  • Niekada nestatote automobilio tam tikrose vietose, net jei jos nėra rezervuotos. Galbūt jos skirtos vadovo sutuoktiniui.
  • Prie kavos niekada neimate spurgos su džemu, nes jos skirtos Silvijai – kaip ir visada.
  • Nėra nieko blogo, jei pietų metu užsisakote vyno, tačiau jei pasirinksite alų, neišvengsite šnairų žvilgsnių.

Kartais neaišku, iš kur šios nerašytos taisyklės atsiranda. Jūsų vadovą kartą užsipuolė alaus prisisiurbęs darbuotojas, todėl nuo to laiko – jokio alaus per pietus. Kartą jūsų vadovą sutrikdė vieno jaunesniojo vadovo žmona, kuri per vieną pobūvį stengėsi labai jau lipšniai su juo bendrauti, todėl daugiau – jokių žmonų ar vyrų.