Asmeninis tobulėjimas

Koučingo technikos ir jų panaudojimo gairės

Kas yra koučingas, jo technikos, kokios sąlygos nulemia kokybišką koučingo procesą bei kokios esminės technikų panaudojimo gairės?

Esminės koučingo technikų panaudojimo gairės

 • Konkrečios koučingo technikos panaudojimas priklauso nuo koučingo specialisto gebėjimo įvertinti klientą ir jo situaciją. Būtent šie dalykai gali nulemti konkrečios technikos pasirinkimą. Pavyzdžiui, ar koučingo technika bus nukreiptą į veiksmą, ar į apmąstymą? Ar koučingo specialistas pasirinks X, ar Y techniką, priklausys nuo jo gebėjimo įvertinti konkrečios technikos tinkamumą ir efektyvumą konkrečiam klientui ir jo situacijai.
 • Kiekviena koučingo technika turi savo intensyvumo ir gilumo kriterijus. Tai reiškia, kad tą pačią techniką koučingo specialistas gali naudoti fragmentuotai arba skirti tam daugiau dėmesio. Pavyzdžiui, matydamas, kad klientas pats geba analizuoti savo ribojančius įsitikinimus, koučingo specialistas netaikys viso darbo su kliento nuostatomis modelio. Galbūt jis paklaus kliento tik kelių klausimų, pasidalys keletu įžvalgų.
 • Koučingo specialistas, ketinantis taikyti vieną ar kitą techniką, turi įvertinti laiko ir vietos aspektus. Pavyzdžiui, jei klientas sesijos pabaigoje pradėjo daryti pažangą, koučingo specialistas aptars su juo tolimesnę darbo eigą. Jie arba sutars pratęsti darbą su konkrečia technika, arba nukels pokalbį kitam susitikimui. Kai kurias užduotis klientas gali atlikti savarankiškai, pavyzdžiui, namie. Kai kurioms užduotimis reikalinga koučingo specialisto pagalba.
 • Koučingo specialistas turi žinoti kuo daugiau koučingo modelių ir technikų bei jų variacijų. Taip jis galės parinkti tinkamiausią konkrečiam klientui konkrečioje situacijoje. Taip pat koučingo specialistas turi gebėti praktiškai ir teoriškai pagrįsti naudojamą techniką. Neretai naudinga paaiškinti koučingo technikos veikimą bei prasmę ir klientui, kuriam ji taikoma.
 • Koučingo specialistas, naudodamas koučingo technikas, gali būti direktyvus. Pavyzdžiui, jei jis jaučia, kad klientas savo tikslus formuluoja nekonkrečiai, tuomet sąmoningai ir direktyviai kviečia klientą atlikti tikslų skaidymo ar kitą tikslus sukonkretinti padėsiančią užduotį.
 • Viskas, ką koučingo specialistas daro per koučingo pokalbį, turi įtaką klientui. Koučingo technikos naudojamos tik tam, kad padėtų klientui tobulėti. Jokie eksperimentai ar manipuliacijos negalimi. Prieš naudodamas kokią nors sudėtingesnę ar sunkiai valdomas pasekmes galinčią sukelti techniką, koučingo specialistas turi atsiklausti kliento. Visais atvejais jis privalo laikytis koučingo etikos standartų.
 • Jei koučingo specialistas dar tik mokosi ir pradeda praktinį darbą su klientais, privalo klientą apie tai įspėti. Jei koučingo specialistas nori panaudoti kokią nors koučingo techniką, tačiau dar neturi pakankamai darbo su ja patirties, turėtų pasidomėti koučingo teorija ir (arba) atitinkamos krypties psichologijos praktikomis. Pavyzdžiui, norėdamas išmokti skatinti kliento sprendimus, koučingo specialistas gali pasidomėti į sprendimus orientuotos psichoterapijos pagrindais.
 • Koučingo specialistas gali mokyti savo klientą savarankiškai pasiremti kai kuriomis koučingo technikomis – taip jis skatins kliento saviugdą.

Svarbūs klausimai prieš taikant koučingo technikas

Toliau pateikiu keletą klausimų, atsakymai į kuriuos leis apsispręsti, ar taikyti koučingo technikas, kurias iš jų taikyti ir kaip tai daryti. Šie klausimai – tai papildoma proga apgalvoti ir patobulinti taikomas technikas.

Ar naudoti koučingo techniką?

 • Ar koučingo technika kaip nors pagerins įprastą koučingo pokalbį?
 • Ar koučingo technika kaip nors apsunkina kliento darbą koučingo pokalbyje?
 • Ar klientui yra aišku, ką ir kaip reikės daryti naudojant koučingo techniką?
 • Ar koučingo techniką naudojame kliento pažangai skatinti, ar dėl to, kad norime atrodyti valdantys koučingo procesą ir išmanantys įvairias „gudrybes“?
 • Ar koučingo technika netrukdys santykiui, kurį kuriame su klientu?

Kokią koučingo techniką naudoti?

 • Kokias koučingo technikas moku ir kurią iš jų galėčiau pritaikyti kaip tinkamiausią šiam klientui?
 • Ar ši technika man yra aiški, ar geriau naudoti kitą, man geriau suprantamą techniką?
 • Ar ši technika yra išbandyta?
 • Ar yra taikomos koučingo technikos alternatyvos?
 • Ar esu tikras dėl šios technikos pagrindimo ir ar galėsiu paaiškinti ją klientui?

Kaip naudoti koučingo techniką?

 • Ar paaiškinau klientui, kokią techniką ketinu taikyti, ir ar klientui yra aišku, ką darysime?
 • Ar įspėjau klientą apie galimą diskomfortą ir ar suteikiau jam laisvę pasirinkti arba nutraukti koučingo procesą?
 • Ar anksčiau įsitikinau technikos veiksmingumu šiam klientui (ar kitiems klientams)?
 • Ar kitą kartą taikysiu šią techniką?
 • Ar žinau, ką galėčiau ar turėčiau daryti kitaip?

Šis straipsnis yra paremtas kompanijos „OVC Consulting“ partnerio Tomo Misiukonio knyga „Koučingo technikos“ (VAGA, 2003 m.). Norėdami įsigyti šią knygą, apsilankykite leidyklos „Vaga“ internetinėje parduotuvėje.

Apie autorių

Tomas Misiukonis

Autorius yra konsultacijų įmonės "OVC Consulting" partneris ir konsultantas, sertifikuotas coaching’o specialistas (ACC). Nuo 2011 m. Tomas yra ICF Lietuva valdybos narys.