Įmonės valdymas

Kas yra strategija?

Penki strategijos apibrėžimai ir kodėl ji yra svarbiausia bendrovės veikla

Apibrėžiant, kas tai yra strategija, svarbu skirti du dalykus. Strategija gali būti suprantama kaip koncepcija ir kaip procesas.

Henris Mintzbergas strategiją kaip koncepciją nusako penkiomis sąvokomis: planas, gudrybė, veiklos modelis, pozicija, procesas (angl. plan, ploy, pattern, position, perspective).

Šiame straipsnyje atidžiau panagrinėsime kiekvieną iš penkių strategijos prizmių bei pateiksime įrodymus, kodėl būtent strategija yra esminis verslo sėkmės veiksnys.

[post_blocks]

Penki strategijos apibrėžimai

Pirmiausia strategija gali būti suprantama kaip planas. Kaip planas, strategija yra sudaroma prieš veiksmo pradžią ir atsiranda ją aptariant ir turint aiškius verslo tikslus, uždavinius, finansinius ir kitus išteklius.

Antra, strategija gali būti suprantama kaip gudrybė. Kitaip tariant, stengiamasi pergudrauti varžovus ar konkurentus, o viso to pasekoje atimti tam tikrą rinkos dalį.

Trečia, strategija suprantama kaip tam tikras veiklos modelis. Sumanymas gali skirtis nuo realios strategijos. Strategija kaip planas, gudrybė ar modelis įvertina vidinę organizacijos aplinką.

Ketvirta, strategija suprantama kaip pozicija atspindi organizacijos vietą išorinėje aplinkoje (konkurentų atžvilgiu rinkoje). Kitaip tariant, strategija priklauso nuo to, kaip jų idėjas palaiko žemesniojo rango vadovai ir darbuotojai.

Penkta, strategija gali būti suprantama kaip procesas ir apima organizacijos vizijos ir ateities uždavinių apibrėžimą, dabartinės situacijos įvertinimą, strateginių alternatyvų pasirinkimą, veiklos plano parengimą bei įgyvendinimą.

Strateginiai ir operatyviniai tikslai

Gausu įrodymų, kad gerai parengta strategija garantuoja bendrovės sėkmę, o įdėtos sąnaudos greitai atsiperka. Bet pirma reikia išmokti atskirti strateginius ir operatyvinius tikslus. Štai kokiais bruožais pasižymi strateginiai tikslai:

[quote]Strategija gali būti suprantama kaip gudrybė. Kitaip tariant, stengiamasi pergudrauti varžovus ar konkurentus, o viso to pasekoje atimti tam tikrą rinkos dalį. Taip pat strategija gali būti suprantama kaip procesas ir apima organizacijos vizijos ir ateities uždavinių apibrėžimą, dabartinės situacijos įvertinimą, strateginių alternatyvų pasirinkimą, veiklos plano parengimą bei įgyvendinimą.[/quote]
 • Sukurti naujas prekes ar pradėti teikti naujas paslaugas;
 • Nusakyti bendrovės plėtros kryptis;
 • Užkariauti naujas rinkas;
 • Surasti finansavimo šaltinius.

O štai kokiais bruožais pasižymi operatyviniai (einamieji arba įgyvendinimo) tikslai:

 • Pasiekti, kad būtų parduota dvigubai daugiau produktų;
 • Įdiegti prekių pardavimą paštu;
 • Suteikti pirkėjams kreditus;
 • Rasti ar parengti naujos kartos slaugos personalą.

Strategijos būtinybė ir svarba

Ar reikia šiandien klestinčiai bendrovei rengti strateginį planą? Žinoma, jei nori išlikti stipri ar išplėsti savo veiklos apimtį, jei nori panaudoti savo privalumus (pvz., naują technologiją, gerą savo parduotuvių vietą mieste, kvalifikuotą medicinos personalą ar pan.).

Norėti ir galėti – tai ne tas pats. Kad parengtų strateginį planą, bendrovės vadovas turi:

 • Sugebėti pažvelgti į ateitį, numatyti įvykių eigą;
 • Suburti kvalifikuotą, bendrovės tikslus žinančius ir tiems tikslams pritariančius darbuotojus;
 • Turėti valios permainoms, ryžtingai imtis veiksmų, kai tam ateis laikas (ateina visada);
 • Mokėti sukaupti tikslius duomenis apie savo bendrovę, konkurentus ir aplinką, juos objektyviai įvertinti;
 • Suprasti, kad strateginio plano įgyvendinimas – tai procesas, reikalaujantis nuolatinių pastangų.
[source]Šaltinis: Metodinė medžiaga „Vadybos pagrindai“ (2009 m.), kurią publikavo Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Medžiagos autorė – dėstytoja Aneta Šeibokiene. Panagrinėti šį darbą galite paspaudus čia.[/source]

Apie autorių

Aleksandras Pometko