Rinkodara

Juodieji viešieji ryšiai

Pažintis su juodosiomis viešųjų ryšių technologijomis

Pagrindiniai juodųjų viešųjų ryšių principai

Bet kuri autoritetinga įstaiga aktyviai naudoja juodųjų VR technologijas. Nemanykite, kad juodieji VR jus suterš. Žinoma, jeigu šią technologiją taikysite neprofesionaliai, tai galima labai išsipurvinti, tačiau dabar trumpai apžvelgsiu kaip naudotis technologija aukščiausiu lygiu. Apžvelkime pagrindinius šios veiklos principus:

Nereikia tiesiogiai koneveikti konkurento

Paprastai pakanka sukelti abejonę. Tiesiogiai priekaištai, kad ir kur juos išsakytumėte – asmeniškai ginčydamiesi, kalbėdami telefonu ar dalyvaudami geopolitiniuose VR, visada nuteikia priešiškai, savaip atstumia.

Žmonės nelinkę pasitikėti kritikuojančiais. Jiems dažniausiai nepatinka, kai vienas žmogus apie kitą kalba blogai. Todėl reikia priversti suabejoti kokiomis nors esminėmis konkurento savybėmis. Jūs tik pateikiate faktus konkrečiai auditorijai, o ji savo ruožtu tuos faktus transformuoja, papildo ir prieina prie tam tikrų išvadų. Ir kaip tik šitose išvadose slypės arši kritika.

Būtina atakuoti svarbiausias konkurento savybes

Jeigu jūs kibsite prie kokių nors tikslinei auditorijai nereikšmingų konkurento savybių, tai poveikis gali būti kur kas mažiau efektyvus. Tik atakuojant pagrindines konkurentų verslo ypatybes galima pasiekti gerų rezultatų.

Tiksli informacija (ne visada būtina)

Jums visai nebūtina pranešti suklastotų duomenų, visada galima rasti gana tikslios informacijos apie konkurentą arba tokią sukurti. Pateikdami tikslią informaciją jūs pasieksite kur kas geresnius rezultatus, negu pateikdami klaidingus duomenis. Visada galima atremti priekaištus paneigiant jūsų duomenų klaidingumą, bet labai sunku priešintis, kai visa kampanija pagrįsta teisybe.

Tiksli auditorija

Reikia nustatyti, kam skirta ši informacija. Paprastai tai tokie žmonės, kurie tiesiogiai susiduria su atakos objektu: klientai, kompanionai, valstybės institucijos, personalas, tiekėjai, gyventojai, gyvenantys netoliese, įmonės darbuotojų giminės ir kt.

[quote]Paprastai pakanka sukelti abejonę. Tuo tarpu tiesioginiai priekaištai, kad ir kur juos išsakytumėte – asmeniškai ginčydamiesi, kalbėdami telefonu ar dalyvaudami geopolitiniuose VR, visada nuteikia priešiškai, savaip atstumia.[/quote]

Labai svarbu koncentruoti ataką. Jeigu įmonė turi 10 klientų, tai visiškai nebūtina jų paveikti per televiziją. Tie 10 žmonių gali gauti inormacijos iš grupės pasamdytų aktorių, kuriuos kaip atsitiktinius praeivius susitiks gatvėje. Stenkitės informaciniais pranešimais atakuoti minimalų kiekį žmonių. Tiktai tuos, kurie pajėgūs ką nors pakeisti.

Reikia surasti (arba sukurti) neigiamos informacijos

Susidursime su daugybe problemų. Ji turi būti tiksli ir sensacinga. Ji turi informuoti apie pagrindines atakuojamo objekto savybes. Galima pasitelkti „refreimingą“ (įsitikinimų ar požiūrio pakeitimas įvertinant reiškinį kitu kampu, suteikiant jam naują prasmės kontekstą). Šis procesas baltą leidžia paversti juodu, o juodą – baltu.

Paprastai į kurią nors vieną problemą galima pažvelgti iš dešimties įvairiausių pozicijų. Vienos jų pakeičia problemą į privatų, vidinį korporacijos įvykį. Kiti požiūrio kampai atskleidžia problemą kaip prašmatnią naujieną, kuri domina visuomenę. Tiesa, taikant „refreimingą“ gali virsti melu. Labai dažnai priversti žmones patikėti tiesa sunkiau nei melu.

Parengti virtinę įvykių, o ne vienkartinę akciją

Būtinas kelių akcijų komplektas. Todėl iš karto reikia parengti nuoseklių įvykių sistemą. Ją gali sudaryti vienas pagrindinis ir keli šalutiniai įvykiai. Gali susidaryti nuosekli vienodų įvykių seka, bet šiaip ar taip – tai komplektas įvykių, orientuotų į vieną užduotį.

Apie autorių

Artūras Morkeliūnas