Įmonės valdymas

GGSS (TOWS) analizė

//verslas.in
SSGG (SWOT) ir GGSS (TOWS) analizių apjungimas pateikia naudingų įžvalgų

Dar 2011-ųjų metų gruodį rašiau apie SSGG (SWOT) analizę ir, mano žiniomis, ši publikacija yra viena skaitomiausių „Verslas.in“ portale. Nieko keisto, nes SSGG analizę suprasti bei pritaikyti savo versle yra labai lengva. Šįsyk noriu jums pristatyti SSGG analizės „brolį“ – GGSS (TOWS) analizę.

Šios analizės panašios tuo, jog pirmasis žingsnis – stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių identifikavimas – yra visiškai vienodas. Tačiau taip pat yra ir vienas skirtumas – TOWS analizė akcentuoja išorinę aplinką, kai SWOT labiau nagrinėja vidinius bendrovės turimus išteklius bei resursus.

[quote]Išorinės aplinkos analizė

Išorinės aplinkos analizė
Išorinės aplinkos analizė, kaip ir daugelis vadyboje vartojamų terminų, įvairiems žmonėms reiškia skirtingus dalykus. Kai kas mano, jog tai yra „verslo įžvalga“, t.y. žinios, kuriomis naudojasi verslas, veikiantis už savo ribų. Kiti mano, jog tai yra visuma to, kas parašyta ir pasakyta apie konkurentus ir jų pačių kompaniją. Šis terminas dažniausiai apibūdinamas kaip „strateginė išorinės aplinkos analizė“ arba „operatyvinė išorinės aplinkos analizė“. Strateginės išorinės aplinkos analizės tikslas yra nustatyti ilgalaikius išorinės aplinkos pokyčius, kurie darys įtaką verslui. Daugiau apie tai – čia.[/quote]

Šiame straipsnyje pateiksiu keletą minčių kaip galima sujungti tradicinę SWOT ir „naujesnę“ TOWS analizes ir to pasekoje pastebėti daugiau strateginių pasirinkimų. Neabejotinai bus teigiančių, jog tai „vienas ir tas pats, tik iš kitos pusės“, likusieji – įžvelgs esminį skirtumą.

Strateginių pasirinkimų identifikavimas

Bendras SWOT ir TOWS analizių naudojimas padeda susidaryti aiškesnį galimų strateginių krypčių vaizdą (prisiminkite, jog „strategija“ atsako į klausimą kaip „laimėsite“ versle ir gyvenime). Šios analizės padeda užduoti klausimis ir į juos atsakyti. Štai pagrindiniai klausimai:

  • Kaip gerai išnaudojate turimas stiprybes?
  • Kaip gerai sumažinate turimų silpnybių įtaką?
  • Kaip gerai išnaudojate turimas galimybes?
  • Kaip gerai susidorojate su išorės grėsmėmis?

Sekantis žingsnis susijęs su ties išore orientuota TOWS matrica, kuri padeda įžvelgti visus galimus kelius, iš kurių ir rinksitės. Tereikia apjungti išorines galimybes ir grėsmes su vidinėmis stiprybėmis bei silpnybėmis, kaip pavaizduota žemiau esančioje iliustracijoje:

GGSS (TOWS) strateginių alternatyvų matrica

  • „Maxi-Maxi“ strategija: kaip galite pasinaudoti stiprybėmis, jog pasinaudotumėte galimybėmis?
  • „Maxi-Mini“ strategija: kaip galite pasinaudoti stiprybėmis, jog išvengtumėte realių ir potencialių grėsmių?
  • „Mini-Maxi“ strategija: kaip galite pasinaudoti galimybėmis, kurios padėtų sumažinti silpnybių įtaką?
  • „Mini-Mini“ strategija: kaip galite sumažinti silpnybių įtaką ir tokiu būdu išvengti išorės grėsmių?
[quote]Panašumas ir skirtumas
Šios analizės panašios tuo, jog pirmasis žingsnis – stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių identifikavimas – yra visiškai vienodas. Tačiau taip pat yra ir vienas skirtumas – TOWS analizė akcentuoja išorinę aplinką, kai SWOT labiau nagrinėja vidinius bendrovės turimus išteklius bei resursus.[/quote]

Praktinis panaudojimas trimis žingsniais

Žingsnis nr. 1. Atlikite tradicinę SSGG (SWOT) analizę, kuri padėtų suprasti jūsų vidines stiprybes bei silpnybes, o taip pat ir išorines galimybes bei grėsmes. Patikėkite, tai – sunkiausia dalis.

Žingsnis nr. 2. Atsižvelgdami į išorines galimybes bei grėsmes, identifikuokite visus įmanomus strateginius pasirinkimus. Taip pat atsakykite į anksčiau pateiktus keturis klausimus.

Žingsnis nr. 3. Įvertinkite identifikuotus pasirinkimus ir nustatykite, kurios iš jų duos didžiausią naudą, o taip pat – kurios iš jų labiausiai susijusios su įmonės siekiama vizija ar turima misija.

[source]Straipsnis yra verslo edukacijos portalo „Verslas.in“ nuosavybė, tad kopijuoti ar kitaip panaudoti straipsnyje esančią medžiagą – griežtai draudžiama.[/source]

Apie autorių

Liudas Rubikis