Įmonės valdymas

Ar jūsų bendrovė pasiruošusi plėtrai?

Trys esminiai klausimai apie verslo plėtrą

Taigi? Leidinio „Strategy+Business“ atliktas tyrimas parodė, jog daugelis bendrovių – nepasiruošusios. Tai, kaip jie kontroliuoja sąnaudas bei panaudoja strateginius resursus, stipriai riboja jų plėtros potencialą. Tačiau daugelis to nesuvokia, o kaip galima pakeisti ydingą praktiką, apie ką nieko nežinant?

Tam, jog nesuprastumėte klaidingai, daugelis bendrovių dabar yra daug geresnėje finansinėje būklėje, negu prieš keletą metų. Išlikusios bendrovės atsikratė nereikalingų išlaidų, ėmė laikytis asketiškų praktikų. Tai buvo būtina strategija 2008-2011 metais, kai ekonomika ėmė ristis žemyn ir buvo privalu mažinti „ląšinius“.

[post_blocks]

Bet kai koncentracija pakrypdavo ne apie problemas ir išlaidas, o apie galimybes bei pajamas, šių bendrovių iniciatyvos – įžengimas į naujas rinkas, inovatyvaus produkto komercializavimas, patrauklesnio vertės pasiūlymo vartotojams teikimas – dažnai žlugdavo. Šios bendrovės nepriėmė ankstyvųjų sprendimų, susijusių su reikiamų įgūdžių įsigjimu.

Trys esminiai klausimai apie verslo plėtrą

Kaip galima sužinoti ar bendrovė yra pasiruošusi verslo plėtrai? Reikia jai užduoti tris esminius klausimus, išvardytus žemiau:

  • Ar bendrovė turi aiškius prioritetus, nukreiptus į strateginį augimą?
  • Ar ištekliai ir investicijos nukreiptos į prioritetų įgyvendinimą?
  • Ar organizacija tinkamai suderinta prioritetų įgyvendinimo linkme?

Jeigu neturite aiškių prioritetų, tuomet vienu metu įgyvendinate daugybę iniciatyvų, kurias visas sunku net atsiminti. Vyksta daugybė pasitarimų, kuriuose aptarinėjami tarpusavyje nesusiję klausimai. Darbuotojai dirba tiek daug skirtingų darbų, jog galiausiai perdega. Tikėtina, į kai kurias sritis investuojate per daug, į kitas (sukuriančias pranašumą) – per mažai.

Jeigu išlaidos ir investicijos panaudojamos netinkamai, tuomet atsiranda verslo realijų neatitinkantys sprendimai, tarkim, pardavėjai nesugeneruoja pajamų, tačiau finansininkų (kurie skaičiuoja pardavėjų uždirbtas pajamas) – dvigubai daugiau. Perspektyvios galimybės lieka neišnaudotos, nes joms skirta per mažai pinigų – užtat finansuojamos „inercinės“ veiklos.

Jeigu neturite efektyviai funkcionuojančios organizacijos, nesate pakankamai lankstus ir greitas, jog darbas vyktų sklandžiai. Tarkim, sandorio patvirtinimas iš vadovo trunka savaitę, o per tą laiką sandoris atšaukiamas ir pralaimima konkurencinėje kovoje. Informacija nepasiekia tų, kuriems jos reikia. Motyvacinės sistemos nemotyvuoja darbuotojų.

Prioritetai, investicijos, organizacija

Aiškių prioritetų nustatymas. Daugelis tyrimų patvirtina išskirtinių gebėjimų svarbą versle. Gebėjimas yra procesų kombinacija, įrankiai, žinios, įgūdžiai, kuriuos turi organizacija. Tarkim, „Maxima“ turi efektyvią tiekimo grandinę, „Coffee Inn“ – malonų klientų aptarnavimą ir kokybišką produktą, o „PixelMator“ pasižymi inovacijomis.

[quote]Jeigu neturite aiškių prioritetų, tuomet vienu metu įgyvendinate daugybę iniciatyvų, kurias visas sunku net atsiminti. Vyksta daugybė pasitarimų, kuriuose aptarinėjami tarpusavyje nesusiję klausimai. Darbuotojai dirba tiek daug skirtingų darbų, jog galiausiai perdega. Tikėtina, į kai kurias sritis investuojate per daug, į kitas (sukuriančias pranašumą) – per mažai.[/quote]

Kiekviena bendrovė, net ir labai stambi, turi vos 3-4 išskirtinius gebėjimus, kurių kombinacija sukuria konkurencinį pranašumą prieš kitas įmones. Taigi, tikėtina, jog bendrovės prioritetai bus susiję su tam tikrais gebėjimais, į kuriuos ir būtina investuoti didžiąją dalį turimo biudžeto. Bet prieš tai – tiksliai identifikuokite išskirtinius bendrovės gebėjimus.

Investicijų optimizavimas. Sugebančios plėtotis bendrovė efektyviai kontroliuoja savo išlaidų veiksmingumą ir efektyvumą. Investuojant šios bendrovės ieško ilgalaikės vertės. Paprastai, sąnaudų mažinimas ir produktyvumo didinimas nėra vienkartinė taktika, veikiau – nuolatinis ir besitęsiantis verslo procesas, bendrovės kasdienybės dalis.

Jei jau esate pasiruošęs permąstyti verslo procesus ir išlaidų politika, pasirinkite mažinti sąnaudas iš daugybės technikų, praktikų bei metodų: organizacinės struktūros permąstymas, gamybos racionalizavimas, centrinės IT sistemos sukūrimas, kasdienių procesų efektyvumo didinimas, darbo automatizavimas, apsikeitimas „gerosiomis“ praktikomis.

Darnus organizacijos darbas. Paprastai organizacijoje esti tam tikro dydžio biurokratija, dubliuojasi užduotys, reikia pernelyg ilgai laukti vadovų patvirtinimo. Galimas ir pastarųjų piktnaudžiavimas turimais ištekliais ir nenoras jais dalytis su darbuotojais. Sprendimas – organizacinės struktūros perkūrimas ir hierarchinių sluoksnių mažinimas.

Organizacijos gali pasiekti įspūdingų rezultatų, jei leis savo vadovams pasijusti kaip verslo savininkais. Mažesnių padalinių ar regionų vadovams turi iškelti konkretūs bei išmatuojami tikslai, matuojamas jų progresas, ieškoma lankstesnių sprendimų priėmimo būdų. Esant tam tikroms paskatoms (premijos, karjeros galimybės), verslo vienetų lyderiai bus atskaitingi už rezultatus ir žvelgs į ilgalaikę bendrovės perspektyvą.

[source]Šaltinis: Verslo akademinio leidinio „Strategy+Business“ straipsnis „Ar jūsų bendrovė pasiruošusi augimui?“ (angl. „Is Your Company Fit for Growth?“) (2012 m. gegužės 29 d.). Norėdami perskaityti nesutrumpiną straipsnį originalo anglų kalba, spauskite čia.[/source]

Apie autorių

Aleksandras Pometko