Žinių bagažas

Strategijos tipai

1 sausio, 2011 by

egzistuoja trys strategijos archetipai: portfelio strategija; verslo vieneto strategija (konkurencinė strategija); funkcinė strategija.

Strategija

1 sausio, 2011 by

ilgalaikis verslo įmonės išgyvenimas ir sėkmė yra glaudžiai susiję su jos strategija. Dėl daugelio veiksnių, kurie gali daryti įtaką verslui, tai yra sudėtingas klausimas. Tokie veiksniai gali būti labai skirtingi ir daryti įtaką verslo plėtrai beveik nesuskaičiuojamais būdais.

Sprendimų metodologija

1 sausio, 2011 by

mums dažnai reikia priimti sprendimus, kurių pasekmės gali būti rimtos atliekant tai netikrumo atmosferoje, kai gali prireikti didelių pinigų sumų. Tai ypač teisinga dėl mums svarbių sprendimų, priimamų verslo, politinėmis aplinkybėmis, karo arba taikos metu, arba žmonių santykių sferoje.

Segmentavimas ir diferencijavimas

1 sausio, 2011 by

segmentavimas ir diferencijavimas yra tarpusavyje susiję terminai, kurių vienas yra susijęs su paklausa, o kitas – su tiekimu. Tačiau yra dar keletas svarbių skirtumų, kuriuos žinoti būtina.

Scenarijus

1 sausio, 2011 by

apibrėžiamas kaip priimta arba galima įvykių eiga konkrečioje srityje. Scenarijus forma yra naudojama kaip alternatyva ekstrapoliacinės prigimties prognozėms. Prognozės yra ateities numatymas remiantis žinomomis tendencijomis ir faktais. Tačiau naudojantis prognozių metodu neįmanoma numatyti nuoseklumo pertrūkių.

Santykinė sąnaudų pozicija

1 sausio, 2011 by

terminas anglų kalba dažnai vartojamas trumpiniu “RCP“ (“Relative Cost Position“). Jis apibrėžia verslo vieneto ar funkcijos sąnaudas, palyginti su konkurentais ar kitais palyginimo šaltiniais. Santykinė sąnaudų pozicija paprastai yra išreiškiama kaip indeksas, gautas padalijus duoto verslo vieneto sąnaudas iš vidutinių kiekvieno iš jo konkurentų sąnaudų.

Santykiai su klientais

1 sausio, 2011 by

tyrimai parodė, kad prarasto kliento pakeitimo sąnaudos yra penkis-septynis kartus didesnės už turimam klientui teikiamos vertės padidinimo sąnaudas. Rūpintis santykiais su klientais yra gyvybiškai svarbu daugumai kompanijų, ir yra požymių, kad ateityje tai taps dar svarbesniu veiksniu.

Sąnaudų apskaita, pagrįsta sava veikla

1 sausio, 2011 by

vienu iš svarbių šio metodo sampratos aspektų yra tai, kad dėl didėjančio pramoninių sistemų sudėtingumo palaipsniui susiformavo tokia padėtis, kai bendrosios sąnaudos sudaro vis didesnę visų išlaidų dalį.

S kreivė

1 sausio, 2011 by

ji vaizduoja priklausomybę tarp išteklių, turimų gamybai tobulinti, ir į tą tikslą nukreiptų veiksmų. Ši kreivė tapo itin populiari iš esmės nuo technologijos priklausomos verslo plėtros srityje.

Ryšių su klientais valdymas

1 sausio, 2011 by

tai metodika, skirta sukurti, plėtoti ir išlaikyti gerus santykius su klientais, stengiantis kuo daugiau sužinoti apie klientų poreikius ir pageidavimus. CRM metodika yra didžia dalimi pagrįsta visų organizacijos sistemų, pavyzdžiui, klientų aptarnavimo, pardavimų paramos, kainodaros ir kitų, integravimu.

Rizika

1 sausio, 2011 by

bet koks sprendimas yra susijęs su rizika, ar tai būtų žalos aplinkai rizika, finansiškai nepalankių investicijų rizika, rizika, kad konkurentas priims geresnį sprendimą, ir t.t. Imantis rizikos, verslas gali patirti finansinių nuostolių ar kitų nepatogumų.

Rinkos strategijos poveikis pelnui

1 sausio, 2011 by

metodas buvo išplėtotas per praėjusio amžiaus septintąjį ir aštuntąjį dešimtmečius kompanijos “General Electric“ pastangomis. Iš pradžių PIMS metodas buvo taikomas vertinant ir plečiant įvairias verslo rūšis diversifikuotame portfelyje, kurį “General Electric“ tuo metu jau buvo suformavusi.

Rinkos dalis

1 sausio, 2011 by

jos svarba buvo pripažinta seniai, ypač tradicinio strateginio mąstymo. Dėmesys buvo sutelktas pirmiausia į santykinę rinkos dalį. Taip yra dėl to, kad buvo tikima, jog didelė santykinė rinkos dalis suteikia masinės gamybos galimybes su iš to kylančia masto ekonomija.

Rinkos analizė

1 sausio, 2011 by

visa organizuota verslo veikla yra skirta klientų poreikiams patenkinti. Pagrindinis rinkos analizės tikslas yra nagrinėti šių poreikių ir jais išreiškiamos paklausos prigimtį, ir nustatyti, kas yra klientai. Rinkos analizė yra kolektyvus terminas, apibrėžiantis metodus ir priemones, naudojamas šiam tikslui siekti.

Rinkodara

1 sausio, 2011 by

sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje, rinkodara (marketingas) turi didžiulę įtaką bendrovės sėkmei. Finansai, gamyba, operacijų valdymas bei kitos verslo funkcijos nėra svarbios, jei produktai bei paslaugos neturi pakankamos paklausos.