Žinių bagažas

Prototipas

1 sausio, 2011 by

veikiantis pavyzdys naujai produkto idėjai atvaizduoti. Kuriant kai kuriuos produktus, prototipo sukūrimas yra neišvengiamas ir būtinas. Jis skirtas siekiant supažindinti potencialius investuotojus bei darbuotojus su idėjos veikimo mechanizmu ir produkto perspektyvomis.

Produktyvumas

1 sausio, 2011 by

paprasčiausia forma terminas gali būti apibrėžtas kaip pagamintų vienetų skaičius vienam gamybai naudojamų sąlyginių medžiagų vienetui. Bet pats žodis “produktyvumas“ nėra aiškus, nes jo reikšmės yra skirtingos priklausomai nuo to, ar kalbame apie verslo ekonomiką, ar apie ekonomiką kaip mokslą.

Produktų gyvavimo ciklas

1 sausio, 2011 by

tai vienas iš plačiausiai naudojamų modelių, skirtų analizuoti vienas po kito einančius verslo veiklos plėtros etapus, produktų seriją arba vieną konkretų produktą. Jis paprastai yra vaizduojamas kaip pardavimų kreivė, apimanti laiko diapazoną nuo to momento, kai produktas yra įvedamas į rinką, ir baigiant jo išėmimu iš rinkos.

Produktų arba rinkos matrica

1 sausio, 2011 by

dažnai dar vadinama produktų/rinkos tikrumo matrica, yra klasikinis strategijos plėtros modelis; jo kilmė nėra tiksliai nustatyta. Jis naudojamas surūšiuoti produktus ir rinkas (klientų kategorijas) pagal netikrumo laipsnį dėl pardavimų potencialo arba galimybės įsiskverbti į konkrečią rinką su konkrečiu produktu.

Produkto dizainas

1 sausio, 2011 by

svarbi produkto kūrimo dalis, apimanti produkto dizainą, paslaugos (klientų aptarnavimo) dizainą, grafikos dizainą ir aplinkos dizainą. Dizaino mokslas nagrinėja įrankius ir koncepcijas, kuriomis remiantis kuriamas produktų ir paslaugų dizainas. Deja, dar nedaug vadovų pakankamai įvertina dizaino vertę.

Proceso palengvinimas

1 sausio, 2011 by

tai terminas, naudojamas apibrėžti pagalbą žmonių grupei kuo veiksmingiau ir maloniau siekti tikslų, kuriuos ji yra kartu nustačiusi. Asmuo, atliekantis funkcijas, lengvinančias tokio proceso vykdymą, trumpumo vardan lietuviškai bus toliau vadinamas “verslybininku“ (kartais jis dar vadinamas “fasilitatoriumi“ – angl. “facilitator“).

Procesai

1 sausio, 2011 by

šį reiškinį sudaro keletas perdirbimo veiksmų, kurie yra atliekami ribotoje zonoje. Konkrečios įvestys ir išvestys yra nurodomos visam procesui, taip pat atskiriems proceso etapams.

Privatizavimas

1 sausio, 2011 by

terminas susijęs su veiklos sektoriais ar sritimis, kuriose konkurencijos arba nebuvo, arba buvo griežtai ribojama reglamentais ir įstatymais, ir kuriose tokie apribojimai sušvelnėjo arba buvo panaikinti.

Prekės ženklas

1 sausio, 2011 by

tai išskirtinis kompanijos ar produkto ženklas ir su šiuo ženklu susijusių išorinės aplinkos asociacijų suma. Prekių ženklai paprastai registruojami arba įteisinami reguliuojančioje institucijoje. Šiuolaikine teisine anglų kalba šio žodžio (“brand“) prasme dažnai vartojamas žodis “trademark“.

Pranešimas spaudai

1 sausio, 2011 by

tekstas, kuriame glaustai informuojama apie svarbias bendrovės naujienas, įvykius ar pokyčius. Pranešimas platinamas pačios bendrovės noru (siekiant padidinti žinomumą), arba visuomenei reikalaujant (siekiant paneigti gandus, keliančius grėsmę bendrovės reputacijai).

Pozicionavimas

1 sausio, 2011 by

terminas kilęs iš reklaminių agentūrų žargono, ir jo prasmė glūdi ribinėje zonoje tarp rinkodaros, portfelio strategijos ir verslo strategijos. Kai kuriomis progomis jis atliko svarbų vaidmenį, fokusuojant korporacijos išteklius ir tokiu būdu nukrepiant jos strateginį kursą.

Portfelis

1 sausio, 2011 by

dažniausia verslo kontekste vartojamo termino “portfelis“ reikšmė yra mūsų turimų vertybinių popierių rinkinys. Praplėtus šio termino prasmę, jis buvo pradėtas vartoti apibrėžiant po vienu stogu esančių verslo vienetų grupę.

Porterio savitosios strategijos

1 sausio, 2011 by

1980 metais išleistoje knygoje “Konkurencinė strategija“ (angl. “Competitive Strategy“) Porteris pristato tris bazines konkurencinės jėgos didinimo savitąsias strategijas. Kompanija, kuri nori pasiekti konkurencinį pranašumą, turi padaryti strateginį pasirinkimą, kad netaptų “viskuo visiems žmonėms“.

Porterio nustatytos penkios konkurencinės jėgos

1 sausio, 2011 by

Maiklas Porteris nustatė penkias konkurencines jėgas, kurios lemia sektoriaus veiklos pelningumą: potencialūs nauji rinkos dalyviai, pakaitalai, tiekėjų derybinė galia, pirkėjų derybinė galia ir konkurencija tarp veikiančių firmų veiklos sektoriuje.

Porterio konkurencinė analizė

1 sausio, 2011 by

verslas dažnai buvo traktuojamas kaip žaidimų teorija, žongliruojanti tokiais terminais kaip kautynės, šachmatai ir kiti reiškiniai, kuriuos nagrinėti buvo labai populiaru. Pagal Maiklą Porterį, konkurencinės strategijos tikslas yra pozicionuoti savo kompaniją taip, kad ji galėtų išnaudoti visus savo pranašumus.