Žinių bagažas

Motyvacija

1 sausio, 2011 by

tai, dėl ko individas veikia ir elgiasi tam tikru būdu. Tai kombinacija intelektualių, fiziologinių ir psichologinių procesų, kurie konkrečiomis aplinkybėmis lemia, kaip energingai mes veikiame ir kokia kryptimi yra nukreipiama mūsų energija.

Mincbergo struktūros

1 sausio, 2011 by

prielaida, kad organizacijose veikia daug jėgų, kurios dinamiškai sąveikaudamos sukuria įvairias organizacines struktūras. Henris Mincbergas aprašė penkias principines struktūras ir kiekvienos struktūros tipo charakteristikas.

Mincbergo strateginė analizė

1 sausio, 2011 by

1973 metais Henris Mincbergas nubrėžė naujo požiūrio į strategijos klausimus pradžią, nes jo publikacija sutapo su naujų požiūrių iškilimu į esminius verslo ir pramoninės veiklos sėkmės veiksnius, kurie pradėjo įsitvirtinti praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio viduryje.

Mažo masto veiklos pranašumai

1 sausio, 2011 by

darbo smulkiosiose įmonėse pranašumų prigimtis dažnai yra psichologinė. Tokius pranašumus sunku įvertinti, ir dėl to į juos kreipiama mažiau dėmesio, negu derėtų. Jeigu nebūtų mažo masto pranašumų, kiekvienoje pramonės šakoje veiktų tik po vieną kompaniją.