Žinių bagažas

Lyginamoji analizė

1 sausio, 2011 by

nuo to laiko, kai praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio pabaigoje “Xerox“ grupė įvedė lyginamosios analizės terminą vadybos teorijoje, lyginamosios analizės metodo populiarumas ir naudojimas nepaprastai išaugo. Tai nėra lyginimasis su konkurentais, bet jis visada naudingas.

Lyginamasis mokymasis

1 sausio, 2011 by

joje iš esmės kalbama apie pagrindinius rodiklius ir procesus. Lyginamasis mokymasis peržengia porą žingsnių į priekį, pirmiausia į priežastingumą, t.y. priežastinius santykius, o po to į organizacinį mokymąsi arba į įmonės viduje puoselėjamą supratimą apie tai, kas lemia sėkmę tokioje įmonėje.

Lyderystė

1 sausio, 2011 by

procesas, kurio metu lyderis paveikia kitus žmones taip, jog šie judėtų tinkame linkme ir pasiektų bendrus orgnizacijos tikslus. Lyderiais ne gimstama, o tampama. Jeigu turite didžiulį troškimą, galite tapti lyderiu. Tapimas lyderiu reikalauja nuolatinio savęs tobulinimo, mokymosi bei patirties.

Logotipas

1 sausio, 2011 by

yra grafinis simbolis, sukurtas atskirai bendrovei ar produktui. Pagrindiniai gero logotipo bruožai yra išskirtinumas rinkoje bei lengvas atpažįstamumas. Logotipai dažnai susideda ir iš žodžių (arba inicialų), parašytų specialiu šriftu. Bendrovės sukurti logotipai dažnai naudojami įvairiuose kanaluose bei terpėse, antai parduotuvės vitrinose, vizitinėse kortelėse, ant raštinės reikmenų bei kitur.

Laiku grįsta konkurencija

1 sausio, 2011 by

ji yra nukreipta į laiką, reikalingą užbaigti svarbius darbo procesus. Tai dažnai buvo traktuojama kaip strategija, sukuriant konkurencinę jėgą, pagrįsta minimaliu užbaigimo laiku. Galima sakyti, laiku grįsta konkurencija skatina gamybos efektyvumą bei troškimą aptarnauti klientus.