Žinių bagažas

Atvirasis mąstymas

1 sausio, 2011 by

metodas pagrįstas visa daugybe veiksnių; vienas iš jų yra gebėjimas rengti seminarą panaudojant plačias vaizdines mokomąsias priemones. Vaizdai ir metaforos naudojami atspindėti mąstymo būdus, kurie yra organizuoti tokiu būdu, kad užsiėmime dalyvaujanti grupė pasiektų norimą rezultatą.

Atotrūkio analizė

1 sausio, 2011 by

veiksmai, skirti identifikuoti, apibrėžti ir imtis priemonių prieš atotrūkį tarp susiklosčiusios padėties ir tokios padėties, kokią norėtume matyti. Vadyboje tokia analizė gali būti naudojama siekiant nustatyti strategijas, kurios padėtų panaikinti atotrūkį tarp susiklosčiusios padėties ir vizijos.