Įmonės valdymas

Trys plėtros būdai

verslas.in
Operacinis augimas, inovacinis augimas, strateginis augimas

Nors plėtra paprastai skirstoma į organišką ir neorganišką, arba išskiriami išoriniai ir vidiniai augimo veiksniai, šiandien jų skirtumas nėra aiškiai apibrėžtas. Tačiau dažniausiai organiška plėtra susijusi su paskata augti iš to, kas jau sukurta, o neorganiška – per įsigijimus bei susijungimus.

Dar geriau yra augimo būdus skirstyti į tris grupes pagal galimybes, kurias gali bendrovė pasiekti. Pagrindinis šių būdų skirtumas yra laiko ir pastangų investicijos, reikalingos plėtrai realizuoti ir su tuo susijusi rizika bei nauda. Žemiau išsamiau aprašau visų trijų būdų metodus.

[quote]Operacinis augimas

Augama diferencijuojant produktus ir labiau sudominant klientus (įprastos veiklos plėtojimas):

 • Nauji klientai
 • Nauji kanalai
 • Nauji pasiūlymai
 • Nauji produktai
 • Nauji ryšiai
 • Naujos kainos[/quote]

Operacinis augimas

Papildymas. Didinama pasiūla turimiems klientams – didesnė bendrovės „Starbucks“ maisto produktų ir jų priedų pasiūla skatina pirkimą.

Išlaikymas. Išlaikomi geriausi klientai – „Lexus“ susitelkia į asmeninio serviso paslaugas, kad išlaikytų turimus klientus ir prisiviliotų naujų.

Rinkos didinimas. Siekiama sudominti naujus vartotojus – „Coca-Cola“ didina vartotojų motyvaciją gerti ir atnaujina gėrimų pasiūlą.

Rinkos išplėtojimas. Būtina ieškoti vis naujų rinkos sričių ir vartotojų – „Top Shop“ apeliuoja į jaunimo poreikius visame pasaulyje platindama savo produkciją frančizės metodu ir per pardavimo partnerius.

Globalizacija. Įsiliejama į naujas geografines rinkas – „Zara“ sparčiai plečia savo parduotuvių tinklą visame pasaulyje.

Diferenciacija. Pateikiamas naujas pasiūlymas – „Skoda“ atgaivino prekių ženklą ir iš „seno surūdijusio komunistinio kibiro“ pavirto į „solidų automobilį, atspindintį tam tikrą gyvenimo būdą“.

Racionalizacija. Gerinamas verslo produktyvumas – „Delta“ iš pagrindų pertvarkė savo oro linijas, kad sumažėtų operacijų sąnaudos.

[quote]Inovacinis augimas

Augama naujai apibrėžiant kontekstą ir įgyvendinant naujoves (to paties darymas kitaip):

 • Nauji modeliai
 • Nauji inovacijų diegimo būdai
 • Naujos rinkos
 • Nauji partneriai
 • Nauji procesai
 • Naujos struktūros[/quote]

Inovacinis augimas

Atradimas. Kuriami nauji produktai ir paslaugos – HSBC nuolat siūlo naujų finansinių paslaugų klientams.

Naujas pritaikymas. Kuriamos naujos pritaikymo galimybės gaminamiems produktams – „Philips“ tiria, kaip jų produktas ir technologijos galėtų būti panaudoti naujais būdais.

Asortimento plėtra. Pasiūloma papildomų produktų – „Versace“ nusprendė susikurti šalutinių prekių ženklų, kad pasiektų daugiau vartotojų.

Naujų modelių kūrimas. Kuriami nauji veiklos modeliai – „Boeing“ pertvarkė savo veiklos modelį, prioritetą skirdama bendradarbiavimo paslaugoms.

Dalinimasis. Sudaromos sąjungos, kad būtų galima dalintis ištekliais – „Cisco“ sudarė sąjungas su viso pasaulio partneriais.

Partnerystė. Partnerių parama – „Samsung“ skverbiasi į naujas rinkas pasinaudodama solidžias tikslines grupes turinčiais partneriais.

Bendradarbiavimas. Sprendimų ieškoma kartu su naujais partneriais – „Disney“ bendrovė nuolat dirba su partneriais, kad produktai būtų platinami vis naujose rinkose.

[quote]Strateginis augimas

Augama keičiant rinkas ir įgyvendinant pažangias idėjas (naujos veiklos inicijavimas):

 • Nauja rizika
 • Naujos kategorijos
 • Nauji verslai
 • Nauji pirkimai
 • Naujos galimybės
 • Nauji verslo modeliai[/quote]

Strateginis augimas

Modeliavimas. Modeliuojamos naujos rinkos – „Apple“ išsamiai tyrinėja rinkas ir ieško būdų, kaip jas performuoti.

Koncentracija. Reikia tapti vienos srities specialistu – ICI sumažino gamybos apimtį ir susitelkė į esminę sritį.

Plėtra. Plėtojamas asortimentas ir į gretimas kategorijas – „Nike“ gamina savo prekių ženklo produktus vis įvairesnėms sporto šakoms.

Pirkimas. Įsigyjamos tiesioginių konkurentų įmonės – HP įsigijo „Compaq“ tikėdamasi, kad susijungusios bendrovės dominuos kompiuterių ir spausdintuvų rinkoje.

Susijungimas. Randamas bendrovę papildantis verslas – „Procter & Gamble“ susijungė su „Gillette“, kad galėtų teikti geriausius pasiūlymus.

Rizika. Kuriami nauji rizikingi verslai – „Google“ nuolat eksperimentuoja su naujais verslais, kurdama tikslines komandas.

Judėjimas. Įmonė perkeliama į naujas rinkas – IBM pripažino, kad jų paveldas neužtikrins ateities, todėl pasitraukė iš kompiuterių verslo.

Visi šie metodai sudaro „plėtros paketą“ – skirtingų iniciatyvų, užtikrinančių ilgalaikę ar trumpalaikę plėtrą, nusakančių tam tikrą pastangų ir rizikos lygį, rinkinį. Kaip tos iniciatyvos įgyvendinamos, priklauso nuo konkrečios bendrovės, tačiau dauguma jų naudojasi vidinėmis ir išorinėmis priemonėmis.

[source]Šaltinis: Patyrusio verslo stratego ir verslo lyderių konsultanto Peterio Fisko knyga “Verslo genijus: gyvybinga verslo plėtra” (angl. “Business Genius: A More Inspired Approach to Business Growth”) (2009 m., “Vagos” leidykla). Norėdami įsigyti šią knygą, spauskite čia.[nėmis, atsižvelgdamos į rinką ir organizacijos pobūdį.[/source]

Apie autorių

Peter Fisk