Vadyba

Vizija

sporto psichologas Vilis Railas (Willy Railo) apibrėžia viziją kaip “barjerus laužantį norimos padėties protinį paveikslą“. Žodžiai “barjerus laužantis“ yra svarbūs Railo aprašyme. Svarbiausias vizijos aspektas yra tai, kad meta iššūkį patogiai dabarčiai, kviesdama veikti ir keistis.

Pats vizijos suformulavimo darbas neturi būti per daug formalizuotas. Vienoje organizacijoje buvo išleistas aplinkraštis vadovams, kuriame apie vizijas buvo rašoma maždaug taip: “Departamentų vizijos turi būti atiduotos centrinei administracijai ne vėliau kaip iki balandžio 24 dienos, nes jos bus pristatytos pavasarinėje planavimo konferencijoje, kur įvyks gegužės 4 dieną“.

Kai kurios vizijos yra teisingai laikomos blankiomis ar pernelyg ambicingomis. Galima prisminti kandžius juokelius tema “didžiausias, geriausias, meiliausias“, kuriuos galima panaudoti bet kuriai kompanijai. Mūsų patirtis rodo, jog to priežastys yra dvi.

[term_blocks]

Viena yra tai, kad vizija kuriama ne kaip verslo plėtros kelrodė žvaigždė, o siekiant patenkinti planavimo skyriaus vadovo ar savininkų reikalavimus. Antroji priežastis yra susijusi su tuo, kaip apie viziją yra pranešama suinteresuotiems žmonėms.

Mums teko kalbėti su kompanijos vadovybe, kuri atėjo iki vizijos suformavimo per ganėtinai skausmingą procesą. Buvo išsiaiškinti įvairūs verslo aspektai, išanalizuotos tendencijos ir sukurti scenarijai. Vadovybei, kuri praėjo tokį intelektualų kelią, vizija gali turėti gilią prasmę ir svarbą.

Tačiau kai apie šią viziją yra pranešama darbuotojams, kurie nepradėjo tokio pat kelio, ji gali jiems pasirodyti blanki ir neturinti prasmės. Nors ir labai norėtųsi sukurti tokią viziją, kuri atspindėtų tikrąją plėtros esmę, apibendrinti ją, nepaaiškinant jos turinio ar jo suformavimo priežasčių, gali būti labai pavojinga.

Vienas iš iššūkių, kuriuos turime įveikti dirbdami su vizija, yra pažvelgti plačiau ir laikinai užmiršti aktualias, operatyvias kasdienes užduotis. Gali būti sunku galvoti apie tai, kas bus po penkerių ar dešimties metų, kai tenka priiminėti klientus su savo bėdomis arba kai darbuotojai nuolat beldžiasi į duris.

Kaip strateginis darbas apskritai, ir vizijos formulavimo uždavinys turi būti vykdoma ypač energingai ir lygiagrečiai su operatyviu darbu. Kai yra galimybių pasinaudoti pavyzdiniu modeliu, jis gali tapti galingu įrankiu, pakeliant ambicijų lygius strateginiame darbe.

[quote align=“right“]Vienas iš iššūkių, kuriuos turime įveikti dirbdami su vizija, yra pažvelgti plačiau ir laikinai užmiršti aktualias, operatyvias kasdienes užduotis. Gali būti sunku galvoti apie tai, kas bus po penkerių ar dešimties metų, kai tenka priiminėti klientus su savo bėdomis arba kai darbuotojai nuolat beldžiasi į duris.[/quote]

Tarkime, esate šuolininkas į aukštį ir galvojate, kad po penkerių metų treniruočių galėsite įveikti 2,41 m. aukštį. Jūs matote, kad kitas sportininkas peršoka 2,45 m. aukščio kartelę. Greičiausiai pabandysite pakelti savo užsibrėžtą aukštį ir pabandysite save rengti 2,50 m. aukščiui! Tokia pati idėja galioja ir verslo aplinkoje.

Kai kuriuos kompanijos grindžia savo vizijas konkurencija su pavyzdiniais modeliais:

  • Dviračių pramonėje “Nike“ (Giro Sport Design, 1986).
  • Per 20 metų užsitarnauti tokią pat reputaciją, kokią dabar turi “Hewlett Packard“ (Watkins-Johnson, 1996).
  • Pasiekti Harvardo verslo mokyklos lygį Vakaruose (Stenfordo universitetas, praėjusio amžiaus penktasis dešimtmetis).

Daugiau informacijos apie mokymąsi iš pavyzdinio modelio – skyreliuose “Lyginamasis mokymasis“ ir “Lyginamoji analizė“.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in