Vadyba

Vertės grandinė

Maiklo Porterio išplėtota vertės grandinė yra vienas iš pirmųjų rimtų bandymų strategijos srityje analizuoti klientų poreikių struktūras. Porteris pristatė vertės grandinę savo knygoje “Konkurencinis pranašumas“ (angl. “Competitive Advantage“), kuri buvo išleista 1985 metais.

Porterio vertės sistema

Porterio vertės apibrėžimas konkurenciniame kontekste yra suma to, ką pirkėjas nori mokėti už tai, ką pristato tiekėjas. Vertė yra matuojama kaip bendrosios pajamos, kurios yra kainos, už kurią yra parduodamas kompanijos produktas, ir produkcijos vienetų skaičiaus, kurį kompanija gali parduoti, funkcija.

Į kiekvieną vertę generuojančią veiklos rūšį įeina šios sudedamosios dalys:

[term_blocks]
 • Perkami komponentai;
 • Žmogaus ištekliai;
 • Technologija;
 • Įvairių rūšių informacijos srautai.

Vertę generuojančios veiklos rūšys gali būti suskirstytos į šias dvi klases:

 • Pagrindinės veiklos rūšys;
 • Pagalbinės veiklos rūšys.

Pagrindinės veiklos rūšys ankstesniame paveikslėlyje yra parodytos didžiosios rodyklės apačioje. Tai veiklos rūšys, skirtos fiziškai sukurti ir parduoti produktą, pristatyti jį pirkėjui ir aptarnauti pardavimų rinkoje:

 • Į kompaniją įeinanti logistikos veikla. Tai prekių ar žaliavų priėmimas, sandėliavimas, rūšiavimas, vežimas, atsargų buferio saugojimas, atsargų tvarkymas, transportavimas ir grąžinimas.
 • Gamyba. Tai visos veiklos rūšys, kurios įeinantįjį gamybos srautą paverčia galutiniais produktais, pavyzdžiui, mašininis apdirbimas, pakavimas, surinkimas, mechanizmų priežiūra ir aptarnavimas, pagamintų produktų išbandymas.
 • Iš kompanijos išeinanti logistikos veikla. Tai produktų išsiuntimo, sandėlavimo ir fizinio paskirstymo pirkėjams veikla, į kurią įeina užsakymų apdorojimas, pristatymų grafikų sudarymas, pristatymai, transportavimas ir t.t.
  [quote align=“right“]Pagal Porterį, kompanijos konkurencinis pranašumas negali būti suprastas vien studijuojant kompaniją apskritai. Konkurencinis pranašumas kyla iš daugialypės veiklos, kurią kompanija vykdo, atlikdama projektavimo, gamybos, rinkodaros, prekių pristatymo ir paramos funkcijas.[/quote]
 • Rinkodara ir pardavimai. Tai visos veiklos rūšys, skirtos įtikinti pirkėjus priimti produktą ir už jį sumokėti prašomą kainą. Į šią veiklą įeina reklamavimas, pardavimų skatinimas, individualūs pardavimai, pasiūlymų kainų sudarymas, skirstymo kanalų pasirinkimas ir kainodaros veikla.
 • Aptarnavimas. Tai visos veiklos rūšys, skirtos išsaugoti arba sustiprinti klientui pristatytų produktų vertę. Į šią veiklą įeina produktų įdiegimas, remontas, žmonių apmokymas, atsarginių dalių tiekimas ir produktų modifikavimas.

Pagalbinės veiklos rūšys ankstesniame paveikslėlyje yra parodytos keturiose viršutinėse eilutėse. Tai:

 • Korporacinė struktūra apima keletą veiklos rūšių; tai vadovavimas, planavimas, finansai, apskaita, teisiniai klausimai, ryšiai su visuomene ir kokybės valdymas.
 • Žmogaus išteklių vadyba, taigi ir visų kategorijų darbuotojų priėmimas į darbą, mokymas, kvalifikacijos kėlimas bei atlyginimai.
 • Technologijų tobulinimas. Naujos technologijos daro įtaką bet kuriai vertę generuojančiai veiklos rūšiai žinių bei patirties, procedūrų ir procesų srityse.
 • Pirkimai. Tai veikla, susijusi su medžiagų įsigijimu, t.y. ne su logistiniu medžiagų srautu, o su faktiška tiekimų pirkimų funkcija.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in