Vadyba

Vertės grandinė

Maiklo Porterio išplėtota vertės grandinė yra vienas iš pirmųjų rimtų bandymų strategijos srityje analizuoti klientų poreikių struktūras. Porteris pristatė vertės grandinę savo knygoje “Konkurencinis pranašumas“ (angl. “Competitive Advantage“), kuri buvo išleista 1985 metais.

Maiklo Porterio išplėtota vertės grandinė yra vienas iš pirmųjų rimtų bandymų strategijos srityje analizuoti klientų poreikių struktūras. Porteris pristatė vertės grandinę savo knygoje “Konkurencinis pranašumas“ (angl. “Competitive Advantage“), kuri buvo išleista 1985 metais.

Šiame kontekste vertė yra apibrėžiama kaip tai, ką pirkėjai nori nupirkti už tai, ką gauna iš tiekėjų. Kompanija yra pelninga, kai jos sukuriama vertė viršija sąnaudas, kurios jai kainuoja kuriant šią vertę. Todėl konkurencinės padėties analizė turi būti pagrįsta ne sąnaudomis, o verte.

[term_blocks]

Pagal Porterį, kompanijos konkurencinis pranašumas negali būti suprastas vien studijuojant kompaniją apskritai. Konkurencinis pranašumas kyla iš daugialypės veiklos, kurią kompanija vykdo, atlikdama projektavimo, gamybos, rinkodaros, prekių pristatymo ir paramos funkcijas.

Kiekviena iš tokių veiklos rūšių gali prisidėti prie kompanijos santykinės sąnaudų pozicijos ir sukurti pagrindą diferencijuotis.

Porteris išdėsto korporacinės vertės grandinę didesniame veiklos rūšių sraute, kurį jis vadina vertės sistema; ji pavaizduota paveikslėlyje.

Profesorius Maiklas Porteris sudarė šią diagramą, norėdamas pavaizduoti vertės grandinę, dar vadinamą pridėtinės vertės grandine. Ji aprašo prie produkto pridedamą vertę, kuri atsiranda iš žaliavų ir gatavo gaminio nupirkimo. Žingsnis po žingsnio analizuodami šį procesą, galime nustatyti grandis, kuriose esame konkurencingi arba pažeidžiami.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in