Vadyba

Verslo planas

terminas yra vartojamas apibrėžti viską, pradedant nuo biudžetinio tipo dokumentų, skirtų padėti atlikti finansinius vertinimus, iki strateginių planų, skirtų užtikrinti ilgalaikę sėkmę.

Verslo plano (angl. Business Plan) terminas yra vartojamas apibrėžti viską, pradedant nuo biudžetinio tipo dokumentų, skirtų padėti atlikti finansinius vertinimus, iki strateginių planų, skirtų užtikrinti ilgalaikę sėkmę.

Buvo nustatyta, kad pats efektyviausias būdas dirbti su strateginiais klausimais yra naudoti slankią strateginę darbotvarkę (angl. Rolling Strategic Agenda), t.y. naudoti pagrindines sritis, kurios yra pažymėtos kaip galimos pakeitimams, ir alternatyviems variantams.

Šiuo metu strateginiame darbe rečiau kalbama apie “planą“, tačiau dažniau apie strateginį mąstymą ir strateginės darvotvarkės įgyvendinimą.

[term_blocks]

Verslo planas turi būti labai išsamus ir turi apimti visas pagrindines organizacijos sritis. Ruošiant verslo planą, gali praversti mūsų nurodytas vienuolikos pozicijų kontrolinis sąrašas. Kiekvienas punktas gali būti daugiau ar mažiau svarbus, priklausomai nuo aktualumo verslui.

Šie vienuolika verslo plano elementų gali būti naudojami ir kitose struktūrose, pavyzdžiui, “Subalansuotų veiklos rodiklių“ modelyje.

 • Verslo koncepcija ir korporacinė misija.
 • Strategija – vizija, ambicijos ir darbotvarkė.
 • Produktų vystymo planas.
 • Gamyba.
 • Rinkodaros planas, rinkos dydis ir klientų grupės.
 • Pardavimų planas.
 • Administravimo ir IT planas.
 • Personalo ir kompetencijos tobulinimas.
 • Organizacijos planas.
 • Investicijos.
 • Finansai.

Daugelyje verslo sričių koncepcija dar yra vadinama korporacine misija. Tačiau mūsų ką tik išvardyti elementai yra labai panašūs bet kokioje organizacijoje, ir jie apima poreikius ir paklausą, klientus ir platintojus, prekių ir paslaugų pasiūlą, esminius pagrindinius įgūdžius ir konkurencinį pranašumą, t.y. tai, dėl ko klientai kreipiasi dėl savo prekių ar paslaugų į vieną kompaniją ar organizaciją, o ne į kitą.

[quote align=“right“]Verslo planas turi būti labai išsamus ir turi apimti visas pagrindines organizacijos sritis. Ruošiant verslo planą, gali praversti mūsų nurodytas vienuolikos pozicijų kontrolinis sąrašas. Kiekvienas punktas gali būti daugiau ar mažiau svarbus, priklausomai nuo aktualumo verslui.[/quote]

Laikas, praleistas dirbant su korporacine misija, yra naudingai praleistas laikas, nes mes esame priversti peržiūrėti veiksnius, nuo kurių gali labai priklausyti mūsų organizacijos sėkmė.

Strategija šiame kontekste yra apibrėžiama kaip šiuo metu atliekamų sprendimų ir veiksmų kompleksas, skirtų užtikrinti sėkmę ateityje ir išnaudoti didžiąją galimybių dalį. Vizijos idėja kartais gali būti labai svarbi strateginiam darbui; kitame kontekste galėtų būti naudingiau galvoti apie ambicijų lygį. Strateginė darbotvarkė mums reiškia elementų sąrašą, kuris apibrėžia organizacijos būsimą sėkmę.

Naujų produktų tobulinimas prekių ir paslaugų forma tam, kad būtų galima stiprinti arba plėsti turimą tiekimo pajėgumą, visada yra svarbus klausimas, kuris turi būti grindžiamas klientų ar pirkėjų poreikių patenkinimu.

Gamyba yra svarbus daugelio verslo šakų aspektas, nes kuo daugiau kapitalo ir išlaidų yra susieta su gamybos struktūra, tuo svarbiau palaikyti aukštą ir nuoseklų pajėgumo panaudojimą.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in