Vadyba

Verslo modelis

terminas dažnai naudojamas, kai verslą reikia suskirstyti į skirtingas grupes su bendromis charakteristikomis. Dažniausiai skirstoma į šešias grupes: gavyba ir žemdirbystė; prekių ir paslaugų gamyba; platinimas; spekuliacija (prekyba); paslaugų teikimas; žinios.

Žaliavų įsigijimas

Žaliavų gavyba ir rūšiavimas. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti žemės ūkis, gyvulininkystė, miškininkystė, žvejyba, kalnų pramonė ir naftos gavyba. Svarbūs veiksniai paprastai yra efektyvus medžiagų rūšiavimas gavybos vietoje, racionali informacija ir transportavimo sistema bei aukštas ilgalaikio turto panaudojimo lygis.

[term_blocks]

Gamyba

  • Rangovinis darbas. Lanksti, modulinė gamyba mažomis serijomis pagal klientų užsakymus. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti technologiniai įrenginiai, mechaniniai cechai ir surinkimo barai. Svarbų vaidmenį atlieka įrenginių paruošimo gamybai ir pereinamasis laikotarpis, personalo ir įrenginių paruošimo darbui laipsnis, gaminių pristatymo punktualumas ir teikiamų paslaugų lygis.
  • Darbo jėgai imli gamyba. Gamyba su sąlygiškai nedideliu žaliavų, kurios yra perdirbamos į technologijos orientuotame gamybos sraute, kiekiu. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti pieninės, lentpjūvės, tekstilės ir farmacijos pramonė. Svarbūs veiksniai paprastai yra informacijos apdorojimo mechanizavimas, trumpas įrenginių paruošimo gamybai terminas ir mažos darbo jėgos bei žaliavų sąnaudos.
  • Kapitalui imli gamyba. Gamyba su nedideliais reikalavimais darbuotojams, bet brangiais gamybos įrenginiais, kai nedaug yra gaminama su santykinai lėta gamybos linija. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti celiuliozės gamyklos, spaustuvės ir chemikalų gamyba. Svarbūs veiksniai paprastai yra trumpas įrenginių paruošimo gamybai terminas ir aukštas ilgalaikio turto panaudojimo lygis.
  • Surinkimas. Galutinis gaminys yra jo sudedamųjų dalių surinkimo proceso rezultatas. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti variklių, elektronikos ir prietaisų surinkimas. Svarbūs veiksniai paprastai yra atsargų valdymas, pereinamasis laikotarpis ir pristatymo paslaugos.
[quote align=“right“]Gamyba labai priklauso nuo technologinio pranašumo įgijimo, o tai padeda sukurti masto ekonomiją ir sumažinti išlaidas. Pagrindinė strategija reiškia, kad žaliavos, kurios buvo išgautos ar nupirktos, yra perdirbamos į užbaigtus ar pusiau baigtus gaminius. Jie yra toliau perdirbami arba vartotojų grandinėje parduodami galutiniam vartotojui.[/quote]

Prekių platinimas

  • Krovinių transportavimas. Materialių prekių transportavimas. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti vežimų rangovai, krovinių išsiuntimo ir pristatymo firmos, oro ir geležinkelių transportas. Svarbūs veiksniai paprastai yra pristatymo punktualumas, aukštas pasirengimo atlikti užsakymus laipsnis ir nuostolių minimizavimas (neteisingo verslo tvarkymo minimizavimas).
  • Pakartotinas išsiuntimas. Materialių prekių krova, pakartotinė krova, saugojimas ir krovimas vežėjams. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti uostai, oro uostai, prekių rūšiavimo centrai ir regioniniai sandėliai. Svarbūs veiksniai paprastai yra geros informacinės sistemos, sisteminis rūšiavimas ir sutvarkymas bei ilgas laikas laukti, kol atvyks vežėjai.
  • Mažmeninė prekyba. Materialių prekių pardavimas nustatytoje geografinėje zonoje. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti universalinės parduotuvės, kioskai ir degalinės. Svarbūs veiksniai paprastai yra aukštas aptarnavimo lygis, aiškus profiliavimas ir mažos prekybos atsargos.

Esminės viešosios paslaugos

  • Valdžios institucijų įgaliojimų panaudojimas. Tai daroma atsižvelgiant į visuomenės interesus. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti viešojo administravimo įstaigos, profsąjungų asociacijos ir politinės organizacijos. Svarbiausias veiksnys dažnai yra kontaktai su paprastais žmonėmis.
  • Institucinis paslaugų teikimas. Teikiamos paslaugos, kurių negali arba neturėtų kontroliuoti rinkos reikalavimai. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti paslaugos, teikiamos pagal subsidijas, policijos ir gynybos struktūrų veikla, įkalinimo įstaigų gerovės tvarkymas ir fundamentalūs moksliniai tyrimai. Svarbūs veiksniai paprastai yra trumpas apyvartos laikotarpis, nuolatinis veiklos tobulinimas ir tinkamai naudojamos procedūros (reglamentų ir rekomendacijų paisymas).
  • Abonentinių struktūrų administravimas. Paslaugų teikimas abonentų grupei konkrečioje geografinėje zonoje. Tokios veiklos pavyzdžiai gali būti elektros ar dujų tiekimas, radijo ir televizijos transliacijos. Svarbūs veiksniai paprastai yra lengvas tokių paslaugų gavimas ir profilaktinis naudojamų techninių struktūrų aptarnavimas.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in