Vadyba

Verslo koncepcija

pagrindinį įmonės tikslą apibūdina jos verslo koncepcija. Nekomercinės veiklos srityse verslo koncepcija yra dažnai vadinama veiklos koncepcija arba paprastai veiklos tikslu. Komercinės ir nekomercinės organizacijos dažnai vartoja korporacinės arba verslo misijų terminus.

Norint patikrinti verslo koncepciją ir ją pagerinti, šiuos penkis apibrėžiančius elementus naudinga išnagrinėti. Čia mes pateikiame kai kuriuos klausimus, kurie galėtų padėti atlikti šį darbą:

 • Kokiais poreikiais yra pagrįsta kliento paklausa? Ar nekyla konkretaus produkto ar paslaugos naudojimo problemų? Ar mums reikėtų išanalizuoti būdus, kaip būtų galima geriau patenkinti poreikius?
 • Kas yra tie klientai, kurių poreikius mums reikia pasirinkti? Kas priima sprendimą pirkti? Ar nėra atotrūkių tarp platintojo ir galutinio vartotojo?
  [term_blocks]
 • Ar mes galime sugalvoti efektyvesnę prekių ir paslaugų kombinaciją, kuri užtikrintų poreikių patenkinimą? Ar galime prie savo pasiūlymų pridėti ką nors, kas padarytų juos patrauklesnius, ar išimti iš jų komponentus, kurie kainuoja pinigus, bet neduoda vertės?
 • Ar mums reikia daugiau profesionalumo ir patirties? Ar remiamės atgyvenusiomis, neprasmingomis profesinėmis kvalifikacijomis?
 • Kas mus skiria nuo konkurentų? Kaip žmonės reaguoja, matydami mūsų prekių ženklą? Kokį pranašumą galime pasiūlyti klientams?
 • Kaip formuluojame savo verslo koncepciją, remdamiesi klientų poreikiais? Ar mūsų verslo koncepcija galima tikėti? Kokiais raktiniais žodžiais galime ją suformuluoti?
 • Kaip galime išnaudoti savo verslo koncepciją bendradarbių, klientų ir savininkų atžvilgiu? Ar turėtume ją išbandyti, kad sužinotumėme jų reakciją?

Kita idėja, kurią mes galime pajungti darbui, yra tai, ką tyrėjas Eibelas (Abell) vadina trim verslo koncepcijos dimensijomis. Tai yra:

 • Kokie? Kokius kliento poreikius (funkcijas) atitinka mūsų verslo koncepcija?
 • Kas? Į kokius klientų segmentus turėtume nukreipti savo verslo koncepciją?
 • Kaip? Kokia technologija ir produktai yra naudojami, kad būtų patenkinti poreikiai pasirinktuose klientų segmentuose?

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in