Vadyba

Veiklos taktika

organizacijos pozicija konkrečiu klausimu arba konkrečioje srityje. Organizacija paprastai naudoja daugybę taktinių veiklos krypčių, kurios vėliau yra išskaidomos į smulkesnius taktinius sprendimus arba gaires.

Veiklos taktika vadinsime organizacijos poziciją konkrečiu klausimu arba konkrečioje srityje. Organizacija paprastai naudoja daugybę taktinių veiklos krypčių, kurios vėliau yra išskaidomos į smulkesnius taktinius sprendimus arba gaires (angl. “guidelines“).

Veiklos taktika arba veiklos pozicija gali aprašyti viską, pradedant nuo organizacijos bendro požiūrio į kokybę ir baigiant jos požiūriu į dovanų priėmimą iš tiekėjų.

[term_blocks]

Taktinės veiklos kryptys yra efektyvesnės tada, kai išreiškia aiškias užuominas arba nurodymus dėl klausimų, kurie yra gerai įtvirtinti organizacijoje ir žinomi jos darbuotojams.

Tačiau tokios taktinės veiklos kryptys gali sukelti painiavą, o dar blogiau, kai jos tampa dokumentais, kuriuos organizacijos vadovybė naudoja tam, kad išvengtų atsakomybės dėl to, kas vyksta jos organizacijoje.

Veiklos taktika, kaip ir kiti dokumentai, kuriuose yra išdėstytos gairės ar rekomendacijos, nedaug tereiškia, kai su jais nėra supažindinama visa organizacija, nes organizacija jų nesupranta ir nepripažįsta.

Dėl terminų, kurie yra vartojami valdant veiklos taktiką, kyla daug painiavos. Paveikslėlyje yra pavaizduota dažniausiai šioje srityje naudojama klasifikacija.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in