Vadyba

Vadybos sistemos

iš verslo atstovų dažnai išgirstame skundų dėl to, kad lengva kažką pasakyti, bet nelengva padaryti. Tikslai ir veiksmų planai yra dažnai formuojami teisinga dvasia, tačiau po to kažkaip užgęsta ir nėra įvykdomi. Problema tam tikro dydžio kompanijoje yra tai, kaip kontroliuoti viską, kas vyksta organizacijoje. Ją spręsti padeda vadybos sistemos.

Iš verslo atstovų dažnai išgirstame skundų dėl to, kad lengva kažką pasakyti, bet nelengva padaryti. Tikslai ir veiksmų planai yra dažnai formuojami teisinga dvasia, tačiau po to kažkaip užgęsta ir nėra įvykdomi. Problema tam tikro dydžio kompanijoje yra tai, kaip kontroliuoti viską, kas vyksta organizacijoje. Ją spręsti padeda vadybos sistemos.

Didelės organizacijos gali veikti efektyviau, įdiegusios tikslų formulavimo sistemą, kuri nurodo, kokiu būdu informacija apie tikslus turi būti platinama organizacijoje; kokia dokumentacija turi būti naudojama; kokios yra atsakomybės sritys ir kas turi dalyvauti; kaip bus matuojama pažanga ir kada bei kas atliks tokius matavimus. Tinkama, gerai veikianti vadybos sistema padeda suvokti verslo funkcionavimo aspektus.

[term_blocks]

Vadybos sistemų naudojimas buvo stipriai paskatintas, kai buvo įvesti ISO 14000 serijos aplinkos apsaugos standartai ir ISO 9000 serijos kokybės užtikrinimo standartai.

Vadybos sistemų įdiegimas gali sukelti problemų, ypač jeigu kaip modelis yra naudojami ISO standartai. Kai tampa tiesiog per sunku pakeisti bet ką, verslo procesai tampa sunkiai valdomi, netgi paralyžiuoti. Jei taip atsitinka, tai reiškia, kad yra prarastas pagrindinis vadybos sistemos įdiegimo tikslas – skatinti nuolatinį tobulinimąsi.

Vadybos sistema turėtų padėtų atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kokią valdymo dokumentaciją turi kompanija (strateginį planą, sąmatą, operatyvinius planus, rinkodaros planą, kokybės užtikrinimo programą, subalansuotų veiklos rodiklių sistemą, taktinių sprendimų dokumentus ir t.t.)?
  • Koks yra įvairių dokumentų turinys?
  • Kokiu būdu atskiri dokumentai yra tarpusavyje susieti?
  • Su kuo dirbant ir kada tie dokumentai buvo paruošti? Kada ir kur buvo priimti sprendimai?
  • Kaip yra organizuotas ataskaitų ruošimas ir darbų peržiūrėjimas?
  • Kaip efektyviai veikia ryšiai tarp organizacinių tikslų ir strategijų ir atskirų darbuotojų tikslų bei veiksmų planų?
[quote align=“right“]Teisingai naudojamos vadybos sistemos gali būti puiki priemonė, užtikrinanti, kad kompanijos planai yra vykdomi ir viskas yra tvarkoje.[/quote]

Teisingai naudojamos vadybos sistemos gali būti puiki priemonė, užtikrinanti, kad kompanijos planai yra vykdomi ir viskas yra tvarkoje.

Čia pateikiame keletą perspektyvių vadybos sistemų sėkmės veiksnių:

  • Pasistenkite, kad vadybos sistema būtų paprasta ir lengvai suprantama. Paklauskite savęs, ko verslui reikia, kad jis funkcionuotų gerai.
  • Visiems organizaciniams klausimams (pavyzdžiui, kokybei užtikrinti, aplinkos apsaugai, prekių ženklui įstiprinti, IT ir kt.) naudokite tik vieną vadybos sistemą.
  • Kompanijos vadovybė turi nuolat prisiminti, kad yra kompanijos vadybos sistemos savininkė.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in