Vadyba

Tikslai

juos mes naudojame tam, kad galėtume nustatyti, ką reikia pasiekti per konkretų laikotarpį. Tyrėjų ir verslo lyderių patogumui įvairių rūšių tikslai yra diferencijuojami. Tikslai gali būti strateginiai, taktiniai, pagrindiniai, šalutiniai, gamybos našumo ir t.t.

Verto užsibrėžti tikslo kriterijai:

  • Kovoti už kažką, bet ne prieš kažką (formuluodami tikslą, pasistenkite nevartoti žodžio “ne“).
  • Pagrįstas turimomis žiniomis (mes žinome, kokia yra dabartinė padėtis).
  • Tikslas turėtų būti pasiekiamas, bet kartu ir keliantis iššūkius.
  • Tikslas turėtų būti kuo tiksliau išreiškiamas kiekybiškai.
  • Tikslas turi būti aiškiai apibrėžtas.
  • Tikslas turi būti lengvai suprantamas.
  • Tikslui pasiekti turi būti numatytas realus laikotarpis.
  • Tikslas turi būti aiškiai adresuotas (kam jis skirtas ir kas ją sudaro).
  • Tiksle turi būti suformuluotos problemų šaknys (nurodyta liga, bet ne jos simptomai).
[term_blocks]

Valdymas pagal tikslus – tai terminas, reiškiantis, kad yra nustatomas veiklos atlikimo tikslas asmeniui ar padaliniui, tačiau nenurodomos priemonės ar strategijos, kurias naudojant būtų galima tikslus pasiekti. Valdymo pagal tikslus metodas išpopuliarėjo, ir jis dabar dažnai naudojamas valdant decentralizuotas organizacijas. Valdymo pagal tikslus metodas yra tiesioginio valdymo arba valdymo įsakymais priešingybė, kai pavaldiniams yra tiksliai nurodoma, kaip elgtis konkrečiomis aplinkybėmis.

Valdymo pagal tikslus metodui taikyti buvo sukurtas modelis. Jame daroma prielaida, kad viršininkas ir pavaldinys susitaria dėl pavaldinio darbo tikslų, kuriuos šis turėtų pasiekti per konkretų laikotarpį. Šiuo atveju viršininkas bendrauja su savo pavaldiniu ne kaip tiesioginis viršininkas, o veikiau kaip konsultantas.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in