Vadyba

S kreivė

ji vaizduoja priklausomybę tarp išteklių, turimų gamybai tobulinti, ir į tą tikslą nukreiptų veiksmų. Ši kreivė tapo itin populiari iš esmės nuo technologijos priklausomos verslo plėtros srityje.

“S“ kreivė vaizduoja priklausomybę tarp išteklių, turimų gamybai tobulinti, ir į tą tikslą nukreiptų veiksmų. Ši kreivė tapo itin populiari iš esmės nuo technologijos priklausomos verslo plėtros srityje.

Bendroji “S“ kreivės forma yra pavaizduota paveikslėlyje:

[term_blocks]

[quote align=“right“]Kai diegiama nauja technologija, srityje esanti paklausa iš pradžių keičiasi nežymiai. Technologijai tobulėjant, sparčiai auga ir jos panaudojimo efektyvumas, kol galų gale pasiekiamos fizikinės naujos technologijos panaudojimo ribos.[/quote]

Nuo technologijos priklausomos verslo plėtros srityje “S“ kreivė yra paprastai naudojama pavaizduoti geresnius įdiegtos technologijos panaudojimo rezultatus, palyginti su senąja technologija. Kompanijai, kuri investuoja į naują technologiją ankstyvajame veiklos etape, dažnai nepakankamai suvokiamos veiklos sektoriaus, kuriame yra diegiami nauji sprendimai, tradicijos.

Yra daugybė pavyzdžių, kai naujas technologijas sugalvojo ir įdiegė žmonės, nesusiję su konkrečiu veiklos sektoriumi. Pavyzdžiui, pirmąsias valgomųjų ledų gamybos mašinas sukūrė ne ledų gamybos sektoriaus įmonės, o puslaidininkių kompanijos. Pirmuosius elektroninius kalkuliatorius sukūrė ne kompanijos, dirbančios tradiciniame elektromechaninių kalkuliatorių sektoriuje, o vėlgi puslaidininkių pramonės įmonės.

Naujos technologijos daro revoliucinį poveikį pramonėje, nes technologija apskritai gali pasiekti tik ribotą funkcionalumo lygį, kurį lemia fizikos dėsniai. Stūmoklinio vidaus degimo variklio veikimą riboja jėgos, nulemtos trinties ir termodinaminių dėsnių.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in