Vadyba

Nulinis planavimas

savo gryniausia forma nulinis planavimas prasideda nuo tuščio popieriaus lapo. Jis yra žymiai radikalesnis už nuolatinio tobulinimo metodus. Yra smulkiai analizuojamas kiekvienas kompanijos veiklos žingsnis, pradedant nuo paties svarbiausiojo.

Nulinė analizė remiasi egzistenciniais pagrindais. Ji yra žymiai radikalesnė už nuolatinio tobulinimo metodus. Savo gryniausia forma nulinis planavimas prasideda nuo tuščio popieriaus lapo. Yra smulkiai analizuojamas kiekvienas kompanijos veiklos žingsnis, pradedant nuo paties svarbiausiojo.

Šį metodą sudaro dvi pagrindinės funkcijos:

  • Diagnostinė funkcija, kurios tikslas yra išsiaiškinti darbo užduočių esmę.
  • Procedūrinė funkcija, kurios pagalba per nulinį planavimą galima perkelti į praktiką kitas kontrolines struktūras, pavyzdžiui, lyginamosios analizės nagrinėjimus arba vidinę paklausą.
[term_blocks]

Sakoma, kad metodas buvo sukurtas JAV prezidento Džimo Karterio personalo aplinkoje. Nuo to laiko jis buvo visuotinai pripažintas ir yra populiarus daugelyje konsultacinių firmų.

Metodo nekompromisinis ir radikalus taikymo būdas patraukė daugelį verslo lyderių. Dažnai yra sunku pagerinti efektyvumą dėl to, kad nesugebama prisikasti prie problemų šaknų. Nulinės bazės metodas gali būti ypač naudingas, nes remiasi radikaliu ir kūrybingu sprendimo principu (kūrybinis ta prasme, kad žinomi elementai yra pertvarkomi visiškai naujais būdais).

Metodo taikymo žingsniai gali būti trumpai aprašyti tokiu būdu:

  • Suskaldykite kiekvieną funkciją į keletą veiklos rūšių, kurias galima lengvai analizuoti, ir nustatykite kiekvienos funkcijos tikslą.
  • Jei reikia, nustatykite, kodėl konkreti veiklos rūšis yra visiškai nevykdoma, ir imkitės atitinkamų veiksmų.
  • Išnagrinėkite, kokiais skirtingais būdais gali būti vykdoma veiklos rūšis, kiekvienam būdui priskirdami skirtingą aptarnavimo lygį. Čia reikėtų naudoti analizę “daryti pačiam ar pirkti“.
  • Nustatykite, kokių pavojų gali sukelti didelio masto pakeitimai organzacijoje ar procese.
  • Atlikite analizę, įvertindami susidėvėjusios įrangos pakeitimo nauja ir sąnaudų sumažinimo pasekmes.
[quote align=“right“]Nulinis planavimas turėtų būti naudojamas atsižvelgiant į vieną perspėjimą: neperlenkite lazdos, taikydami kietą, radikalų sprendimo būdą. Tokią kompanijų poziciją kartais pastebime diagnostinių susitikimų metu. Kai žmonių prašoma būti atvirai kritiškiems, jie linkę sutirštinti spalvas. Analogiškai yra pastebimas polinkis pervertinti sąnaudų taupymo galimybes nulinio planavimo metodo pagalba.[/quote]

Nulinio planavimo metodo pagalba galime rasti efektyvesnių išteklių panaudojimo būdų ir sykiu atsisakyti nereikalingų darbo užduočių; tada galime skirti savo energiją “teisingiems dalykams“ spręsti. Taikydami metodologiją “daryti pačiam ar pirkti“ ar panašų metodą, mes galime nustatyti, ar dalykai yra daromi “teisingai“.

Žinoma, anksčiau išvardyti šio metodo taikymo žingsniai gali būti priderinti prie faktiškų aplinkybių. Šiuo aspektu tyrimų ir projektavimo (R&D) departamentai ir kiti specialūs atvejai turėtų būti nagrinėjami skirtingais būdais.

Nulinis planavimas turėtų būti naudojamas atsižvelgiant į vieną perspėjimą: neperlenkite lazdos, taikydami kietą, radikalų sprendimo būdą. Tokią kompanijų poziciją kartais pastebime diagnostinių susitikimų metu. Kai žmonių prašoma būti atvirai kritiškiems, jie linkę sutirštinti spalvas. Analogiškai yra pastebimas polinkis pervertinti sąnaudų taupymo galimybes nulinio planavimo metodo pagalba.

Tai ginčijant, derėtų nurodyti labai paprastą aplinkybę, kad verslas grindžia savo egzistavimą daugiausia tuo, ką jis gali pasiūlyti, o ne tuo, ką žmonės nori pirkti. Kaip ir daugeliu atvejų, tai yra pusiausvyros palaikymo klausimas.

Mūsų patirtis sako, kad nulinės bazės procesas yra naudingiausias tada, kai verslas objektyviau svarsto, kaip būtų galima pagerinti savo procesus, o ne samprotauja apie savo būtį (t.y. apie pačius savo egzistavimo pagrindus). Kitaip tariant, esame labiau linkę naudoti nulinį planavimą kaip procedūrinį sąnaudų mažinimo metodą, o ne kaip diagnostinį instrumentą, su kuriuo būtų galima nustatyti teisingą kompanijos sąnaudų bazę. Tai jokiu būdu nereiškia metodologijos menkinimo; mes tiesiog parodome, kur sistema gali būti pritaikoma geriausiu būdu.

Bendresniame lygmenyje nulinis planavimas turi daug bendrų bruožų su vizijomis ir organizaciniais pokyčiais. Mūsų sprendimo būdas yra įsivaizduoti, kad nėra jokių mums trukdančių problemų ar struktūrų, ir po to surasti teisingą būdą, kaip suformuoti visiškai naują pradžią. Radikaliai naujas vaizdas yra po to sulyginamas su realybe ir naudojamas kaip šablonas ilgalaikio darbo su pokyčiais prioritetams nustatyti.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in