Vadyba

Motyvacija

tai, dėl ko individas veikia ir elgiasi tam tikru būdu. Tai kombinacija intelektualių, fiziologinių ir psichologinių procesų, kurie konkrečiomis aplinkybėmis lemia, kaip energingai mes veikiame ir kokia kryptimi yra nukreipiama mūsų energija.

Madsenas tai išreiškia tokiu būdu:

Svarbus veiklos motyvas – gauti didžiausią pasitenkinimą iš darbo. Bet kokiomis darbinėmis aplinkybėmis galima sukurti įvairovę, kuri patenkins fizinių veiksmų, susijaudinimo ir smalsumo motyvus.

Taip pat svarbu patenkinti veiklos atlikimo motyvą. Kaip yra sakęs Amerikos vadybos teoretikas Frederikas Teiloras (Fredric Taylor), svarbu pastatyti reikiamą žmogų reikiamoje vietoje, taip, kad visi žmonės jaustų, jog jie išnaudoja visas savo galias. Galų gale svarbu patenkinti bendravimo motyvą. Jeigu darbinėje aplinkoje to padaryti neįmanoma, reikia numatyti galimybes bendrauti laisvalaikiu.

[term_blocks]

Socialiniai motyvai, ypač veiklos atlikimo motyvas, skirtingu laipsniu yra būdingi mums visiems. Tarkim, mes galėtume organizacijoje tik šiek tiek sustiprinti veiklos atlikimo motyvą. Tai sukeltų žymų organizacijos energijos potencialo padidėjimą, nes socialiniams motyvams galima daryti įtaką. Juos stipriai veikia aplinka, kurioje esame, ir dalykai, kurie įkvepia mūsų pasitikėjimą.

Be Abraomo Maslovo (Abraham Maslow) ir Frederiko Hercbergo (Frederick Herzberg), kuriuos jau minėjome, motyvacinių tyrimų srityje yra gerai žinomi Viktoras H. Vromas (Victor H. Vroom) ir Deividas Maklelandas (David McClelland). Šie tyrėjai ir daugelis verslo lyderių pabrėžia, kaip svarbu yra suprasti varomąsias jėgas, kurios valdo individualų elgesį.

Tai yra teisinga organizacijai, kurioje individualūs motyvai turėtų idealiai atitikti darbo užduotis, kurios turi būti įvykdytos. Tačiau tai dar teisingiau, kai vadovybė supranta aptarnaujamų klientų motyvų sistemą. Rinkos segmentavimas, arba jos padalijimas į klientų su panašiais poreikiais segmentus, yra grįstas motyvų sistemų koncepcija.

Viktoras Vromas ypač akcentavo, kad yra svarbu susieti individo motyvaciją ir veiksmus su organizacijos ir paties individo tikslais. Jeigu suprasime šiuos santykius, suprasime ir tai, kodėl individas pasirenka veikti vienokiu, o ne kitokiu būdu.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in