Vadyba

Motyvacija

tai, dėl ko individas veikia ir elgiasi tam tikru būdu. Tai kombinacija intelektualių, fiziologinių ir psichologinių procesų, kurie konkrečiomis aplinkybėmis lemia, kaip energingai mes veikiame ir kokia kryptimi yra nukreipiama mūsų energija.

Trumpai tariant, motyvacija yra tai, dėl ko individas veikia ir elgiasi tam tikru būdu. Tai kombinacija intelektualių, fiziologinių ir psichologinių procesų, kurie konkrečiomis aplinkybėmis lemia, kaip energingai mes veikiame ir kokia kryptimi yra nukreipiama mūsų energija.

Hercbergo (Herzberg) dviejų veiksnių teorija yra gerai žinoma motyvacijos teorija, sukurta remiantis išsamia 200 auditorių ir inžinierių apklausos rezultatų analize. Pagal šią teoriją motyvacijos veiksniai yra skirstomi į higieninius (darbo aplinkos) veiksnius ir motyvacijos veiksnius, arba “motyvatorius“.

[term_blocks]

Kai higieniniai veiksniai nėra patenkinti, darbuotojai yra nepatenkinti ir nemotyvuoti. Kai yra patenkinti tik higieniniai veiksniai, darbuotojai nėra nepatenkinti, tačiau jie ir nemotyvuoti. Kai teoriškai abu veiksniai yra patenkinti, darbuotojai yra laimingi ir motyvuoti.

Hercbergo teorijoje yra išskiriami tokie higieniniai veiksniai:

 • Kompanijos politika ir administravimas;
 • Atlygis ir kitos atlyginimo formos;
 • Priežiūros ir kontrolės lygis ir kokybė;
 • Tarpasmeninių santykių kokybė;
 • Darbo sąlygos;
 • Darbo sauga.

Prie motyvacijos veiksnių priskiriama:

 • Statusas;
 • Asmeninės augimo ir karjeros galimybės;
 • Pripažinimas;
 • Atsakomybė;
 • Iššūkiai ir skatinimas darbe;
 • Asmeninis tobulėjimas ir galimybė realizuotis.
[quote align=“right“]Trumpai tariant, motyvacija yra tai, dėl ko individas veikia ir elgiasi tam tikru būdu. Tai kombinacija intelektualių, fiziologinių ir psichologinių procesų, kurie konkrečiomis aplinkybėmis lemia, kaip energingai mes veikiame ir kokia kryptimi yra nukreipiama mūsų energija.[/quote]

Pagal Hercbergą, svarbūs žemos darbuotojų motyvacijos indikatoriai yra:

 • Žemas darbo našumas;
 • Žemas aptarnavimo lygis ir žema kokybė;
 • Konfliktai (streikai, darbuotojų tarpusavio ginčai ir kt.);
 • Nepasitenkinimas atlygiu ar darbo sąlygomis.

Hercbergas siūlo šias tris priemones, skirtas didinti darbuotojų motyvaciją:

 • Didesnė atsakomybė;
 • Darbo funkcijų rotacija;
 • Darbo turinio praturtinimas.

Kita gerai žinoma motyvacijos teorija yra Maslovo (Maslow) poreikių piramidė, kuri yra aprašyta skyrelyje “Poreikiai“.

Yra daugybė žmogiškųjų motyvų klasifikacijų. Žmogiškieji motyvai kelia tokį didelį susidomėjimą dėl to, kad faktiškai yra poreikių sinonimai. Savo ruožtu motyvai ir poreikiai yra esminis visos organizuotos veiklos, ypač verslo, raktas.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in