Vadyba

Mincbergo struktūros

prielaida, kad organizacijose veikia daug jėgų, kurios dinamiškai sąveikaudamos sukuria įvairias organizacines struktūras. Henris Mincbergas aprašė penkias principines struktūras ir kiekvienos struktūros tipo charakteristikas.

Henris Mincbergas (Henry Mintzberg) yra organizacinių struktūrų tyrėjas, kuris darė didelę įtaką vadybos mokslui, ypač praėjusio amžiaus aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose.

Jo mąstymas yra pagrįstas prielaida, kad organizacijose veikia daug jėgų, kurios dinamiškai sąveikaudamos sukuria įvairias organizacines struktūras. Šiame paveikslėlyje yra pavaizduotos Mincbergo postuluotos penkios principinės struktūros ir kiekvieno struktūros tipo charakteristikos.

[term_blocks]

Paprastoji struktūra

Paprastoji struktūra yra apibūdinama tuo, ko trūksta jai išplėtoti. Ji neturi arba mažai turi technologinės struktūros, turi nedaug žmonių, vykdančių paramos funkcijas, minimalų padalinių diferencijavimo laipsnį ir silpną valdymo hierarchiją. Labai maža jos veiklos dalis yra formalizuota, ir ji beveik nesinaudoja planavimo, mokymo ar komunikavimo funkcijomis. Tai iš esmės organinė struktūra.

Koordinavimas paprastoje struktūroje yra daugiausia atliekamas naudojantis tiesiogine priežiūra. Vadovas turi sprendžiamąjį balsą priimant visus sprendimus. Struktūrą dažnai sudaro organinis branduolys, kuriam vadovauja vienas žmogus.

[quote align=“right“]Paprastosios struktūros sudėtis yra ir paprasta, ir dinamiška. Paprastą aplinką gali suvokti vienas žmogus, kuris dėl tos priežasties gali priimti visus sprendimus. Dinamiškai aplinkai reikia organinės struktūros, kuri yra viena iš paprastosios struktūros savybių. Paprastoji struktūra dažnai egzistuoja organizacijos augimo peereinamojoje fazėje.[/quote]

Paprastosios struktūros sudėtis yra ir paprasta, ir dinamiška. Paprastą aplinką gali suvokti vienas žmogus, kuris dėl tos priežasties gali priimti visus sprendimus. Dinamiškai aplinkai reikia organinės struktūros, kuri yra viena iš paprastosios struktūros savybių. Paprastoji struktūra dažnai egzistuoja organizacijos augimo peereinamojoje fazėje.

Mašininė biurokratija

Nacionalinė pašto tarnyba, metalurgijos gamykla ir didelė automobilių gamybos kompanija – visos šios organizacijos turi daug bendrų struktūrinių charakteristikų. Jų veikla yra rutininės prigimties, dažnai paprasta ir pasikartojanti, todėl joje yra naudojamos stipriai standartizuotos procedūros. Šie veiksniai sukuria mūsų visuomenėje mašinines biurokratijas – struktūras, kurios dirba kaip integruotos, sureguliuotos mašinos.

Operatyvaus branduolio atliekamas darbas šiuo atveju yra racionalizuojamas iki išskirtinių ir retų kreipimųsi dėl išlėtoto mokymo. Pirminio koordinavimo mechanizmo funkcijas atlieka darbo procedūrų standartizavimas.

Kadangi mašininė biurokratija iš esmės remiasi standartizuotomis procedūromis, technologinė struktūra iškyla kaip vienas iš svarbiausių šios organizacinės struktūros aspektų. Ją aptarnauja analitikai, kurie įgyja didelę informacinę galią, nors ir nėra linijinės organizacijos dalis, nes būtent jie standartizuoja visų kitų darbuotojų darbą.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in