Vadyba

Mincbergo strateginė analizė

flickr.com
1973 metais Henris Mincbergas nubrėžė naujo požiūrio į strategijos klausimus pradžią, nes jo publikacija sutapo su naujų požiūrių iškilimu į esminius verslo ir pramoninės veiklos sėkmės veiksnius, kurie pradėjo įsitvirtinti praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio viduryje.

1973 metais Henris Mincbergas parašė savo išgarsėjusį straipsnį apie verslo strategijas “Trijų rūšių strategijų įgyvendinimas“ (angl. “Strategy Making in Three Modes“).

Jis nubrėžė naujo požiūrio į strategijos klausimus pradžią, nes jo publikacija sutapo su naujų požiūrių iškilimu į esminius verslo ir pramoninės veiklos sėkmės veiksnius, kurie pradėjo įsitvirtinti praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio viduryje.

Mincbergas skiria tris strategines plėtros rūšis:

[term_blocks]

Planavimo modelis

 • Strategijos nustatymas yra apgalvotas, visiškai sąmoningas ir kontroliuojamas mąstymo procesas.
 • Šis modelis interpretuoja strategiją kaip planavimo procesą. Rezultatas yra santykinai standartizuotas ir paprastai išreiškiamas kaip pozicija.
 • Pagal šį modelį paskiriamas pagrindinis vykdantysis pareigūnas (CEO), palaikomas planavimo personalo, kuris yra pagrindinis architektas, atsakingas už organizacijos strategijos formavimą.
 • Pagal šį modelį daroma prielaida, kad strategija bus įgyvendinama ją suformavus pagal nustatytą planą.
 • Planavimo procesas sukurs visiškai išplėtotas strategijas, kurios bus formuluojamos ir komunikuojamos įvairiais būdais.
 • Pagal šį klasikinį modelį daroma prielaida, kad egzistuoja centrinis aparatas, ir šio modelio tikslas yra suformuoti strateginę poziciją arba verslo portfelio strategijas.

Versliško tipo vizijos metodas

[quote align=“right“]Strategijos srityje Henris Mincbergas yra grupės narys, pasipriešinęs planavimo technokratijai, kuri pareiškė apie savo išskirtines teises formuluoti strateginius klausimus. Pagal Mincbergą ir kitus tyrėjus, tai nuvertino įžvalgią lyderystę.[/quote]

 • Strategijos formulavimas yra pusiau sąmoningas procesas, kuris gimsta versliško lyderio minstyse.
 • Didelė verslo logikos patirtis ir gilus tendencijų supratimas padeda lyderiui formuoti viziją, scenarijų, kokiu keliu kompanija turi žengti ateityje.
 • Vizija tarnauja kaip skėtis, po kuriuo gali būti priimami konkretūs sprendimai ir kuriami smulkūs planai bei veiksmų programos.
 • Vizija, kad liktų efektyvi ir lanksti, turi išlikti neformali ir individuali.

Mokymosi iš patirties modelis

 • Strategijos formavimas yra evoliucinis pasikartojančios prigimties procesas, reikalaujantis tarpusavio bendradarbiavimo.
 • Strategija yra paveikslas, kurį padeda kurti signalai iš išorinės aplinkos, gaunami tada, kai strategija yra įgyvendinama.
 • Strategijos gali susiformuoti dinamiškų organizacijos procesų pagrindu, kuriuose dalyvauja daug žmonių; jos gali subrandinti ir sužadinti visos organizacijos elgseną.
 • Strategija subręsti gali spontaniškai arba valdoma. Valdomą strategijos subrendimo procesą reikia mažiau kontroliuoti, negu identifikuojant strategijų atsiradimą ir įsimaišymą į procesą.

Strategijos srityje Henris Mincbergas yra grupės narys, pasipriešinęs planavimo technokratijai, kuri pareiškė apie savo išskirtines teises formuluoti strateginius klausimus. Pagal Mincbergą ir kitus tyrėjus, tai nuvertino įžvalgią lyderystę.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in