Vadyba

Kompetencija

susijusi su organizacijos tikslų struktūra ir individualia vieta šioje struktūroje. Astrofizikos profesorius savaime netaps kompetentingu mašinistu ar administracijos direktoriumi. Pardavimų departamento vadovas nebūtinai yra ganėtinai kompetentingas atlikti savo darbą, nors daugelį metų sėkmingai dirbo kaip pardavėjas.

Paprastai kompetencija yra apibrėžiama tokiu būdu: Kompetencija = Žinios + Patirtis + Gebėjimai.

Žinių sąvoka apima darbuotojų apmokymą ir kvalifikacijas. Patirtis išugdoma bėgant laikui ir atliekant darbus. Gebėjimas reiškia sugebėjimą panaudoti žinias ir patirtį, sprendžiant problemas. Kartais į kompetencijos apibrėžimą yra įjungiamas ir “pageidavimas“.

Kompetencija yra susijusi su organizacijos tikslų struktūra ir individualia vieta šioje struktūroje. Astrofizikos profesorius savaime netaps kompetentingu mašinistu ar administracijos direktoriumi. Pardavimų departamento vadovas nebūtinai yra ganėtinai kompetentingas atlikti savo darbą, nors daugelį metų sėkmingai dirbo kaip pardavėjas.

[term_blocks]

Kompetencija paprastai skirstoma į kategorijas, kurios yra svarbios kompanijoms. Palyginti įprastas yra toks kompetencijos klasifikavimas:

  • Organizacijos specifinė kompetencija, tiesiogiai susijusi su veiklos sektoriumi arba kompanijos struktūra. Tokios kompetencijos pavyzdys gali būti kompanijos produktų išmanymas.
  • Su verslu susijusi kompetencija, kaip rodo pats jos pavadinimas, yra kompetencija, tiesiogiai susijusi su įmonių atliekama veikla. Tokios rūšies kompetencijos pavyzdžiai yra sugebėjimas realizuoti prekes, gebėjimas derėtis ar vadovauti projektui. Svarbi su verslu susijusios kompetencijos dalis yra verslininkystė.
  • Asmeninė kompetencija apima gebėjimus, kurie nėra tiesiogiai susieti su darbu, bet vis tiek naudingi darbuotojui. Tokios kompetencijos pavyzdžiai gali būti socialinė kompetencija ir sugebėjimas dirbti kolektyve.

Jeigu kompetencija yra analizuojama iš kompanijos perspektyvos, tai dažnai yra atliekama naudojant atotrūkio analizės metodą, pagal kurį esama kompetencija yra lyginama su kompetencija, reikalinga vykdyti strategijas ir realizuoti viziją.

Populiarus terminas yra “pagrindinė kompetencija“. Tai kompetencija, kuria yra pagrįsta kompanijos korporacinė misija ir kuria remdamasi kompanija turi siekti tapti geriausia savo veiklos sektoriuje.

[quote align=“right“]Išsamiame Džimo Kolinso (Jim Collins) atliktame tyrime buvo pademonstruota, kad išskirtinė geriausių kompanijų charakteristika yra savo pagrindinės kompetencijos žinojimas ir supratimas to, “kokioje srityje mes galime būti geriausi pasaulyje“.[/quote]

Išsamiame Džimo Kolinso (Jim Collins) atliktame tyrime buvo pademonstruota, kad išskirtinė geriausių kompanijų charakteristika yra savo pagrindinės kompetencijos žinojimas ir supratimas to, “kokioje srityje mes galime būti geriausi pasaulyje“.

Kompanijos, turinčios aiškią ateities viziją, nuolat ieško naujų verslo galimybių ir sričių, kurios jos galėtų pritaikyti savo pagrindinę kompetenciją. Kitoje kompetencijų skalės pusėje yra vadinamoji “higieninė kompetencija“, kuria yra apibrėžiamas minimalus bendrosios kompetencijos, normaliai reikalngos konkrečios rinkos dalyviui, lygis.

Kitas įprastas terminas yra “kompetencijos vadyba“, juo apibrėžiama tai, kas yra daroma pritraukiant, tobulinant ir išsaugant kompetenciją organizacijose. Svarbus kompetencijos vadybos aspektas yra gebėjimas panaikinti atotrūkį, nurodytą mūsų jau minėtoje atotrūkio analizėje, ir tokiu būdu užtikrinti, kad organizacija yra tinkamai pasirengusi tenkinti ateities reikalavimus.

Todėl kompetencijos vadyba turi būti vykdoma ranka rankon su kompanijos strategijos plėtra ir verslo aplinkos analize.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in