Vadyba

Komandos formavimas

terminas išpopuliarėjo organizacinės plėtros srityje. Jis reiškia gerai funkcionuojančių komandų kūrimą ir tobulėjimą organizacijoje. Komanda šiuo atveju yra vadinama darbo grupė, susidedanti iš dviejų ar daugiau darbuotojų, kurie dirba grupėje, siekdami bendro tikslo.

Komandos formavimo terminas išpopuliarėjo organizacinės plėtros srityje. Tyrimas, kuris buvo atliktas su 179 iš 500 žurnale “Fortune“ atspausdintų kompanijų, atskleidė, kad komandos formavimas buvo metodas, dažniausiai naudojamas dirbant žmogaus išteklių srityje. Šešiasdešimt vienas procentas tyrime dalyvavusių kompanijų dirbo vadovaudamosi komandos formavimo principais.

Kaip suprantama iš paties žodžio, komandos formavimas reiškia gerai funkcionuojančių komandų kūrimą ir tobulėjimą organizacijoje. Komanda šiuo atveju yra vadinama darbo grupė, susidedanti iš dviejų ar daugiau darbuotojų, kurie dirba grupėje, siekdami bendro tikslo.

[term_blocks]

Kad komanda dirbtų efektyviai ir gerintų sugebėjimus mokytis bendrai, jos nariai turi pasitikėti vienas kitu. Kitas svarbus komandos formavimo bruožas yra skirtingų žmonių įtraukimas į grupę. Kai visų darbo grupės narių charakterio bruožai ar išsilavinimas yra panašūs, sąlygos kūrybiškumui ir tobulėjimui nebus tokios palankios kaip tuo atveju, kai asmenyėbs ir patirtys skiriasi.

Daktaras Mereditas Belbinas (Meredith Belbin) yra tyrėjas, kuris studijavo gerai dirbančių komandų sudarymo principus ir už savo idėjas pelnė visuotinį pripažinimą. Atlikdamas savo tyrimus, Belbinas nustatė devynis naudingus komandinius vaidmenis, kurie gali būti įtraukti į jo Team Skills (“Komandiniai įgūdžiai“) koncepcijos struktūrą.

Kiekvienas komandinis vaidmuo turi savo privalumų ir trūkumų, todėl konkretiems paskyrimams yra svarbu surasti tinkamą kombinaciją. Individualūs privalumai gali glūdėti viename ar keliuose komandiniuose vaidmenyse, o silpnesnes savybes galima priimti, jei to reikalauja aplinkybės.

 • Gamybininkas (Plant) – kūrybiškas, turtingos vaizduotės, originalus.
 • Stebėtojas vertintojas (Monitor Evaluator) – mąstantis, kritiškas ir įžvalgus.
 • Koordinatorius (Coordinator) – sugebėjimas suburti kitus dirbti siekiant bendro tikslo.
 • Formuotojas (Shaper) – dinamiškas lyderis, kuris skatina kitus veikti.
 • Išteklių tyrėjas (Resource Investigator) – orientuotas į tarpusavio santykius, smalsus ir komunikatyvus.
 • Komandinis darbuotojas (Team Worker) – lankstus, diplomatiškas, vengia trinties.
 • Įgyvendintojas (Implementer) – sistemiškas, disciplinuotas ir praktiškas.
 • Užbaigėjas (Completer) – orientuotas į tikslą, laiku pateikia darbo rezultatus.
 • Specialistas (Specialist) – atsidavęs, turintis tikslą ekspertas.
[quote align=“right“]Svarbus komandos formavimo bruožas yra skirtingų žmonių įtraukimas į grupę. Kai visų darbo grupės narių charakterio bruožai ar išsilavinimas yra panašūs, sąlygos kūrybiškumui ir tobulėjimui nebus tokios palankios kaip tuo atveju, kai asmenyėbs ir patirtys skiriasi.[/quote]

Belbino tyrimai padėjo suformuoti daugelį labai svarbių efektyviai veikiančias komandas padedančių kurti veiksnių, iš kurių paminėtini šie:

 • Koordinatorius kaip pirmininkas.
 • Protingo gamybininko buvimas.
 • Geri intelektiniai komandos narių sugebėjimai.
 • Gerai paskirstyti komandos narių vaidmenys.

Šį sėkmės veiksnių sąrašą papildė kiti tyrėjai ir praktikuojantys vadovai:

 • Aiškūs uždaviniai visai komandai.
 • Reikalinga kompetencija ir profesinės žinios.
 • Komandos narių pasitikėjimas vienas kitu.
 • Gera bendradarbiavimo atmosfera grupėje.
 • Efektyvus vadovavimas.
 • Teisinga parama ir sąlygos bendradarbiaujant su organizacija.

Daugelis tyrėjų taip pat pabrėžė, kad grupės sugebėjimui spręsti problemas labai svarbi yra grupės narių patirties ir etninės priklausomybės įvairovė, taip pat tai, kad grupėje būtų abiejų lyčių atstovai.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in