Vadyba

Kokybė

iš pradžių ji buvo vertinama defektų skaičiumi, t.y. gedimų skaičiumi vienam pagamintam produkcijos vienetui. Vėliau produktai buvo vertinami pagal savo galimybę atlikti funkcijas, kurioms klientas juos norėjo naudoti. Šiandieninė kokybė apima gerokai daugiau veiksnių.

Kokybės gerinimo pastangos visame pasaulyje paskatino steigti įvairius prizus už puikią kokybę. Tarp jų paminėti JAV Malcolm Baldrige nacionalinis kokybės prizas ir Švedijos kokybės prizas USK (Utmaerkelsen Svensk Kvalitet), kurį 1993 metais įsitegė Švedijos kokybės tobulinimo institutas (SIQ)

Švedijos prizas gali būti skiriamas, jei kompanija, siekianti gauti prizą, įrodo, kad jos veikloje yra laikomasi 13 esminių kriterijų:

[term_blocks]
 • Orientavimasis į klientą;
 • Lyderystė;
 • Visos organizacijos dalyvavimas;
 • Kompetencija;
 • Ilgalaikė perspektyva;
 • Vieša atsakomybė;
 • Procesų kokybė;
 • Prevenciniai veiksmai;
 • Nuolatinis tobulinimas;
 • Mokymasis iš kitų;
 • Skubus reagavimas;
 • Valdymas pagal faktus;
 • Partnerystės plėtra.

Pastaraisiais metais kokybė yra vis labiau siejama su ISO 9000 kokybės standartais. ISO reiškia Tarptautinę standartizavimo organizaciją (angl. “International Organization for Standartization“), o 9000 yra serijos, kuri buvo pasirinkta kokybei, numeris (pavyzdžiui, 14000 serija buvo pasirinkta aplinkos apsaugai).

[quote align=“right“]Pastaraisiais metais kokybė yra vis labiau siejama su ISO 9000 kokybės standartais. ISO reiškia Tarptautinę standartizavimo organizaciją (angl. “International Organization for Standartization“), o 9000 yra serijos, kuri buvo pasirinkta kokybei, numeris (pavyzdžiui, 14000 serija buvo pasirinkta aplinkos apsaugai).[/quote]

Standartas buvo pirmą kartą paskelbtas 1987 metais ir nuo to laiko keletą kartų revizuotas. Pradinis ketinimas buvo naudoti standartą kaip pagrindą susitarimams tarp klientų ir tiekėjų, tačiau dabar daugelis organizacijų nusprendžia vykdyti kokybės inspekcijas, kad gautų kokybės sertifikatą, ir tokiu atveju įgaliotos trečiosios šalys tikrina, ar kompanija paiso kokybės standarto sąlygų.

ISO sistema yra dažnai kritikuojama dėl to, kad skatina biurokratizmą ir stabdo pažangą. Tai ypač teisinga, kai kompanija diegia kokybės valdymo sistemą, kad gautų kokybės sertifikatą, kurio galėtų norėti jos klientai, o ne dėl realaus noro pagerinti kliento suvokiamą kokybę.

Šių dienų tendencija yra integruoti kokybės valdymo sistemas į jau veikiančias struktūras ir valdymo sistemas, kad būtų galima išvengti papildomų administravimo išlaidų. Daugiau informacijos apie tai – skyrelyje “Vadybos sistemos“.

Kitą darbo su kokybe platformą sukūrė Europos kokybės vadybos fondas (angl. “EFQM – European Foundation for Quality Management“), kuris buvo įsteigtas 1988 metais Vakarų Europos verslo lyderių iniciatyva. 1991 metais EFQM, bendradarbiaudamas su Europos kokybės organizacija ir Europos Komisija, įsteigė Europos kokybės prizą, kuris yra įteikiamas tai Vakarų Europos kompanijai, kuri pripažįstama kaip turinti geriausią visuotinės kokybės vadybos (TQM) sistemą. Pirmoji šį prizą 1992 metais gavo “Rank Xerox“ organizacija.

Užbaigiame šį skyrelį, pateikdami daktaro Edvardso Demingo (Edwards Deming) kokybės, visuotinės kokybės ir visuotinės kokybės vadybos (TQM) apibrėžimus:

 • Kokybė yra koncepcija, nuolat tenkinanti klientų poreikius.
 • Visuotinė kokybė yra koncepcija, nuolat tenkinant klientų poreikius, patiriant mažiausias galimas išlaidas.
 • Visuotinė kokybės vadyba (TQM) yra koncepcija, nuolat tenkinant klientų poreikius, patiriant mažiausias galimas išlaidas ir dalyvaujant visai organizacijai.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in