Vadyba

Kokybė

iš pradžių ji buvo vertinama defektų skaičiumi, t.y. gedimų skaičiumi vienam pagamintam produkcijos vienetui. Vėliau produktai buvo vertinami pagal savo galimybę atlikti funkcijas, kurioms klientas juos norėjo naudoti. Šiandieninė kokybė apima gerokai daugiau veiksnių.

Kokybės vadybos teoretikai Demingas (Deming) ir Juranas (Juran) tapo pionieriais, kai praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje buvo išplėtota kokybės koncepcija, kurios įtaka verslui buvo didžiulė.

Jų teorijas įsisavino japonai, kurie kaip tauta tuo laikotarpiu kentėjo dėl blogos jų prekių reputacijos. Buvo pradėta intensyvi darbo su kokybe programa, kuri įtraukė tokias koncepcijas kaip kokybės ciklai, kokybės užtikrinimas, nulinio defektų lygio kokybės kontrolė ir kokybės gerinimas.

[term_blocks]

Iš pradžių kokybė buvo vertinama defektų skaičiumi, t.y. gedimų skaičiumi vienam pagamintam produkcijos vienetui. Funkcinės kokybės terminas, kuris buvo pradėtas vartoti vėliau, reiškė, kad produktai buvo vertinami pagal savo galimybę atlikti funkcijas, kurioms klientas juos norėjo naudoti kai kalbame apie kokybę šiandien, turime omeny kliento suvokiamą kokybę, kuri apima gerokai daugiau veiksnių.

Taigi šis apibrėžimas praplečia termino prasmę. Kokybė turi būti kruopščiai apibrėžiama kontekso, kuriame ji yra naudojama, atžvilgiu. Kalbėdami apie plačiąją kokybės žodžio prasmę, galime išskirti du pagrindinius aspektus, kuriais gali būti aptariamas kokybės terminas.

Pirmasis yra su gamyba susijusi kokybė: nulinis defektų lygis, taupi gamyba ir kt. Antrasis yra kliento suvokiame kokybė, kuri daro įtaką pakartotinių pirkimų dažniui ir t.t. Paveikslėlyje yra pavaizduota, kokią įtaką šie du žodžio aspektai daro kompanijos pelno (nuostolio) ataskaitai.

[quote align=“right“]Iš pradžių kokybė buvo vertinama defektų skaičiumi, t.y. gedimų skaičiumi vienam pagamintam produkcijos vienetui.[/quote]

Organizacijos yra linkusios pervertinti su gamyba susijusią kokybę kliento suvokiamos kokybės sąskaita. Iš čia pateiktos diagramos, kuri buvo gauta rinkos strategijos poveikio pelnui (PIMS) tyrimu pagrindu (žr. skyrelį “Rinkos strategijos poveikis pelnui (PIMS)“), matome, kad su produktu susijusius kintamuosius produkto tiekėjai laiko svarbesniais negu pirkėjai.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in