Vadyba

Ištekliai

racionalus išteklių naudojimas yra viena iš dviejų pagrindinių verslininkystės sričių. Laikotarpiu, kuris sudarė du trečdalius praėjusio amžiaus, kai prekių paklausa apskritai viršijo pasiūlą, stipresnė įmonė buvo ta, kuri pasižymėdavo efektyvesniu išteklių panaudojimu.

Šio skyrelio pavadinime yra nurodyti trijų pagrindinių rūšių ištekliai, apie kuriuos paprastai kalbame, t.y. sąnaudos, kapitalas ir žmonės. Visų šių trijų rūšių išteklių problema gali būti perteklius – gero daikto gali būti per daug. Tačiau, norėdami geriau suprasti, ką jie reiškia, turime juos suskaidyti į komponentus.

Kapitalą sudaro:

  • Iš klientų gautinos sumos;
  • Ilgalaikis turtas;
  • Atsargos.
[term_blocks]

Sąnaudų masė taip pat gali būti suskaidyta į kai kurias pagrindines sąnaudų kategorijas:

  • Personalo sąnaudos;
  • Kapitalo sąnaudos;
  • Medžiagų sąnaudos;
  • Pridėtinės išlaidos.

Žmonės yra apibrėžiami kaip sąnaudos ir kaip ištekliai ta prasme, kad jie užtikrina darbo jėgą ir sprendžia problemas. Palyginti neseniai buvo įvesta tokia žmonių klasifikacija:

  • Žmonės, kurie sprendžia problemas ir priima sprendimus dėl to, ką reikia daryti.
  • Žmonės, kurie vykdo jiems skirtas užduotis po to, kai kiti žmonės išsprendė problemas ir priėmė sprendimus.

Racionalus išteklių naudojimas yra viena iš dviejų pagrindinių verslininkystės sričių: kita yra vertės kūrimas (žr. skyrelį “Verte grįsta vadyba“).

Naudojamų išteklių valdymas buvo pagrindinis strategijos objektas. Laikotarpiu, kuris sudarė du trečdalius praėjusio amžiaus, kai prekių paklausa apskritai viršijo pasiūlą, pagrindinės koncepcijos buvo masto ekonomijos, įgyjamos per masinę gamybą, pranašumai.

[quote align=“right“]Naudojamų išteklių valdymas buvo pagrindinis strategijos objektas. Laikotarpiu, kuris sudarė du trečdalius praėjusio amžiaus, kai prekių paklausa apskritai viršijo pasiūlą, pagrindinės koncepcijos buvo masto ekonomijos, įgyjamos per masinę gamybą, pranašumai.[/quote]

Iš pradžių žymiai mažiau dėmesio buvo skiriama kapitalui nei sąnaudoms, nes dėl mažų palūkanų normų kapitalo kaina buvo nedidelė. Šis aspektas, kaip ir daugelis kitų, pasikeitė praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio viduryje, ir nuo to laiko daug ko buvo išmokta apie kapitalo naudojimą.

Investicijų grąža yra apskaičiuojama pagal tokią formulę:

Šioje formulėje pajamos išreiškia vertės klientui sukūrimą, o sąnaudos ir kapitalas reiškia išteklių panaudojimą. Holistinis verslo požiūris reiškia sugebėjimą sudaryti teisingą pusiausvyrą tarp šių trijų pagrindinių verslo vadybos elementų.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in