Vadyba

Išorinės aplinkos analizė

sąvoka apibrėžiame viską, kas yra už verslo ribų, kas gali daryti įtaką organizacijos išgyvenimui ar sėkmei. Išorinės aplinkos sąvoką gali sudaryti bet kas, nuo globalių makrotendencijų iki naujų rinkos dalyvių pasirodymo. Mūsų konkurentai yra dalis veiklos sektoriaus, kuris pats yra išorinės aplinkos dalis.

Nustačius tendencijas, gali būti naudojami įvairūs poveikio joms modeliai.

Tendencijos yra paprastai vertinamos, naudojantis rizikų grafikų, kuriame yra registruojama tendencijos tikimybė priklausomai nuo poveikio, kurį tokia tendencija gali daryti verslui, dydžio.

[term_blocks]

Kokius nors veiksmus turėtų paskatinti tendencijos su dideliu tikimybės elementu ir galimai reikšmingu poveikiu. Taip pat gali būti svarbu stebėti ir kontroliuoti tendencijas su abejotinu tikimybės elementu, bet su reikšmingu poveikiu verslui tuo atveju, kai tokios tendencijos materializuojasi.

Nustačius tendencijas, reikia atsakyti į šiuos klausimus:

  • Kokie gali būti tendencijos padariniai? Aprašykite, kuo tendencija yra pagrįsta, kaip ji buvo identifikuota ir pagal kokias savybes buvo identifikuota kaip tendencija.
  • Kokios rūšies poveikį gali tendencija daryti verslui? Šioje stadijoje yra identifikuojamos grėsmės ir galimybės.
  • Kaip mes reaguojame į tendenciją? Kaip esame jai pasirengę? Ar jau turėtume ką nors daryti?
  • Kaip stebėsime tendencijos kitimą? Kokius indikatorius galime naudoti stebėdami tendencijos kitimą?
[quote align=“right“]Daugeliui verslų galėtų būti naudinga sistemingai vykdyti išorines aplinkos analizes, kurios padėtų surinkti informaciją, ją įvertinti, suteikti prioritetus ir numatyti galimus veiksnius.[/quote]

Čia pateikėme palyginti paprastą tendencijų analizės schemą, kuri gali būti atlikta greitai, tačiau tendencijų analizė pati savaime yra svarbi tyrimų sritis. Specialistams gali prireikti didžiosios laiko dalies identifikuojant ir aprašant tendencijas, kurių daugelis galėtų daryti įtaką visų rūšių verslui.

Naudingas užsiėmimas gali būti verslo naudojamų strategijų planavimas su įvairiomis jo identifikuotomis tendencijomis. Ar išorinės aplinkos pokyčiai pateisina verslo kryptį, ar jai prieštarauja?

Norint numatyti įvairius ateities scenarijus, galima įvairiais būdais kombinuoti kraštutinius skirtingų tendencijų rezultatus. Koks, pavyzdžiui, būtų rezultatas, jeigu kompanijos prekių ženklui būtų suteiktas labai aukštas profilis tuo pat metu, kai yra labai išaugusi kliento galia? (žr. taip pat skyrelį “Scenarijus“).

Daugeliui verslų galėtų būti naudinga sistemingai vykdyti išorines aplinkos analizes, kurios padėtų surinkti informaciją, ją įvertinti, suteikti prioritetus ir numatyti galimus veiksnius.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in