Vadyba

Inventorizacija

materialinių ir nematerialinių vertybių faktinis sutikrinimas su apskaitos duomenimis arba tokių vertybių sąrašo sudarymas. Inventorizacija atliekama siekiant užtikrinti turto saugumą ir jo naudojimo efektyvumą.

Kiekvienas turto objektas turi savininką ir kiekvienas savininkas stengiasi apsaugoti savo turtą, efektyviai ir tikslingai jį naudoti. Turto išsaugojimo ir naudojimo užtikrinimu rūpinasi ne vien tik savininkas ar samdytas įmonės vadovas, bet šiam tikslui taip pat sukurta daugybė kontrolės sistemų.

Viena iš šios kontrolės sistemos sudedamųjų dalių yra turto objektų būvimo įmonėje patikrinimas natūra. Inventorizavimas padeda užkirsti kelią darbuotojų nesąžiningumui, aplaidumui, piktnaudžiavimui ir, pagaliau, turto grobstymui. Apie tikrą padėtį, kaip naudojamas įmonės turtas, nori žinoti jo savininkas.

[term_blocks]

Visos valstybinės kontroliuojančios inspekcijos, kontroliuodamos įmonių turto natūroje būvimą ir jo naudojimo tikslingumą, tuo pačiu tikrina kaip yra mokami mokesčiai ir taip kovoja su šešėline ekonomika. Jeigu tarp įmonėje registruoto ir tikrinimo natūroje metu rasto turto neatitikimo rezultatus, įmonė neišvengia skaudžių padarinių.

Inventorizacijos tikslai

Labai svarbu kiekvienam savininkui žinoti, koks yra natūroje turimas jo turtas ir to turto rezultatas, palyginus su buhalterinės apskaitos duomenimis. Tikrinant turtą natūroje, visada išsiaiškinama, koks turtas yra įmonėje, kokia jos dalis prarasta arba kokia turo dalis yra apgadinta. Turto tikrinimas natūroje atliekamas dėl keletos priežasčių:

  • Padedant užtikrinti turto saugumą;
  • Padedant išsiaiškinti turto naudojimo efektyvumą;
  • Padedant nustatyti turto buvimą ir naudojimą įmonės naudai;
  • Padedant nustatyti tolesnes turto naudojimo galimybes;
  • Po vagystės ar stichinės nelaimės, siekiant nustatyti nuostolių dydį;
  • Sumažinant turto grobstymo galimybes.

Pasirengimas inventorizacijai

Inventorizacija atliekama vadovaujantis įmonės vadovo arba savininko sprendimu, kur komisija sudaroma iš atitinkamos kompetencijos įmonės darbuotojų. Jeigu įmonė didelė ir turi daug turto, viena komisija labai ilgai dirbs ir gali laiku nesuspėti atlikti inventorizacijos. Tuo atveju sudaroma centrinė ir vietinės komisijos.

Inventorizacijos komisijos nariais negali būti materialiai atsakingi ir atsakingi už inventorizuojamą turtą asmenys, išskyrus mažas įmones. Inventorizacijos trukmė yra nurodoma sprendime. Nuolat veikianti komisija yra patogiau, nes nereikia rašyti atskirų sprendimų po kiekvieno mėnesio atliekamos kasos revizijos.

[quote]Labai svarbu kiekvienam savininkui žinoti, koks yra natūroje turimas jo turtas ir to turto rezultatas, palyginus su buhalterinės apskaitos duomenimis. Tikrinant turtą natūroje, visada išsiaiškinama, koks turtas yra įmonėje, kokia jos dalis prarasta arba kokia turo dalis yra apgadinta.[/quote]

Inventorizacijos organizavimas

Nors inventorizacijos komisija vadovauja pasirengimo darbams, tačiau juose dalyvauja visi įmonės padaliniai. Jie yra iš anksto informuojami kada planuojama pradėti ir baigti inventorizaciją. Paprastai inventorizacinė komisija iškelia problemas, o jas sprendžia atitinkami darbuotojai.

Komisijos pirmininkas apie nesklandumus informuoja įmonės vadovą, o jis imasi priemonių iki inventorizacijos pradžios nesklandumams pašalinti. Inventorizacijos komisija privalo turėti priemonių patalpoms plombuoti, kad į jas be komisijos žinios niekas negalėtų įeiti.

Inventorizacijos vykdymas

Inventorizuojant ilgalaikį turtą, jo duomenys į invetorizacijos aprašus įrašomi iš karto ir pavieniui vizualiai identifikavus kiekvieną turto objektą. Atsargos inventorizuojamos sveriant, matuojant, atliekant techninius skaičiavimus, kur kiekvieno svėrimo ar skaičiavimo duomenys įrašomi į atsargų inventorizacijos skaičiavimo lapus.

Jeigu turto objektų labai daug ir skiriasi jų skaičiavimo rezultatai, reikia skaičiuoti tol, kol sutampa dvieji skaičiavimai. Atlikus inventorizaciją ir į inventorizacijos aprašus įrašius visus turto objektus, materialiai atsakingas asmuo raštiškai pasižada apie turto priėmimą saugojimui ir, kad neturi inventorizacijos komisijai pretenzijų.

Jeigu materialiai atsakingas asmuo nesutinka su kai kuriais inventorizacijos apraše įrašytais duomenimis, tai aptariama atskirai, ir prie inventorizacijos aprašo pridedamas raštiškas materialiai atsakingo asmens pasiaiškinimas. Jeigu surandamas turto perteklius, jis visapusiškai ir pagrįstai įvertinamas, galiojančiomis turto vidutinėmis kainomis. Nustačius trūkumų, nuostolio suma gali būti išieškoma iš kaltų asmenų.

Jeigu nuostolio suma yra didesnė negu vienas materialiai atsakingo asmens vidutinis mėnesinis atlyginimas arba kaltas asmuo nesutinka su isskaitymais iš atlyginimo, ieškinys pateikiamas teismui. Jeigu turto trūkumų išieškoti neįmanoma, tai turto trūkumas priskiriamas prie netekimo sumų.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in