Vadyba

Bostono matrica

praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje “Boston Consulting Group“ (BCG) kompanijos įkūrėjas Briusas Hendersonas (Bruce Henderson) suformulavo portfelio matricos koncepciją. Poveikis verso pasauliui buvo stulbinantis.

Praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje “Boston Consulting Group“ (BCG) kompanijos įkūrėjas Briusas Hendersonas (Bruce Henderson) suformulavo portfelio matricos koncepciją. Poveikis verso pasauliui buvo stulbinantis.

Hendersonas pirmasis suformulavo patirties kreivės koncepciją; ši smarkiai skiriasi nuo mokymosi kreivės, kurios koncepcija buvo suformuluota prieš daugelį metų ir kuri teigia, jog darbuotojų produktyvumas didėja priklausomai nuo to, kiek kartų yra atliekamas konkretus darbas.

[term_blocks]

Patirties kreivė neturi jai būdingos slenkstinės reikšmės įtakos mokymosi kreivei. Patirties kreivė teigia, kad jeigu konkreti užduotis yra atliekama antrą kartą, jos įvykdymo antrą kartą išlaidos sumažės apytikriai 20 procentų. Taigi, padvigubinus mūsų pardavimų vadybininkų skaičių, pardavimų klientų išlaidos sumažės apytikriai 20 procentų. Tas pat galioja sąskaitų išrašymui, gamybai ir kt. (žr. “Patirties kreivė“).

Kitas svarbus principas BCG koncepcijoje – tai santykinė rinkos dalis, kuri buvo apskaičiuojama, lyginant su konkurento užimama rinkos dalimi.

Gerai žinomoje BCG matricoje, kuri yra pavaizduota paveikslėlyje, patirties kreivė buvo apjungta su santykine rinkos dalimi ir gyvavimo ciklo kreive. Matrica išpopuliarėjo, panaudojant joje simbolius, vaizduojančius kai kuriuos gyvūnus. Tokie terminai kaip “šunys“, “laukinės katės“, “žvaigždės“ ir “melžiamos karvės“ įėjo į verslo terminologiją, o Bostono matrica buvo pradėta vadinti “BCG zoologijos sodu“.

Pažvelgus į keturis BCG zoologijos sodo kvadratus ir pabandžius numatyti pinigų srautus per artimiausius 3-5 metus, galima susiformuoti tam tikrus vaizdus. Šuo arba žvaigždė turėtų generuoti minimalų teigiamą arba neigiamą pinigų srautą. Melžiama karvė generuoja labai teigiamą pinigų srautą, o laukinei katei priskiriamas neigiamas pinigų srautas.

[quote align=“right“]Šuo arba žvaigždė turėtų generuoti minimalų teigiamą arba neigiamą pinigų srautą. Melžiama karvė generuoja labai teigiamą pinigų srautą, o laukinei katei priskiriamas neigiamas pinigų srautas.[/quote]

Kai portfelio strategija dar tik formavosi, viena iš svarbiausių kompanijos vadovybės funkcijų buvo subalansuoti pinigų srautus. Pagal teoriją, norint padidinti rinkos dalį ir pasiekti stiprią konkurencinę poziciją, pinigų srautą turi generuoti melžiamos karvės produktai, o gautas pelnas turi būti investuojamas į laukinės katės sektorių.

Tokia strategija perves verslo vienetą į žvaigždės kvadratą. Rinkai laipsniškai nustojus augti, žvaigždės produktai nukris į melžiamos karvės kvadratą.

Pagrindinė BCG matricos idėja yra ta, kad geriausia strategija užimti dominuojančią rinkos dalį yra tada, kai rinka subrendusi. Ši idėja remiasi logika:

  • Kai rinka subręsta, gaunamas didžiausias pelnas.
  • Dominuojanti rinkos dalis užtikrina didžiausią sukauptą gamybos apimtį.
  • Pagal patirties kreivę didelė gamybos apimtis padeda sumažinti gamybos sąnaudas.
  • Mažos gamybos sąnaudos leidžia sumažinti kainas ir užimti didesnę rinkos dalį arba padidinti pelno maržą.

BCG matrica buvo naudojama labai sėkmingai, ir jos pagalba daugelis didžiųjų Amerikos kompanijų peržiūrėjo savo verslo vienetų veiklą.

Siekdami įsilieti į šlovingąsias gretas, vietoje BCG keturių kvadratų modelio Makinzis (McKinsey) ir Artūras D. Litlas (Arthur D. Little) pasiūlė savo metodus, kuriuose buvo naudojamos devynių zonų matricos.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in