Vadyba

Barjerai

šis žodis, naudojamas verslo strategijos kontekste, reiškia kliūtis, kurios trukdo atsirasti naujai konkurencijai arba trukdo tiesioginiams konkurentams išeiti iš rinkos.

Žodis “barjeras“ iš tiesų reiškia “ilgą struktūrą, kuri yra pastatyta kaip kliūtis ar ekranas“. Analogiškai šis žodis, naudojamas verslo strategijos kontekste, reiškia kliūtis, kurios trukdo atsirasti naujai konkurencijai arba trukdo tiesioginiams konkurentams išeiti iš rinkos.

Barjero formavimas yra kovos siekiant įgyti konkurencinį pranašumą dalis.

Barjero prigimtis gali būti įvairi. Tradiciškai tai yra didelio kapitalo intensyvumo klausimas. Oro linijų kompanijų versle barjerus sudaro koncesijos ir didelės kapitalo sumos. Daugelio rūšių konsultavimo versle barjeras yra žinios ir patirtis. Mažmeninėje prekyboj tai yra parduotuvės vieta ar koks nors kitas konkurencinis pranašumas, kurį sunku nugalėti konkurentams. Šios rūšies barjerai yra vadinami įėjimo į rinką barjerais.

[term_blocks]

Įėjimo į rinką barjerų pavyzdžiai:

 • Masto ekonomijos: reikia daug investuoti, kad būtų pasiektos žemos gamybos sąnaudos.
 • Diferencijuotas produktas: vartotojai yra ištikimi vienam firmos ženklui arba tiekėjui.
 • Kapitalo reikalavimai: didelės kapitalo išlaidos reputacijai, įvaizdžiui ir panašiai.
 • Tiekėjų keitimo sąnaudos: sąnaudos klientui keičiant tiekėją.
 • Platinimo kanalai: nėra.
 • Komponentai ir žaliavos: negalima užsitikrinti tiekimo.
 • Vieta: jau užimta.
 • Patirties ir žinių stoka.
 • Tikėtinas kerštas: konkurentai gali imtis smurto prieš naują rinkos dalyvį.
 • Vartotojų lojalumas stipriam firmos ženklui.
 • Tarptautiniai prekybos apribojimai.
 • Kainų mažinimas.
 • Patentai ir licencijos.

Daugelyje pramonės šakų rimta ilgalaikio pelningumo kliūtimi tapo išėjimo iš rinkos barjerai. Klasikinis pavyzdys yra pasaulinė laivų statybos pramonė. Daugelis šalių pastatė milžiniškas laivų statyklas, investavo į jas milijardus dolerių.

[quote align=“right“]Oro linijų kompanijų versle barjerus sudaro koncesijos ir didelės kapitalo sumos. Daugelio rūšių konsultavimo versle barjeras yra žinios ir patirtis. Mažmeninėje prekyboje tai yra parduotuvės vieta ar koks nors kitas konkurencinis pranašumas, kurį sunku nugalėti konkurentams.[/quote]

Atsiradus per dideliems gamybos pajėgumams, investuotojai stengiasi žūtbūt išsaugoti savo investicijas, pajėgumai nėra taip greitai mažinami, kaip norėtųsi, ir dėl to prarandama pelno. Taip atsitiko ir plieno pramonė, ir savaip – aviacijos pramonėje.

Išėjimo iš rinkos barjerų pavyzdžiai:

 • Stambių investicijų nurašymas.
 • Prestižas ir įvaizdis.
 • Vadovybės išdidumas.
 • Vyriausybės įsikišimas.
 • Didelės pasitraukimo išlaidos: vietovės atstatymas.
 • Profsąjungų priešinimasis.
 • Bendrosios sąnaudos, kurios turės būti perkeltos į kitą produktą ar rinką.
 • Tiekėjai, klientai, platintojai.

Žinoma, įėjimo į rinką barjerų tikslas yra sutrukdyti atsirasti naujai konkurencijai. Siekiama suformuoti tokias dideles įėjimo į rinką sąnaudas, kad kiltų pavojus, jog investuotojo kapitalo pelningumas bus neigiamas. Taigi, įėjimo į rinką barjerai gali būti sukurti taip, kad būtų padidintos įėjimo į rinką išlaidos arba padidinta rizika naujokui.

Kita vertus, išėjimo iš rinkos barjerai verčia verslo vienetus tęsti darbą pramonės šakoje, kurios pelningumas yra mažas, kitaip tariant, investuoto kapitalo pelningumas yra neigiamas. Kaip matome iš jau pateikto sąrašo, išėjimo iš rinkos barjerus galima suskirstyti į tris klases: socialines-politines, ekonomines ir emocines.

Pastarajai grupei būdinga tai, kad sėkmingas konglomeratas pradeda veiklą naujoje srityje, bet metų metus be atvangos tęsia ankstesnę veiklą, nors ji yra akivaizdžiai nuostolinga. Tokie pavyzdžiai ne tokie ir reti, ir jos gali dažnai sukelti rimtas problemas kompanijoms, įsitvirtinusioms konkrečioje pramonės šakoje.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in