Vadyba

Atvirasis mąstymas

//flickr.com
metodas pagrįstas visa daugybe veiksnių; vienas iš jų yra gebėjimas rengti seminarą panaudojant plačias vaizdines mokomąsias priemones. Vaizdai ir metaforos naudojami atspindėti mąstymo būdus, kurie yra organizuoti tokiu būdu, kad užsiėmime dalyvaujanti grupė pasiektų norimą rezultatą.

Vienas iš darbuotojų motyvacijos “higieninių (darbo aplinkos) veiksnių“ yra efektyvus komunikavimas (žr. “Poreikiai“).

Vienas didelės kompanijos pareigūnas, atsakingas už strateginę plėtrą, mums papasakojo, kad jie pagaliau nusprendė nelaikyti savo strateginio plano konfidencialiu dokumentu, prieinamu tik keliems išrinktiesiems, ir atvirai publikavo jį kompanijos intranete.

Tokio sprendimo priežastis buvo absurdiškumas to, kad strateginis planas buvo slepiamas nuo tų pačių žmonių, kuriems jis buvo skirtas. Suprantama, kad kompanija rizikavo, padariusi savo planą prieinamą didesniam žmonių ratui, tačiau to nepadarius, strateginis planas apskritai būtų buvęs nereikalingas. Tai būtų buvusi tik intelektuali užduotis, likusi gulėti seife.

[term_blocks]

Kad komunikavimas organizacijos viduje būtų efektyvus, svarbu dokumentuoti visą kompanijos vadybinę patirtį taip, kad kiekvienas darbuotojas galėtų su ja susipažinti ir apie ją šnekėti.

Ankstesnis “Walt Disney“ kompanijos vadovaujantysis direktorius Maikas Vensas (Mike Vance) sukūrė metodą, kurį pavadino “atviruoju mąstymu“. Šiuo metodu kompanijos strategijos elementai yra aprašomi ant sienos kabinamuose lakštuose.

Tokiu būdu informacija ir įvairūs parametrai gali būti tiesiogiai perduodami vadovybei, o vadovai gali greitai įsijungti į procesą ir prisidėti prie diskusijos. Tokiu būdu gali būti priimami gerai apgalvoti sprendimai su plačia ir solidžia faktine baze.

Viešas proceso pavaizdavimas skatina dalyvius mokytis vienam iš kito ir gilinti savo žinias. Tai ypač svarbu, nes šiame procese ilgą laiką gali dalvyauti skirtingi žmonės. Atvirojo mąstymo metodas gali būti naudojamas gamybiniuose cechuose, iškabinant visų apžvalgai ant sienų nuolat darbuotojų generuojamas idėjas. Labai svarbu registruoti įvairias tarpusavyje susietas idėjas, kai tada, kai visas procesas bus dokumentuotas, jis būtų suprantamas visiems.

[quote align=“right“]Atvirojo mąstymo metodas gali būti naudojamas gamybiniuose cechuose, iškabinant visų apžvalgai ant sienų nuolat darbuotojų generuojamas idėjas. Labai svarbu registruoti įvairias tarpusavyje susietas idėjas, kai tada, kai visas procesas bus dokumentuotas, jis būtų suprantamas visiems.[/quote]

Atvirasis mąstymas nuoširdžioje ir atviroje aplinkoje gali atrodyti ganėtinai paprastas, tačiau iš tikrųjų vadovybės dažnai nesugeba pasinaudoti šia galimybe. Patirtis rodo, kad kompanijos gali gauti labai daug naudos iš tokio atviro informacijos pateikimo proceso ir kompanijoje vykstančių procesų kontekste, ir psichologiškai, kai vykdomų darbų pažanga tampa akivaizdesnė.

“Strateginės vizijos formavimas“ – tai metodas, kurį sukūrė San Francisko kompanija “Grove Consultants“, padedantis naudoti atvirąjį mąstymą siekiant strateginės plėtros. Čia nurodomos kai kurios koncepcijos savybės:

◾ Ji skatina holistinį mąstymą;
◾ Ji lengvina darbą dideliuose kolektyvuose;
◾ Ji skatina pavienio darbuotojo ir visos grupės kūrybingumą;
◾ Ji skatina konsensusą, kai kiekvienas gali dalyvauti diskusijoje ir būti išgirstas;
◾ Ji apjungia tekstą, vaizdą ir spalvas dideliame (1,5 x 3 m) grafiniame plakate, kad visi dalyviai galėtų panaudoti savo analitinius ir kūrybinius gebėjimus.

Šis metodas pagrįstas visa daugybe veiksnių; vienas iš jų yra gebėjimas rengti seminarą panaudojant plačias vaizdines mokomąsias priemones. Vaizdai ir metaforos naudojami atspindėti mąstymo būdus, kurie yra organizuoti tokiu būdu, kad užsiėmime dalyvaujanti grupė pasiektų norimą rezultatą.

Nors grafinis atvaizdaviams yra ganėtinai paprastas, grafiniai vaizdai gali sudaryti sąlygas unikalioms galimybėms, skatinančioms visos organizacijos darbuotojų mintis ir jausmus.

Paveikslėlyje parodyta, kokio tipo grafiniai vaizdai gali būti naudojami per strateginio vizijos nagrinėjimo seansą. Šioje grafinėje schemoje yra pavaizduoti organizacijos privalumai ir silpnosios savybės, grėsmės ir galimybės, jos ilgalaikės vizijos ir jų pasiekimo būdai (strateginė darbotvarkė), taip pat svarbios vertybės plėtros darbe.

Apie autorių

Įžvalga

www.verslas.in